Dissertasiyalar reestri

Tozalash

Funksiyalarni analitik davom ettirish va singulyar chegarali sohalarda maxsus integrallarning tadqiqi

F.I.SH.: Djumabaev Davlatbay Xalillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ionplazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xudayberganov Gulmirza

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Ikkilamchi polietilentereftalat alkogoliz mahsulotlari asosida yangi polimerlarni yaratish

F.I.SH.: Juraev Asror Baxtiyor o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Magrupov Farxod Asadullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Orol dengizining suvi qurigan hududlaridagi o‘simliklarning molekulyar-biologik va ekologik xususiyatlari

F.I.SH.: Sherimbetov Sanjar Gulmirzoevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.01, 03.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedov Rustam Sultanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Bacillus thuringiensis bakteriyasi asosida insektisid biopreparat ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish

F.I.SH.: Xo‘jamshukurov Nortoji Abdixoliqovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.38.01

IK muassasa nomi: Mikrobiologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Toshmuxamedov Mugrajitdin Salaxovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Murakkab turlararo duragaylash orqali g‘o‘zaning ko‘p genomli yangi duragaylarini yaratish va xususiyatlarini ochib berish

F.I.SH.: Boboev Sayfulla G‘afurovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.39.01

IK muassasa nomi: Botanika va zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muratov G‘ayrat Azatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, dosent

G‘o‘za va bug‘doyning qimmatli-xo‘jalik belgilari bilan bog‘liq oqsil va izofermentlari hamda ularni filogenetik tahlillarda qo‘llanilishi

F.I.SH.: Kurbanbaev Ilxam Djumanazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.39.01

IK muassasa nomi: Botanika va zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yunusxonov Shavkat

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Mintaqaviy gidrogeologik tizimlarning geofil'tratsiya jarayonlarini matematik modellash

F.I.SH.: Djumanov Jamoljon Xudaykulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xabibullaev Ibrohim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Yeyilishga bardoshli qoplamalar va detallarni tayyorlash uchun modeli gazga aylanuvchi quymakorlik usuli bo‘yicha yuqori xromlangan qotishmalarni legirlash va termik ishlov berish

F.I.SH.: Tilabov Baxodir Qurbanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.02.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedov Anvar Akbarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Arrali jinlarning samarali ishchi organlari va mexanizmlari konstruksiyalarini ishlab chiqish hamda parametrlarini hisoblashning ilmiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Yunusov Saloxiddin Zununovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va O‘zbekiston Milliy universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Katta Quyosh Pechi va boshqa energetik qurilmalar samaradorligini oshirish uchun ularning ko‘zguli-mujassamlashtiruvchi tizimlarini optimizasiyalash

F.I.SH.: Mamatqosimov Mirzasulton Abduraimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.05.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ionplazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Materialshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmanov Abdujabbar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Mustahkamligi kichik materiallardan tiklangan xususiy turarjoy uylarining konstruksiyaviy va seysmik xavfsizligini baholash

F.I.SH.: Razzakov Sobirjon Juraevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.09.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.11.01

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti, Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti, Samarqand davlat arxitekturaqurilish instituti va Namangan muhandislik-qurilish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik-pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ro‘ziev Qodirjon Ismoilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Zarafshon vodiysi sharoitida topinambur o‘stirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Elmurodov Abdug‘ani Aktamovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qх.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Tuproqqa asosiy va g‘o‘za qator oraliqlariga ishlov berish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Salomov Shavkat Turabovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qх.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshaev Fatullo Jo‘raqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

Seleksiyaning yangi usullaridan foydalangan holda g‘o‘zaning G. hirsutum L. turiga mansub tezpishar, yuqori hosilli nav va tizmalarini yaratish

F.I.SH.: Raxmankulov Murod Said-Akbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kim Robert Grigor'evich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

G‘o‘zaning madaniy G.hirsutum L. turini qimmatli xo‘jalik belgilarini yaxshilashda introgressiv shakllardan foydalanish

F.I.SH.: Egamberdieva Saida Abdisamatovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rizaeva Safiya Mamedovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Abdullaev Ilyos Sultanovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ruzmetov Baxtiyar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti g‘azna ijrosini takomillashtirishning metodologik jihatlari

F.I.SH.: Pulatov Dilshod Haqberdievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidulin Mixail Borisovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni modernizasiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Qo‘ziev Islomjon Ne'matovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ibragimov Abdugapur Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Badiiy-estetik madaniyatni rivojlantirishda dizaynning immanent xususiyatlari

F.I.SH.: Abdullaeva Nasiba Bo‘ronovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurmatova Mukaram Axmedovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori

Funksiyalarni analitik davom ettirish va singulyar chegarali sohalarda maxsus integrallarning tadqiqi

F.I.SH.: Djumabaev Davlatbay Xalillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ionplazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xudayberganov Gulmirza

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Markaziy Qizilqum past navli fosforitlarini yuqori samarador va tejamkor usulda kimyoviy boyitish texnologiyasi

F.I.SH.: Sultonov Boxodir Elbekovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zakirov Baxtiyor Sobirjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda millatlararo munosabatlarni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari

F.I.SH.: Musaev Odil Raxmatovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘ychiev Berdiqul To‘raqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari

F.I.SH.: Jumanazarova Guljahon Umurzoqovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jizzax davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Suyun Amirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Axborotlashgan jamiyatda jamoatchilik fikri monitoringini ta'minlashda ommaviy kommunikasiyalar sosiologiyasining o‘rni (O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarining 2001–2016 yillardagi materiallari misolida)

