Doktorantura va tayanch doktorantura ixtisoslik shifrlari


01.01.00 - Matematika
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
01.01.01
Matematik analiz
Fizika-Matematika fanlari
01.01.02
Differensial tenglamalar va matematik fizika
Fizika-Matematika fanlari
01.01.03
Hisoblash matematikasi va diskret matematika
Fizika-Matematika fanlari
01.01.04
Geometriya va topologiya
Fizika-Matematika fanlari
01.01.05
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
Fizika-Matematika fanlari
01.01.06
Algebra
Fizika-Matematika fanlari
01.02.00 - Mexanika
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
01.02.01
Nazariy mexanika
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.02.02
Mashinalar, asboblar va uskunalar dinamkasi va mustahkamligi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.02.03
Gruntlar va tog' jinslari mexanikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.02.04
Deformasiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.02.05
Suyuqlik va gaz mexanikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.03.00 - Astronomiya
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
01.03.01
Astronomiya
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.00 - Fizika
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
01.04.01
Eksperimental fizikaning asboblari va usullari
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.02
Nazariy fizika
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.03
Molekulyar fizika va issiqlik fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.04
Fizik elektronika
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.05
Optika
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.06
Polimerlar fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.07
Kondensirlangan holat fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.08
Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.09
Magnit hodisalari fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.10
Yarimo'tkazgichlar fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
01.04.11
Lazer fizikasi
Fizika-Matematika fanlari, Texnika fanlari
02.00.00 - Kimyo fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
02.00.01
Noorganik kimyo
Kimyo fanlari, Texnika fanlari
02.00.02
Analitik Kimyo
Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Fizika-Matematika fanlari
02.00.03
Organik kimyo
Kimyo fanlari, Texnika fanlari
02.00.04
Fizik kimyo
Kimyo fanlari, Fizika-matematika fanlari, Texnika fanlari
02.00.05
Sellyuloza va sellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish kimyosi va texnologiyasi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.06
Yuqori molekulyar birikmalar
Kimyo fanlari, Texnika fanlari
02.00.07
Kompozision, lok-buyoq va rezina materiallari kimyosi va texnologiyasi
Kimyo fanlari, Texnika fanlari
02.00.08
Neft' va gaz kimyosi va texnologiyasi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.09
Tovarlar kimyosi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.10
Bioorganik kimyo
Kimyo fanlari, Biologiya fanlari, Texnika fanlari
02.00.11
Kolloid va membrana kimyosi
Kimyo fanlari, Fizika-matematika fanlari, Texnika fanlari
02.00.12
Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya
Kimyo fanlari, Fizika-matematika fanlari, Texnika fanlari
02.00.13
Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.14
Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.15
Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.16
Kimyo texnologiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari
Kimyo fanlari Texnika fanlari
02.00.17
Qishloq xo'jalik va oziq-ovqat mahsulot- lariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari
Kimyo fanlari, Biologiya fanlari, Texnika fanlari
02.00.18
Baliqchilik mahsulot- larini qayta ishlash va saqlash texnologiyasi
Texnika fanlari Kimyo fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari
03.00.00 - Biologiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
03.00.01
Biokimyo
Biologiya fanlari, Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Tibbiyot fanlari, Veterinariya fanlari
03.00.02
Biofizika va radiobiologiya
Biologiya fanlari, Fizika- matematika fanlari, Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Tibbiyot fanlari
03.00.03
Molekulyar biologiya. Molekulyar genetika. Molekulyar biotexnologiya
Biologiya fanlari, Kimyo fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Tibbiyot fanlari
03.00.04
Mikrobiologiya va virusologiya
Biologiya fanlari Tibbiyot fanlari
03.00.05
Botanika
Biologiya fanlari, Geografiya fanlari
03.00.06
Zoologiya
Biologiya fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Geografiya fanlari, Tibbiyot fanlari, Veterinariya fanlari
