Xalqaro grantlar dasturlari

Erasmus+ - Bu ta’lim, professional ta’limni taraqqiy ettirish, yoshlarni kamolotga yetkazish va sportni rivojlantirish sohalari bo’yicha 2021-2027 yillar uchun mo’ljallangan Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan dasturdir.

Horizon Europe - Bu Evropa Ittifoqining tadqiqotlari va innovatsiyalarini moliyalashtirishning asosiy dasturi bo’lib, ushbu dasturning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishi bilan kurashish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishishga yordam berish, Evropa Ittifoqining raqobatbardoshligi va o'sishini kuchaytirishdan iborat.