F.I.SH.: Abduazimov Oqiljon Utkurovich

Fan tarmog‘i nomi: Sotsiologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bekmurodov Mansur Bobomurodovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Sotsiologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari

F.I.SH.: Tojieva Zulxumor Nazarovna

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 11.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.G.01.06

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Soliev Abdusami Solievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geografiya fanlari doktori, professor

Bojxona va soliq yo‘nalishlari talabalarining davlat tilida kasbiy muloqot yuritish kompetensiyasini rivojlantirish (rus guruhlarida)

F.I.SH.: Asilova Gulshan Asadovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxitdinova Xadicha Sobirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Metabolik sindrom patogenezining neyrogumoral mexanizmi va terapevtik korreksiyalash yo‘llari

F.I.SH.: Uzbekova Nelli Rafikovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xujamberdiev Mamazoir Axmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonning turli iqlim-geografik va ekologik hududlarida revmatoid artrit o‘ziga xos kechishi va oldini olishdagi chora-tadbirlarni takomillashtirish

F.I.SH.: Axmedov Xalmurad Sadullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gadaev Abdig‘affor Gadoevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Perinatal OIV-infeksiya

F.I.SH.: Xudaykulova Gul'nara Karimovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tuychiev Laziz Nadirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Gepatokanserogenez va gemoblastozlarni qiyosiy o‘rganish: patogenez va rekombinant interleykin-2 bilan eksperimental davolash

F.I.SH.: Kasimova Gul'mira Gafurovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.16

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gematologiya va qon quyish ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Xamid Yakubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Deviant xulq-atvorli bemorlarda alkogolizm va narkomaniyaning klinik xususiyatlari

F.I.SH.: Ashurov Zarifjon Sharifovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.18

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xodjaeva Nazira Islamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Bolalarda tirsak bo‘g‘imi posttravmatik deformasiyalarda differensial xirurgik yondashuv

F.I.SH.: Xujanazarov Ilxom Eshkulovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.22

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Travmatologiya va ortopediya ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xodjanov Iskandar Yunusovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘tkir destruktiv pankreatit tashxisi va davosini takomillashtirish

F.I.SH.: Rizaev Kamal Saidakbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xadjibaev Abduxakim Muminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Nafas a'zolari kasalliklarida bemorlarni dori vositalari bilan ta'minlanishining farmakoiqtisodiy tahlili va uni optimallashtirish

F.I.SH.: Suyunov Nizom Davurovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmatsevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01

IK muassasa nomi: Toshkent farmatsevtika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmatsevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynutdinov Xikmatulla Sunnatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda shoxli mollar brusellyozining epizootologiyasi, zamonaviy oldini olish va qarshi kurashish choralari

F.I.SH.: Xamdamov Xabibulo Ablokulovich

Fan tarmog‘i nomi: Veterinariya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 16.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Salimov Xayit Salimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Veterinariya fanlari doktori, professor

Spin qiymatlari to‘plami chekli bo‘lgan modellar uchun limit Gibbs o‘lchovlari

F.I.SH.: Xakimov Rustamjon Maxmudovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Matematika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Matematika instituti, Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rozikov O‘tkir Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Muhit bilan bog‘langan uzun plastinkasimon va silindrik qovushqoq-elastik qobiqlarda to‘lqin tarqalishi xususiyatlari

F.I.SH.: Boltaev Zafar Ixtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.02.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Safarov Ismoil Ibroximovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Kvantlovchi magnit maydonida yarimo‘tkazgichlardagi ossillyasiya hodisalariga harorat va bosim ta'siri

F.I.SH.: Erkaboev Ulugbek Inoyatillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ionplazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: «Fizika-Quyosh» IIChB Fizika-texnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gulyamov Gafur

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Sellyuloza efirlari asosidagi kompozisiyalarning fizik-kimyoviy va termodinamik xossalari

F.I.SH.: Yarkulov Axror Yuldashevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Akbarov Xamdam Ikramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Tabiiy oksikislotalar N-almashgan akrilamidlarini radikal polimerlanishi

F.I.SH.: Hazratqulova Sevara Musinovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/K/T.03.01

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamediev Muxtarjan Ganievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Yangi samarali kompleks hosil qiluvchi ionitlar sintezi va tadqiqoti

F.I.SH.: Eshqurbonov Furqat Bozorovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Termiz davlat universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti DUK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘raev Xayit Xudaynazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Mahalliy xomashyolar asosida antifriksion kompozision yog‘och-polimer materiallarning samarali tarkibi va mashinasozlik uchun detallar ishlab chiqish

F.I.SH.: Shernaev Anvar Normamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07 05.02.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.03.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti «Fan va taraqqiyot» DUK

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi «Fan va taraqqiyot» DUK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maxkamov Rufat Gulyamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Boysun botanik-geografik rayoni florasi

F.I.SH.: Turginov Orzimat Turdimatovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.39.01

IK muassasa nomi: Botanika va zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika va zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tojibaev Komiljon Sharobitdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Eksperimental diabetda jigar mitoxondriyasi funksiyasining buzilishlari hamda ularni sal'vifolin va glikorazmulin bilan korreksiyalash

F.I.SH.: Pozilov Ma'murjon Komiljonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.38.01

IK muassasa nomi: Mikrobiologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Asrarov Muzaffar Islamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Informasion-boshqaruv tizimlaridagi o‘lchash axborotlarini ishonchlilashtirish

F.I.SH.: Temerbekova Barnoxon Maratovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.03.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.03.02