03.00.07
O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi
Biologiya fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari
03.00.08
Odam va hayvonlar fiziologiyasi
Biologiya fanlari Veterinariya fanlari
03.00.09
Umumiy genetika
Biologiya fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari Veterinariya fanlari
03.00.10
Ekologiya
Biologiya fanlari, Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Geografiya fanlari, Tibbiyot fanlari
03.00.11
Gistologiya, sitologiya va hujayra biologiyasi
Biologiya fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Tibbiyot fanlari Veterinariya fanlari
03.00.12
Biotexnologiya
Biologiya fanlari, Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari
03.00.13
Tuproqshunoslik
Biologiya fanlari, Kimyo fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Geografiya fanlari,
03.00.14
Genomika, proteomika va bioinformatika
Biologiya fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Tibbiyot fanlari
03.00.15
Ixtiologiya
Biologiya fanlari
03.00.16
Gidrobiologiya
Biologiya fanlari
04.00.00 - Geologiya- mineralogiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
04.00.01
Umumiy va mintaqaviy geologiya
Geologiya-mineralogiya fanlari
04.00.02
Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo
Geologiya- mineralogiya fanlari Kimyo fanlari, Texnika fanlari
04.00.03
Geotektonika va geodinamika. Petrologiya va litologiya
Geologiya- mineralogiya fanlari
04.00.04
Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi
Geologiya- mineralogiya fanlari, Texnika fanlari, Geografiya fanlari
04.00.05
Paleontologiya va stratigrafiya
Geologiya- mineralogiya fanlari, Biologiya fanlari
04.00.06
Geofizika. Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari
Geologiya- mineralogiya fanlari, Fizika- matematika fanlari, Texnika fanlari
04.00.07
Neft' va gaz konlari geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish
Geologiya- mineralogiya fanlari
04.00.08
Mineralogiya. Kristallografiya
Geologiya- mineralo- giya fanlari Kimyo fanlari
04.00.09
Marksheyderiya
Texnika fanlari
04.00.10
Geotexnologiya (ochiq, yer osti va qurilish)
Texnika fanlari
04.00.11
Quduqlarni burg'ulash va o'zlashtirish texnologiyasi
Texnika fanlari
04.00.12
Neft' va gaz quvurlari, baza va ombor- larini qurish hamda ishlatish
Texnika fanlari
04.00.13
Neft' va gaz konlarini o'zlashtirish hamda ishlatish
Texnika fanlari
04.00.14
Foydali qazilmalarni boyitish
Texnika fanlari Kimyo fanlari
04.00.15
Geologik razvedka ishlari texnologiyasi va texnikasi
Texnika fanlari
05.00.00 - Texnika fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.01.01
Muhandislik geometriyasi va komp'yuter grafikasi. Audio va videotexnologiyalari
Texnika fanlari Pedagogika fanlari
05.01.02
Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.01.03
Informatikaning nazariy asoslari
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.01.04
Hisoblash mashinalari, majmualari va komp'yuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.01.05
Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.01.06
Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizim- larining elementlari va qurilmalari
Texnika fanlari
05.01.07
Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.01.08
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish- larni avtomatlashti- rish va boshqarish
Texnika fanlari
05.01.09
Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik
Texnika fanlari Tarix fanlari Filologiya fanlari Pedagogika fanlari
05.01.10
Axborot olish tizimlari va jarayonlari
Texnika fanlari Filologiya fanlari
05.02.00 - Mashinasozlik va mashinashunoslik. Mashinasozlikda materiallarga ishlov berish. Metallurgiya. Aviasiya texnikasi
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.02.01
Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metal- larga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi
Texnika fanlari
05.02.02
Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari
05.02.03
Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari
Texnika fanlari
05.02.04
Standartlashtirish va mahsulotlar sifatini boshqarish
Texnika fanlari
05.02.05
Mexanik va fiziktexnik ishlov berish texnologiyalari va jarayonlari. Stanoklar va asbob- uskunalar
Texnika fanlari
05.02.06
Konstruksion materiallarga ishlov berish texnologiyalari va uskunalari
Texnika fanlari
05.02.07
Mashinasozlik mashinalari, apparatlari, agregatlari va qurilmalari
Texnika fanlari
05.02.08
Er usti majmualari va uchish apparatlari
Texnika fanlari
05.03.00 - Asbobsozlik, metrologiya va axborot-o'lchov asboblari va tizimlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.03.01
