Hududiy salohiyat

Investitsiya kompaniyalari
3
IT-Parklar
6
Konsalting firmalar
15
Kovorking markazlar
3
Texnoparklar
4
Biznes akseleratorlar
1
Maxsus iqtisodiy zonalar
3
Erkin iqtisodiy zonalar
7
Kichik iqtisodiy zonalar
13
Ilmiy laboratoriyalar
7