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gulyamov Shuxrat Manapovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Radiotexnik kuzatuvchi tizimlarning elementlari va qurilmalarini sintezlash usullari va algoritmlari

F.I.SH.: Ataullaev Azizjon Odilovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.03.02

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yusupbekov Azizbek Nodirbekovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Kolmogorov-Fisher tipidagi biologik populyasiya chiziqsiz sistemasini sonli modellashtirish

F.I.SH.: Muxamedieva Dildora Kabilovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mersaid

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Sanoat hududlarida atmosferaning ifloslanishini monitoring qilish va bashoratlash tizimi modellari va algoritmlari

F.I.SH.: Sharipov Daler Kuchkarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ravshanov Normaxmad

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

O‘tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlardan yil davomida samarali foydalanishda ekinlardan yuqori hosil yetishtirish agrotexnologiyasi

F.I.SH.: Avliyakulov Mirzoolim Avazovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirzajonov Qirg‘izali Mirzajonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor, akademik

Qashqadaryo havzasi bo‘z tuproqlar mintaqasi sug‘oriladigan bo‘z tuproqlarining agrokimyoviy holatini yaxshilash

F.I.SH.: Qo‘ziev Jaxongir Madaminovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qх/B.43.01

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalikov Baxodir Meylikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Kartoshka urug‘lik tuganaklarini ekishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Xonkulov Xusniddin Xolikulovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: PhD.27.06.2017.Qx.12.01

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Mustaqillik davrida O‘zbekiston diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi

F.I.SH.: Sayfullaev Durbek Baxtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchimetodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jo‘raev Sayfiddin Axmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Abu Ja'far Tahoviyning «Aqida» asari va uning sharhlari – hanafiylik ta'limotiga oid manba

F.I.SH.: Sagdiev Xabibullo Yodgorovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14/01

IK muassasa nomi: Toshkent islom universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uvatov Ubaydulla Muradovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

To‘qimachilik mahsulotlari savdosida talabni shakllantirish va sotishni rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish

F.I.SH.: Muminova Nargiza Maxsudjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xashimov Akrom Abdievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni boshqarishda inson omilini faollashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmidan foydalanishni takomillashtirish

F.I.SH.: Madaliev Abdulla Axmedovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13, 08.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamatkulov Abdurashid Vaxidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori

Fuqarolik jamiyatiga oid zamonaviy konseptual diskursning asosiy yo‘nalishlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil)

F.I.SH.: Mavlonov Jurabek Yorqul o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muminov Alisher Gafforovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori

Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi

F.I.SH.: Andaniyazova Dilrabo Ro‘ziqulovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mahmudov Nizomiddin Mamadalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek mumtoz she'riyatida rindona ma'no va lirik qahramon xarakteri

F.I.SH.: Asadov Maqsud Husenovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Haqqulov Ibrohim Chorievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikasiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari

F.I.SH.: Kadirbekova Durdona Xikmatullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boqieva Gulandom Hisomovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Turk tilida hurmat kategoriyasi

F.I.SH.: Imamova Xolida Kamalovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sodiqov Qosimjon Pozilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti (ingliz va o‘zbek tillari misolida)

F.I.SH.: Yuldashev Akmal Gulamjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshabaeva Dilfuza Muminovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, dosent

Xitoy tilshunoslik terminologiyasi

F.I.SH.: Mustafaeva Samida Toshmuxammedovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sodiqov Qosimjon Pozilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekiston qishloq tumanlari rivojlanishining iqtisodiy geografik xususiyatlari

F.I.SH.: Qurbonov Shuxrat Bekmetovich

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.G.01.06

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Soliev Abdusami Solievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geografiya fanlari doktori, professor

Umumiy o‘rta ta'lim maktablari rahbarlari boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Axmedova Nasiba Kobiljonovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turg‘unov Sobitxon Toshpo‘latovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, dosent

Umumta'lim maktablari o‘quvchilariga ingliz tili olmoshlarini axborot texnologiyalari asosida o‘rgatish metodikasi

F.I.SH.: Sabirova Gulnoza Sadikovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.27.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedova Layloxon Tolibjonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Yosh bokschilarni tayyorlash tizimida harakatli o‘yinlarni qo‘llash metodikasi

F.I.SH.: Tajibaev Soyib Samijonovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalmuxamedov Rustam Dekanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Pedagog kadrlar malakasini oshirish va kasbiy faoliyati monitoringini tashkil etishning elektron tizimi

F.I.SH.: Shoymardonov Tuymurod Turdialievich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bosh ilmiy-metodik markaz

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Begimkulov Uzokboy Shoimkulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Karotid aterosklerozi dinamikasini baholashda noturg‘un aterosklerotik pilakcha markerlari

F.I.SH.: Usmanova Zaxro Abduvalievna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Abdumalik Nigmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Biologik ob'ektlarga neytron-egallab olish terapiyasi ta'sirini o‘rganish

F.I.SH.: Xodjaeva Nozima Xayrullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.19

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Navruzov Sarimbek Navruzovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Ikkinchi tip qandli diabet kasalligida qo‘llaniladigan dori vositalaridan oqilona foydalanishga farmakoiqtisodiy yondashuv

F.I.SH.: Aripov Shuxrat Tulkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynutdinov Xikmatulla Sunnatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

Intellektual faoliyatga ongsizlik komponentlari ta'siri

F.I.SH.: Abdurahimov Qodirjon Abduhalilovich

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Рsi.01.07

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shoumarov G‘ayrat Baxramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori, professor

Paxtani mayda chiqindilardan tozalash mashinalarining ishchi organlari va yuritmalaridagi tasmali uzatmalarni hisoblash usullari