Asboblar. O'lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo'yicha)
Texnika fanlari Fizika- matematika fanlari, Kimyo fanlari
05.03.02
Metrologiya va metrologiya ta'minoti
Texnika fanlari
05.04.00 - Radiotexnika va aloqa
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.04.01
Telekommunikasiya va komp'yuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va quril- malari. Axborotlarni taqsimlash
Texnika fanlari
05.04.02
Radiotexnika, radionavigasiya, radiolo- kasiya va televidenie tizimlari va quril- malari. Mobil', tolaoptik aloqa tizimlari
Texnika fanlari
05.05.00 - Energetika va elektrotexnika. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini elektrlashtirish texnologiyasi. Elektronika
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.05.01
Energetika tizimlari va majmualari
Texnika fanlari
05.05.02
Elektrotexnika. Elektr energiya stan- siyalari, tizimlari. Elektrotexnik maj- mualar va qurilmalar
Texnika fanlari
05.05.03
Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
Texnika fanlari
05.05.04
Sanoat issiqlik energetikasi
Texnika fanlari
05.05.05
Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
Texnika fanlari
05.05.06
Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
Texnika fanlari
05.05.07
Qishloq xo'jaligida elektr texnologiyalar va elektr uskunalar
Texnika fanlari
05.05.08
Elektronika
Texnika fanlari Fizika-matematika fanlari
05.05.09
Yadro energetikasi qurilmalari va texnologiyalari
Texnika fanlari
05.05.10
Atom reaktorsozligi, atom sanoati mashinalari, agregat- lari va materiallari texnologiyasi
Texnika fanlari
05.06.00 - To'qimachilik va yengil sanoat materiallari va buyumlari texnologiyasi
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.06.01
To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
Texnika fanlari
05.06.02
To'qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish
Texnika fanlari Kimyo fanlari
05.06.03
Teri, mo'yna, poyabzal va teri-galantereya buyumlari texnolo- giyasi
Texnika fanlari
05.06.04
Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni
Texnika fanlari San'atshunoslik fanlari
05.07.00 - Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini mexanizasiyalash texnologiyasi
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.07.01
Qishloq xo'jaligi va melioratsiya mashi- nalari. Qishloq xo'jaligi va melio- ratsiya ishlarini mexanizasiyalash
Texnika fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari
05.07.02
Qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalarini ishlatish, tiklash va ta'mirlash
Texnika fanlari
05.08.00 - Transport
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.08.01
Mamlakat, uning mintaqa, shahar va sanoat markazlarining transport tizimlari. Transport logistikasi
Texnika fanlari
05.08.02
Temir yo'llar va yo'l xo'jaligi
Texnika fanlari
05.08.03
Temir yo'l transportini ishlatish
Texnika fanlari
05.08.04
Navigasiya va havo yo'llari harakatini boshqarish
Texnika fanlari
05.08.05
Temir yo'llarning harakatlanuvchi tarki- bi, poezdlarni tortish va elektrlashtirish
Texnika fanlari
05.08.06
G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish
Texnika fanlari
05.09.00 - Qurilish
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.09.01
Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
Texnika fanlari
05.09.02
Asoslar, poydevor va yer osti inshootlari. Ko'prik va transport tonnellari. Yo'llar, metropolitenlar
Texnika fanlari
05.09.03
Issiqlik ta'minoti. Ventilyasiya, kondi- sionerlash. Gaz ta'minoti va yoritish
Texnika fanlari
05.09.04
Suv ta'minoti. Kanalizasiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
Texnika fanlari
05.09.05
Qurilish materiallari va buyumlari
Texnika fanlari
05.09.06
Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi
Texnika fanlari
05.09.07
Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi
Texnika fanlari
05.09.08
Qurilish texnologiyasi va qurilish jarayon- larini tashkil qilish
Texnika fanlari
05.10.00 - Inson faoliyati xavfsizligi
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
05.10.01
Mehnatni muhofaza qilish va inson faoliyati xavfsizligi
Texnika fanlari Tibbiyot fanlari
05.10.02
Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong'in, sanoat, yadro va radiasiya xavfsizligi
Texnika fanlari Kimyo fanlari Biologiya fanlari Tibbiyot fanlari Veterinariya fanlari
06.01.00 - Agronomiya
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
06.01.01
Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
Qishloq xo'jaligi fanlari
06.01.02
Melioratsiya va sug'orma dehqonchilik
Qishloq xo'jaligi fanlari, Texnika fanlari
06.01.03
Agrotuproqshunoslik va agrofizika