F.I.SH.: Mamatova Dilrabo Alisherovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Polimer materiallar bilan charm buyumlarini gidrofoblash va uning ekspluatasion xossalari

F.I.SH.: Djuraev Abdujalil Mannapovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qodirov To‘lqin Jumaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Ikki arrali silindrli resurstejamkor djinni tadqiq va joriy qilish orqali tola sifatini saqlash

F.I.SH.: Azizov Shuxrat Mamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedxodjaev Xamit Tursunovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Yangi samarali depressor prisadkalarni sintez qilishning ilmiy asoslarini yaratish va ularni neft' mahsulotlari xususiyatlarini modifikasiyalashda qo‘llash

F.I.SH.: Vafaev Oybek Shukurlaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tadjixodjaev Zokirxodja Abdusattarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Omixta yem ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Baltabaev Ulug‘bek Narbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tursunxodjaev Po‘lat Muxamedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

G‘o‘zaning seleksion-genetik ashyolarini garmselga bardoshligini baholash va amaliy seleksiyaga tavsiya etish

F.I.SH.: Mardanov Husniddin Xolbazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmonqulov Saidakbar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Qo‘shma shikastlarda chanoq suyaklari nostabil sinishlarining diagnostikasi va davolashni yaxshilash yo‘llari

F.I.SH.: Tilyakov Akbar Burievich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.22

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xadjibaev Abduxakim Muminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bentonit gillari qo‘shimchasi bilan modifikasiyalashtirilgan ammiakli selitra olish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Turdialiev Umid Muxtaralievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Namazov Shafoat Sattarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Kimyo sanoati chiqindilari asosida polikondensasion turdagi ion almashinish polimerlarini olish texnologiyasi

F.I.SH.: Berdieva Malika Ibodulloevna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turabdjanov Sadritdin Maxamatdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ildiz mevalarni bir zumda bosimni tushirish usulida tozalash va maydalashda namsizlantirish

F.I.SH.: Abdullaeva Sadokat Shonazarovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.16

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurmuxamedov Xabibulla Sagdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O3 toifali transport vositalari rama konstruksiyasining parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Tog‘aev Anvar Abdusalomovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.08.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.09.01

IK muassasa nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplutasiyasi instituti, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatasiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shermuxamedov Abdulaziz Adilxakovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yer osti quvurlarining grunt bilan murakkab sharoitli o‘zaro ta'siri seysmodinamikasi

F.I.SH.: Bekmirzaev Diyorbek Abdugapporovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.09.01

IK muassasa nomi: Toshkent avtomobil'_x000D_ yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplutasiyasi instituti,_x000D_ Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rashidov Tursunbay Rashidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Tuproqqa ishlov berish agrotexnologiyasining takroriy ekinlar hosildorligiga ta'sirini baholash

F.I.SH.: Karabaev Ikramjan Turaevichning

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirzajonov _x000D_ Qirg‘izboy _x000D_ Mirzajanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Badiiy tanqidchilikning ilmiy-rasional jihatlari va uning tasviriy san'atdagi in'ikosi

F.I.SH.: Baxranov Lazizjon Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qoraboev Usmon Hosilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Buzg‘unchi g‘oyalarning milliy o‘zlikni anglashga salbiy ta'siri

F.I.SH.: Tashanov Abduxoliq Daynovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazarov Qiyom Normirzaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Globallashuv sharoitida jamoatchilik fikrini shakllantirish institutlarining funksional integratsiyalashuv xususiyatlari

F.I.SH.: Yazdonov Ulug‘bek Toshmurotovich

Fan tarmog‘i nomi: G‘o‘zaning seleksion-genetik ashyolarini garmselga bardoshligini baholash va amaliy seleksiyaga tavsiya etish

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.02.02

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamashokirov Caidmurod,

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

O‘zbek xalq qo‘shiqlarida rang simvolikasi

F.I.SH.: Ro‘zieva Mohichehra Yoqubovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va_x000D_ fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jo‘raev Mamatqul

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Aripdjanova Al'fiya Ravil'evna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekiston jamoat binolari me'morchiligida ansambl' va komplekslarning shakllanishi

F.I.SH.: Manoev Said Baxronovich

Fan tarmog‘i nomi: Arxitektura fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 18.00.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.A.11.02

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ahmedov Muhammad Qosimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Arxitektura doktori, professor

O‘zbek milliy avtomagistralida yo‘l bo‘yi servis majmualarini_x000D_ me'moriy shakllantirish

F.I.SH.: Hasanov Azamat Ozadovich

Fan tarmog‘i nomi: Arxitektura fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 18.00.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.A.11.02

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ahmedov Muhammad Qosimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Arxitektura doktori, professor

none

F.I.SH.: Bagdasarova Elmira Sergeevna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 03.00.08

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Usmanov Rustam Maxmudovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 03.00.07

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Akramov Baxshillo Shafievich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 04.00.13

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kamalov Nadjimitdin Zaynutdinovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Paxtasanoat ilmiy_x000D_ markazi” AJ

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Baxadirov Gayrat Ataxanovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: TDTU qoshidagi_x000D_ Tarmoq mashinashunosligi_x000D_ muammolari ilmiy-tadqiqot markazi

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Alimxodjaev Kamaliddin Tillaxodjaevich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Axmedxodjaeva Ifoda Axmadjanovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.09.07

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va_x000D_ qishloq xo‘jaligini_x000D_ mexanizasiyalash_x000D_ muhandislari instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Zokirova Nodira Kalandarovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 08.00.10

IK raqami: none

IK muassasa nomi: G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri filiali

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 12.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi_x000D_ Bosh prokuraturasining_x000D_ Oliy o‘quv kurslari

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Sharipov Shavkat Saparovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat_x000D_ pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xaydarov Vosiljon Rasulovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ubaydullaev Kudratilla Asadullaevich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 15.00.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 avgust 241/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Aromatikbirikmalarni gidroksi-, galogen alkilamidlar,imidlar va nitrillar bilan amidoalkillash

F.I.SH.: Yuldasheva Muxabbat Razzoqberdievna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Sul'fatlangan polisaxaridlar asosida antibakterial va antivirus faollikka ega bioselektiv makromolekulyar tizimlar

F.I.SH.: Normaxamatov Nodirali Soxobatalievich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turaev Abbosxon Sabirxanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Xlorat tutuvchi samarali defoliantlar sintezi va olinish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Tog‘asharov Ahat Salimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.0

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tuxtaev Saydiaxral

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor, O‘zR Fanlar akademiyasi akademigi

Qoratog‘ va Markaziy Qizilqum fosforitlaridan ekstraksion fosfat kislota ishlab chiqarishning takomillashgan va konsentrlangan fosforli o‘g‘itlar olish texnologiyalarini yaratish

F.I.SH.: Shamshidinov Israiljon Turgunovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirzakulov Xoltura Chorievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

O‘zbekistonning janubiy hududi cho‘l tuproqlarining neft' va neft' mahsulotlari bilan ifloslanishi va ularning rekul'tivasiyasi

F.I.SH.: Jabbarov Zafarjon Abdukarimovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyoilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekiston suv havzalarining ikki pallali (Bivalvia: Unionidae, Corbiculidae) mollyuskalari

F.I.SH.: Boymurodov Xusniddin Toshboltaevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Izzatullaev Zuvaydullo Izatullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Auminzatau va Bukantau tog‘lari oltin va oltin-nodirmetalli ma'danlashuvining mineralogik-geokimyoviy xususiyatlari va_x000D_ qidiruv-baholash mezonlari

F.I.SH.: Karabaev Mamatxan Sadirovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Geologiya va geofizika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Koneev Rustam Ismailovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori

none

F.I.SH.: Sanaqulov Akmal Lapasovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qх/B.43.01

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va_x000D_ agrokimyo ilmiy-tadqiqot_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xolmurodova Go‘zal Ro‘zievna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Islamov Soxib Yaxshibekovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.07

IK raqami: PhD.27.06.2017.Qx.12.01

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti (bir martalik)

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Rustambekov Islambek Rustambekovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 12.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.22.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat yuridik_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Toshmatov Shunkorjon Toshpulatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.04.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Alieva Toxiraxon Avazxonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yopiq omborga paxtani g‘aramlash va buzishning samarali resurstejamkor texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Ruzmetov Mansurbek Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xodjiev Muksin Tadjievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Pishitilgan ip ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish orqali ip sifatini yaxshilash

F.I.SH.: Erkinov Zokirjon Erkinboy o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jumaniyazov Kadam

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Kadmiy, indiy va sur'mani aniqlashda elektrokimyoviy sensorlarni ishlab chiqish va qo‘llash

F.I.SH.: Ziyaev Dilshod Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.K.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Smanova Zulayho Asanalievna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, Dosent

Zol'-gel' jarayonlar asosida olingan nanomateriallardan foydalanib ammiakning selektiv gaz sensorlarini yaratish

F.I.SH.: Abduraxmanov Ilxom Ergashboevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.K.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kabulov Baxadir Djabbarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Tyubegatan past navli silviniti va galitli chiqindilaridan kaliy va natriy xloridlarini olish texnologiyasi

F.I.SH.: Samadiy Murodjon Abdusalimzoda

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirzaqulov Xoltura Chorivich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Morfolin hosilalari olish jarayonlari texnologiyasi

F.I.SH.: O‘rinov Ulug‘bek Komiljonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maksumova Oytura Sitdikovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Don mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarida meva va sabzavot kukunlarini qo‘llash texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Djaxangirova Gulnoza Zinatullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tursunxodjaev Pulat Muxamedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Maxsar kunjarasini ekstraksiyalash va olinadigan moyini rafinasiyalash texnologiyalarini modernizasiya qilish

F.I.SH.: Akramova Ra'no Ramizitdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Saidakbar Abduraximovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Andijonsuv omborining al'goflorasi

F.I.SH.: Ergasheva Xilolaxon Erkinjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimjanova Xolisxon Alimjanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

G‘o‘zaning introgressiv tizmalarini biotik stresslarga bardoshligi va uning irsiylanishi

F.I.SH.: Azimov Abdulaxat Abdujabborovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abzalov Miradxam Fuzailovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Jo‘raev Muzaffar Raxmatovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Kollektor-zovur _x000D_ suvlarining mineralizasiyasini biologik usulda pasaytirish va undan sug‘orma dehqonchilikda foydalanish

F.I.SH.: Jo‘raev Umid Anvarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidov Muxammadxon Xamidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Manzarali gullarning zamburug‘ turlari qo‘zg‘atuvchi kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari

F.I.SH.: Misirova Surayyo Abdumutalovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolmuradov Erkin Avazovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Qo‘y junini mexanik tozalashning amaliy va ilmiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Xasilbekov Axnazar Yadgarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yusupov Sur'atbek Yunusovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Antifosfolipid sindromi va anamnezida reproduktiv yuqotishlar mavjud ayollarda perinatal asoratlarning profilaktikasi va davosi