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari Kimyo fanlari Geografiya fanlari, Texnika fanlari
06.01.04
Agrokimyo
Qishloq xo'jaligi fanlari Biologiya fanlari Kimyo fanlari
06.01.05
Seleksiya va urug'chilik
Qishloq xo'jaligi fanlari Biologiya fanlari
06.01.06
Sabzavotchilik
Qishloq xo'jaligi fanlari
06.01.07
Mevachilik va uzumchilik
Qishloq xo'jaligi fanlari
06.01.08
O'simlikshunoslik
Qishloq xo'jaligi fanlari
06.01.09
O'simliklarni himoya qilish
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari
06.01.10
Er tuzish, kadastr va yer monitoringi
Qishloq xo'jaligi fanlari, Geografiya fanlari, Texnika fanlari Iqtisodiyot fanlari
06.01.11
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
Qishloq xo'jaligi fanlari, Kimyo fanlari
06.02.00 - Zootexniya
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
06.02.01
Qishloq xo'jaligi hayvonlarini urchitish, ko'paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako'lchilik
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari
06.02.02
Qishloq xo'jaligi hayvonlarini oziqlanti- rish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari
06.02.03
Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari
06.02.04
Ipakchilik
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari
06.03.00 - O'rmon xo'jaligi
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
06.03.01
O'rmon ekinlari. Seleksiya, urug'chilik va shaharlarni ko'kalamzorlashtirish. O'rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o'rmonlarini barpo etish
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari Texnika fanlari
06.03.02
O'rmon tuzish va o'rmon taksasiyasi. O'rmonshunoslik va o'rmonchilik. O'rmon yong'inlari va ularga qarshi kurashish
Qishloq xo'jaligi fanlari, Biologiya fanlari Texnika fanlari
07.00.00 - Tarix fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
07.00.01
O'zbekiston tarixi
Tarix fanlari
07.00.02
Fan va texnologiyalar tarixi
Tarix fanlari
07.00.03
Jahon tarixi
Tarix fanlari
07.00.04
Dinshunoslik
Tarix fanlari Falsafa fanlari, Filologiya fanlari
07.00.05
Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi
Tarix fanlari
07.00.06
Arxeologiya
Tarix fanlari
07.00.07
Etnografiya, etnologiya va antropologiya
Tarix fanlari
07.00.08
Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
Tarix fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
08.00.01
Iqtisodiyot nazariyasi
Iqtisodiyot fanlari
08.00.02
Makroiqtisodiyot
Iqtisodiyot fanlari
08.00.03
Sanoat iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
08.00.04
Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
08.00.05
Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
08.00.06
Ekonometrika va statistika
Iqtisodiyot fanlari
08.00.07
Moliya, pul muomalasi va kredit
Iqtisodiyot fanlari
08.00.08
Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
Iqtisodiyot fanlari
08.00.09
Jahon iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
08.00.10
Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
08.00.11
Marketing
Iqtisodiyot fanlari
08.00.12
Mintaqaviy iqtisodiyot
Iqtisodiyot fanlari
08.00.13
Menejment
Iqtisodiyot fanlari
08.00.14
Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
Iqtisodiyot fanlari
08.00.15
Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
Iqtisodiyot fanlari
09.00.00 - Falsafa fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
09.00.01
Ontologiya, gnoseologiya va mantiq
Falsafa fanlari
09.00.02
Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (nomi)
Falsafa fanlari
09.00.03
Falsafa tarixi
Falsafa fanlari
09.00.04
Ijtimoiy falsafa
Falsafa fanlari
10.00.00 - Filologiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
10.00.01
O'zbek tili
Filologiya fanlari
10.00.02
O'zbek adabiyoti
Filologiya fanlari
10.00.03
Qoraqalpoq tili
Filologiya fanlari
10.00.04
Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
Filologiya fanlari
10.00.05
Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
Filologiya fanlari
10.00.06
Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
Filologiya fanlari
10.00.07
Adabiyot nazariyasi
Filologiya fanlari
10.00.08
Fol'klorshunoslik
Filologiya fanlari San'atshunoslik fanlari
10.00.09
Jurnalistika
Filologiya fanlari San'atshunoslik fanlari
10.00.10
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
Filologiya fanlari
10.00.11
Til nazariyasi. Amaliy va komp'yuter lingvistikasi
Filologiya fanlari
10.00.12
Qoraqalpoq adabiyoti
Filologiya fanlari
11.00.00 - Geografiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
11.00.01
Tabiiy geografiya
Geografiya fanlari
11.00.02
Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya
Geografiya fanlari Iqtisodiyot fanlari
11.00.03
Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokimyo
Geografiya fanlari Kimyo fanlari Texnika fanlari
11.00.04
Meteorologiya. Iqlimshunoslik. Agrometeorologiya
Geografiya fanlari Fizika-matematika fanlari, Texnika fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari
11.00.05
Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish
Geografiya fanlari Fizika-matematika fanlari, Biologiya fanlari Kimyo fanlari Geologiya- mineralogiya fanlari, Texnika fanlari Qishloq xo'jaligi fanlari
11.00.06
Geodeziya. Kartografiya
Geografiya fanlari Texnika fanlari Fizika-matematika fanlari
11.00.07
Geoinformatika
Geografiya fanlari, Texnika fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari
12.00.00 - Yuridik fanlar
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
12.00.01
Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta'limotlar tarixi
Yuridik fanlar
12.00.02
Konstitusiyaviy huquq. Ma'muriy huquq. Moliya va bojxona huquqi
Yuridik fanlar
12.00.03
Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq
Yuridik fanlar
12.00.04
Fuqarolik prosessual huquqi. Xo'jalik prosessual huquqi. Hakamlik jarayoni va mediasiya
Yuridik fanlar
12.00.05
Mehnat huquqi. Ijtimoiy ta'minot huquqi
Yuridik fanlar
12.00.06
Tabiiy resurslar huquqi. Agrar huquq. Ekologik huquq
Yuridik fanlar
12.00.07
Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura
Yuridik fanlar
12.00.08
Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklar- ning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi
Yuridik fanlar
12.00.09
Jinoyat prosessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
Yuridik fanlar
12.00.10
Xalqaro huquq
Yuridik fanlar
12.00.11
Parlament huquqi
Yuridik fanlar
12.00.12
Korrupsiya muammolari
Yuridik fanlar Texnika fanlari Iqtisodiyot fanlari Psixologiya fanlari Sosiologiya fanlari
13.00.00 - Pedagogika fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
13.000.01
Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
Pedagogika fanlari
13.000.02
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
Pedagogika fanlari
13.000.03
Maxsus pedagogika
Pedagogika fanlari
13.000.04
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
Pedagogika fanlari
13.000.05
Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
Pedagogika fanlari
13.000.06
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
Pedagogika fanlari
13.000.07
Ta'limda menejment
Pedagogika fanlari
13.000.08
Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
Pedagogika fanlari
14.00.00 - Tibbiyot fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
14.00.01
Akusherlik va ginekologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.02
Morfologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.03
Endokrinologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.04
Otorinolaringologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.05
Ichki kasalliklar
Tibbiyot fanlari
14.00.06
Kardiologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.07
Gigiena
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.08
Oftal'mologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.09
Pediatriya
Tibbiyot fanlari
14.00.10
Yuqumli kasalliklar
Tibbiyot fanlari
14.00.11
Dermatologiya va venerologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.12
Tibbiy reabilitologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.13
Nevrologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.14
Onkologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.15
Patologik anatomiya
Tibbiyot fanlari
14.00.16
Normal va patologik fiziologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.17
Farmakologiya va klinik farmakologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari, Farmasevtika fanlari
14.00.18
Psixiatriya va narkologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.19
Klinik radiologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.20
Tibbiy genetika
Tibbiyot fanlari
14.00.21
Stomatologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.22
Travmatologiya va ortopediya
Tibbiyot fanlari
14.00.23
Hamshiralik ishini tashkil etish
Tibbiyot fanlari
14.00.24
Sud tibbiyoti
Tibbiyot fanlari
14.00.25
Klinik-laborator va funksional diagnostika
Tibbiyot fanlari
14.00.26
Ftiziatriya
Tibbiyot fanlari
14.00.27
Xirurgiya
Tibbiyot fanlari
14.00.28
Neyroxirurgiya
Tibbiyot fanlari
14.00.29
Gematologiya va transfuziologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.30
Epidemiologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.31
Urologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.32
Transplantologiya va sun'iy a'zolar
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari, Texnika fanlari
14.00.33