F.I.SH.: Maniyozova Gulnoza Murodovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent_x000D_ pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Najmutdinova Dilbar Kamaritdinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Maktab yoshidagi bolalarda allergik ko‘z kasalliklarining klinik-immunologik tashxisi xususiyatlari

F.I.SH.: Nazirova Zulfiya Rustamovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.36

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.50.01

IK muassasa nomi: Respublika immunologiya ilmiy markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik kengash)

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Shimoliy Baqtriya aholisining dafn marosimlari va diniy e'tiqodlari (bronza davri moddiy madaniyat yodgorliklari misolida)

F.I.SH.: Karimova Dilafro‘z Obidjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekistonning eng yangi_x000D_ tarixi masalalari bo‘yicha_x000D_ Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti,_x000D_ Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Asqarov Ahmadali

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Ilk o‘rta asrlar og‘zaki rivoyatlari Ayyam al-arab» va ularning yozma adabiy shakllarga transformasiyasi masalasi

F.I.SH.: Mutalova Gulnora Sattorovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamusarov Sharustam Giyazovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari

F.I.SH.: Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronbekov Ahmadjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

XI–XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari

F.I.SH.: Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kuranbekov Ahmad

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Ingliz tili gap strukturasida fe'lning shaxssiz shakllarining funksional tahlili

F.I.SH.: Obloqulova Mastura Mizrobovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat chet tillar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sirojiddinov Shuxrat Samariddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Muqaddamatu-l-adab» asarida tilshunoslik, lug‘atshunoslik an'analari va arabiy-turkiy so‘zlikning leksiksemantik talqini

F.I.SH.: Mirziyatov Shuxrat Mirgiyazovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14/01

IK muassasa nomi: Toshkent islom universiteti_x000D_ (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Islomov Zoxidjon Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Mirhasan Sadoiy va uning adabiy merosi (she'riyat poetikasi, g‘oyaviy-badiiy tahlil masalalari)

F.I.SH.: Muhitdinova Nazmiya Muslihiddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.02.03

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qudratullaev Hasan Samadovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek tilining o‘tovsozlik leksikasi

F.I.SH.: Berdiev Xusan Xolnazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.02.03

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdiev Murodqosim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

O‘zbek frazeologizmlari strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish)

F.I.SH.: Ganieva Shodiya Azizovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.05.02

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Usmanova Shoira Rustamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

O‘xshatish asosidagi she'riy san'atlarning nazariy tavsifi va tasnifi

F.I.SH.: Mamajonov Zokirjon Axmadjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronov Dilmurod Haydaralievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Hozirgi o‘zbek nasrida kinoya (ijtimoiy-psixologik omillari, poetik tizimdagi o‘rni)

F.I.SH.: Sheralieva Mashxura Ikromjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronov Dilmurod Haydaralievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek xalq ertaklarida sinov motivlarining genezisi va poetikasi

F.I.SH.: Nazarova Shahnoza Ibadullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turdimov Shomirza Ganievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

O‘zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati tizimida Prezident va Vazirlar Mahkamasining munosabatlari

F.I.SH.: Alimov Botu Babirovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2016.Yu.23.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi_x000D_ Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi va Toshkent_x000D_ davlat yuridik universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat yuridik universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xusanov Ozod Tillabaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish

F.I.SH.: Ibragimova Gulsanam Nematovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuzlikaeva El'zara Reshatovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Interfaol ta'lim modeli vositasida ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablar o‘zbek tili o‘qituvchilarining malakasini oshirish jarayoni samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Xidoyatova Dilafruz Abdugaffarovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yo‘ldoshev Jo‘ra G‘anievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Iqtidorli o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Yarmatov Raximboy Baxramovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mardonov Shukrullo Kuldashevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish

F.I.SH.: Toshpulatova Ma'muraxon Ismoilovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaeva Barno Sayfutdinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Elektron axborot-ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish

F.I.SH.: Mamatov Dilmurad Normurotovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi pedagogik profilaktika tizimini takomillashtirish (O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi misolida)

F.I.SH.: Ismanova Arofatxon Abdulxamidovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronov Muhammad Quronovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Affiliasiya motivi – talabalar ma'naviy qiyofasini shakllantiruvchi ijtimoiy psixologik omil

F.I.SH.: Norkulova Nargiza Tashpulatovna

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.05

IK raqami: DSc27.06.2017.Psi.02.07

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Vasila Mamanosirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Mirzaev Sirojiddin Zaynievich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 01.04.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Ion-plazma va lazer_x000D_ texnologiyalari instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Abed Nodira Soyibjonovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti_x000D_ Fan va taraqqiyot» DUK

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Uluqov Nosirjon Muxammadalievich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Gapparova Tal'at

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Qarshi davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 242/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kurbanbaev Yerepjep

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Irrigasiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Begmatov Ilxom Abduraimovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Berdiev Usan Turdievich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Muratov Gayrat Azatovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 03.00.12

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kayumov Abdubaki Djalilovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 04.00.04

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xolbekov Rasul Olimovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Nurmatova Mukaram Axmedovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 09.00.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ruzimatova Gulnoz Miraxrarovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 09.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Muminov Alisher Gaffarovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 23.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Sheremet'eva Anna Gennad'evna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Raxmonkulova Nargiza Xadjiakbarovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 13.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Xalq ta'limi xodimlarini_x000D_ qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Djumabaev Mamanazar Irgashevich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Imamov Ulugbek Zunnunovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 17.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Nasirova Yulduz Miraxmedovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 17.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

Qaror soni: 2017 yil 10 noyabrdagi 244/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Tuychiev G‘ulom Numonovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kadirkulov Baxtiyar Jalilovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ Matematika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Raxmatullaev Muzaffar Muxamadjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ Matematika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kurtaliev El'dar Nurievich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Isaxanov Zinaobidin Abilpeyzovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Daliev Xojakbar Sultanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Imomov Shavkat Jaxonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.05.06, 05.07.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti (Bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Dauletmuratov Boribay Koptleuovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti (Bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Siddikov Patxillo

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Yeshbaeva Ulbosin Jamalovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Neyron tarmoqlari orqali dvigatelni avtomobil' mexatron_x000D_ tizimi bilan integratsiya qilish usullarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Inoyatxodjaev Jamshid Shuxratullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.08.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.09.01

IK muassasa nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatasiyasi_x000D_ instituti, Toshkent shahridagi Turin_x000D_ politexnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatasiyasi_x000D_ instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shermuxamedov Abdulaziz Adilxakovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Fozilov Sadriddin Fayzullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yashash muhitining antropogen transformasiyasi sharoitida Janubiy Orolbo‘yi umurtqali hayvonlari

F.I.SH.: Jumanov Muratbay Arepbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shernazarov Elmurad

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekistonning janubiy mintaqasida qattiq bug‘doy yetishtirish texnologiyasini maqbullashtirish

F.I.SH.: Bobomirzaev Pirnazar Xursanovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalilov Nasriddin

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Kartoshkani tuganaksiz o‘simtalardan o‘stirishga mos navlarini tanlash va texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Sanaev Sobir Toyirovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Toshtemir Eshimovich Ostonaqulov

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Qishloq xo‘jalik hayvonlarida oyoqlarning distal qismi artropatiyasi

F.I.SH.: Niyozov Xakim Bakoevich

Fan tarmog‘i nomi: Veterinariya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 16.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Dilmurodov Nasriddin Babaqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Veterinariya fanlari doktori, professor

Mahsuldor sigirlarda vitamin-mineral almashinuvi buzilishlarining_x000D_ etiologiyasi va profilaktikasi

F.I.SH.: Eshburiev Sobir Baxtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Veterinariya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 16.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Norboev Qurbon Norboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Veterinariya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Yuldasheva Dilchexra Yusupxonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Shodikulova Gulandom Zikriyaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Sobirova Guzal Naimovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Shamsutdinova MaksudaIlyasovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.36

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.50.01

IK muassasa nomi: Respublika immunologiya ilmiy markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Islamov Shavkat Erjigitovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.24

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Dadam'yans Nataliya Gamletovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.19

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan_x000D_ xirurgiya markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ligay Ruslan Yefimovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan_x000D_ xirurgiya markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Raimova Malika Muxamedjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Srojidinova Nigora Zaynutdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Mirrahimova Saidaxon Shuxratovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Azizova Feruza Lyutpillaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Abdusamatov Bobir Zakirovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xakkulov Erkin Bekmurzaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekistonda rotaviruslarning molekulyar-genetik tavsifi va ularning diareyali kasalliklarda klinik epidemiologik ahamiyati

F.I.SH.: Juraev Rivojiddin Xofuzullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.50.01

IK muassasa nomi: Respublika immunologiya ilmiy markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Virusologiya ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Musabaev Erkin Isakovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Anarbaev Abdulxamidjon

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.45.01

IK muassasa nomi: Arxeologik tadqiqotlar instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Isakova Muxayo Srajidinovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ O‘zbekistonning eng yangi_x000D_ tarixi masalalari bo‘yicha_x000D_ Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq_x000D_ ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xamidov Obidjon Xafizovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.13, 08.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.18.01

IK muassasa nomi: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti_x000D_ (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Shirinova Raima Xakimovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Salieva Zuxra Taxirovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining sosiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi

F.I.SH.: Riskulova Kamola Djummaevna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bakieva Gulandom Hisamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Bo‘lajak magistrlarni kompetentli_x000D_ tayyorlashning didaktik ta'minotini takomillashtirish

F.I.SH.: Maxmudov Abdulxalim Xamidovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti._x000D_

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Risbay Xaydarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Bo‘lajak kasb ta'limi o‘qituvchilarini tayyorlashda o‘qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish va qo‘llash texnologiyasi

F.I.SH.: Hamidov Jalil Abdurasulovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01

IK muassasa nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish_x000D_ va ularni qayta tayyorlash instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xodjabaev Anorbay Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Durdieva Gavxar Salaevna

Fan tarmog‘i nomi: Arxitektura fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 18.00.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.A.11.02

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ikki fazali muhitlarni A» analitik funksiyalar asosida matematik modellashtirish

F.I.SH.: Jabborov Nasridin Mirzoodilovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ Matematika instituti_x000D_ (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Imomnazarov Xolmatjon Xudoynazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Abdukarimov Rustamxan Alimxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.02.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qattiq jismli quyosh nuri bilan ishlaydigan neodim lazerlari

F.I.SH.: Payziev Shermaxamat Dalievich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti (Bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Baxramov Sagdilla Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

T-ionlar bilan legirlangan kremniydagi nuqsonli markazlarning hosil bo‘lish va rivojlanish jarayonlari

F.I.SH.: Utamuradova Sharifa Bekmuradovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmanov Kaxar Pattaxovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Yarimo‘tkazgichlarda energetik xolatlarning zichligi spektrlarini haroratga bog‘lanishini modellashtirish

F.I.SH.: Sharibaev Nosir Yusupjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gulyamov Gafur