Jamiyat salomatligi. Sog'liqni saqlashda menejment
Tibbiyot fanlari
14.00.34
Yurak-qon tomir xirurgiyasi
Tibbiyot fanlari
14.00.35
Bolalar xirurgiyasi
Tibbiyot fanlari
14.00.36
Allergologiya va immunologiya
Tibbiyot fanlari, Biologiya fanlari
14.00.37
Anesteziologiya va reanimatologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.38
Sport tibbiyoti
Tibbiyot fanlari
14.00.39
Toksikologiya
Tibbiyot fanlari
14.00.40
Shoshilinch tibbiyot
Tibbiyot fanlari
14.00.41
Xalq tabobati
Tibbiyot fanlari, Kimyo fanlari, Farmasevtika fanlari
14.00.42
Pul'monologiya
Tibbiyot fanlari
15.00.00 - Farmatsevtika fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
15.00.01
Dori texnologiyasi
Farmasevtika fanlari, Texnika fanlari
15.00.02
Farmasevtik kimyo va farmakognoziya
Farmasevtika fanlari, Kimyo fanlari Biologiya fanlari
15.00.03
Farmasevtika ishini tashkil etish
Farmasevtika fanlari
16.00.00 - Veterinariya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
16.00.01
Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi
Veterinariya fanlari
16.00.02
Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar repro- duksiyasi biotex- nikasi
Veterinariya fanlari, Biologiya fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari
16.00.03
Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, miko- toksikologiyasi va immunologiyasi
Veterinariya fanlari, Biologiya fanlari
16.00.04
Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigienasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi
Veterinariya fanlari, Biologiya fanlari
17.00.00 - San'atshunoslik fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
17.00.01
Teatr san'ati
San'atshunoslik fanlari
17.00.02
Musiqa san'ati
San'atshunoslik fanlari
17.00.03
Kino san'ati. Televidenie
San'atshunoslik fanlari
17.00.04
Tasviriy va amaliy bezak san'ati
San'atshunoslik fanlari
17.00.05
Dizayn nazariyasi va tarixi
San'atshunoslik fanlari
17.00.06
Muzeyshunoslik. Tarixiy-madaniy ob'ektlarni konser- vasiya qilish, ta'mir- lash va saqlash
San'atshunoslik fanlari, Tarix fanlari. Texnika fanlari
17.00.07
Madaniyat nazariyasi va tarixi. Madaniyatshunoslik
San'atshunoslik fanlari, Tarix fanlari, Falsafa fanlari
17.00.08
San'at nazariyasi va tarixi
San'atshunoslik fanlari, Tarix fanlari
18.00.00 - Arxitektura
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
18.00.01
Arxitektura nazariyasi va tarixi. Arxitek- tura yodgorliklarini ta'mirlash va tiklash
Arxitektura San'atshunoslik fanlari
18.00.02
Rayonlashtirish. Shaharsozlik. Qishloq turar joylarini reja- lashtirish. Landshaft arxitekturasi. Bino va inshootlar arxitekturasi
Arxitektura Texnika fanlari
19.00.00 - Psixologiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
19.00.01
Psixologiya tarixi va nazariyasi. Umumiy psixologiya. Shaxs psixologiyasi,
Psixologiya fanlari
19.00.02
Psixofiziologiya
Psixologiya fanlari
19.00.03
Inson kasbiy faoliyati psixologiyasi (nomi)
Psixologiya fanlari
19.00.04
Tibbiy va maxsus psixologiya
Psixologiya fanlari, Tibbiyot fanlari
19.00.05
Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya
Psixologiya fanlari, Sosiologiya fanlari
19.00.06
Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi
Psixologiya fanlari
22.00.00 - Sosiologiya fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
22.00.01
Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi. Sosiologik tadqiqot- lar usullari
Sosiologiya fanlari
22.00.02
Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi
Sosiologiya fanlari
22.00.03
Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sosiologiyasi
Sosiologiya fanlari
23.00.00 - Siyosiy fanlar
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
23.00.01
Siyosat nazariyasi va falsafasi. Siyosiy ta'limotlar tarixi va metodologiyasi
Siyosiy fanlar Falsafa fanlari
23.00.02
Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
Siyosiy fanlar
23.00.03
Siyosiy madaniyat va mafkura
Siyosiy fanlar Falsafa fanlari
23.00.04
Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari
Siyosiy fanlar
23.00.05
Milliy xavfsizlikning tizimli tahlili va istiqbolini belgilash muammolari
Siyosiy fanlar Iqtisodiyot fanlari Yuridik fanlar Psixologiya fanlari Sosiologiya fanlari
24.00.01 - Islomshunoslik fanlari
Ixtisoslik shifri
Nomi
Ilm-fan tarmog'i
24.00.01
Islom tarixi va manbashunosligi
Islomshunoslik fanlari, Tarix fanlari
24.00.02
Qur'onshunoslik. Hadisshunoslik
Islomshunoslik fanlari, Tarix fanlari Falsafa fanlari Filologiya fanlari
24.00.03
Fiqh, kalom ilmi. Ilohiyot
Islomshunoslik fanlari Tarix fanlari Falsafa fanlari Filologiya fanlari
24.00.04
Mumtoz sharq adabiyoti va manbashunosligi
Islomshunoslik fanlari, Filologiya fanlari