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Aerodinamik harakat ta'sirida mashinasozlik korxonalaridagi texnologik jihozlarni avtomatlashtirish konsepsiyalari va metodologiyasi

F.I.SH.: Fayzimatov Shuxrat Numanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamadjanov Alisher Mamadjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Mo‘minov Bahodir Boltaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Sarimsakov Olimjon Sharipovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik_x000D_ va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Caryophyllaceae, Lamiaceae oilalariga mansub o‘simliklar ekdisteroidlari va ularning modifikasiyasi

F.I.SH.: Bobaev Isomiddin Davronovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ramazonov Nurmurod Sheralievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori

Karboksil guruh tutgan polimerlarni olish, ularning fizik-kimyoviy xossalarini va qo‘llanilish sohalarini o‘rganish

F.I.SH.: Karimov Maxmud Muratovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Babaev Tuyg‘un Mirzaaxmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Mahalliy ko‘mirlar asosida sanoat oqava suvlarini tozalash va texnogen eritmalarni qayta ishlash uchun adsorbentlar olish va qo‘llash texnologiyasi

F.I.SH.: Jumaeva Dilnoza Jo‘raevna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Agzamxodjaev Anvarxodja Ataxodjaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Korroziya va mineral tuzlar to‘planishiga qarshi yangi ingibitorlar sintezi va texnologiyasi

F.I.SH.: Kadirov Xasan Irgashevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turobjonov Sadriddin Mahamaddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Sug‘oriladigan bo‘z tuproqlar qoplami strukturasi va ularning unumdorligini baholash

F.I.SH.: Urazbaev Ismatulla Ummatovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-_x000D_ tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ziev Ramazon Qo‘zievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekiston oltin konlarida geologiyaqidiruv ishlarining uslubiyatini takomillashtirish va zaxiralarni baholashning ishonchliligini oshirish

F.I.SH.: Isoqov Maqsud Uzoqovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika_x000D_ universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti» DK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zimalina Valentina Yakovlevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

Foraminifer komplekslarining evolyusiyasi va fasial differensiyalanishi, ularning yura havzasidagi neft' va gazga boy Buxoro-Xiva mintaqalari sedimentasiyasining biostratigrafik tarxini detallashtirishdagi roli

F.I.SH.: Yevseeva Galina Borisovna

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev G‘aybulla Sayfullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Samadov Alisher Usmanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Toshov Javoxir Burievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekiston seysmik faol zonalarida seysmik rejim parametrlari va yer osti suvlar gidrogeokimyoviy ko‘rsatkichlari o‘zgarishining qonuniyatlari

F.I.SH.: Ibragimova Tat'yana Lyudvigovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Seysmologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Artikov Turdali Usmonalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Neft' va gaz quduqlarini burg‘ilash jarayonidagi asoratlarni bartaraf etish uchun samarali yuvuvchi suyuqliklarni ishlab chiqish

F.I.SH.: Umedov Sherali Xallokovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raximov Akbar Kamilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

O‘pirilishlarga va quduqlarni sifatli qurishga ta'sir etuvchi gidrodinamik va texnologik omillar

F.I.SH.: Raximov Anvarxodja Akbarxodjievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Markaziy Farg‘ona qumliklarining agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalari, genezisi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning ilmiy asoslari

F.I.SH.: Zokirova Sanoatxon Xomdomovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/В.43.01

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-_x000D_ tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev G‘ulom

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Qoraqalpoq zot tipidagi sur rangli qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorligini takomillashtirish

F.I.SH.: Turganbaev Ruzimbay Urazbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadiqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yusupov Curatbek Yunusovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Quturish kasalligining_x000D_ epizootologiyasi va donador antirabik vaksinani takomillashtirish

F.I.SH.: Mamatova Muborak Nurpo‘latovna

Fan tarmog‘i nomi: Veterinariya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 16.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Salimov Xayit Salimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Veterinariya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Dadamov AshotDanilovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.21, 14.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Tish mavjud bo‘lmagan tish-jag‘ tizimida klinik-funksional o‘zgarishlar va ortopedik stomatologik yordamni optimallashtirish

F.I.SH.: Akbarov Avzal Nigmatullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Irsaliev Xusniddin Ibragimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Radiochastotali diapazondagi_x000D_ elektromagnit nurlanish – gigienik muammo sifatida

F.I.SH.: Tashpulatova Guzal Alievna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Sanitariya, gigiena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilova Roza Tolanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Ekstrapiramidal kasalliklarni erta aniqlashda yangicha yondashuvlar va differensial davolash taktikasi tamoyillari

F.I.SH.: Matmurodov Rustambek Jumanazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalimova Xanifa Muxsinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Abdujabarova Zulfiya Muratxodjaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Bekmirzaev Ilxomjon Isroilovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01

IK muassasa nomi: Toshkent islom universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Zununova Gul'chexra Shavkatovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.07

IK raqami: DSc27.06.2017.Tar.01.04

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ O‘zbekistonning eng yangi_x000D_ tarixi masalalari bo‘yicha_x000D_ muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Intellektual kapital hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Po‘latov Muhiddin Egamberdievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekistonda investision muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Mustafakulov Sherzod Igamberdievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.02, 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bekmurodov Adxam Sharipovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Korporativ moliyani boshqarishda soliq munosabatlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Elmirzaev Samariddin Eshkuvatovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Madraximov Ulug‘bek Abduvlilovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qoraqalpoq romanlarida badiiy nutq poetikasi (1980–2010 yy.)

F.I.SH.: Bekbergenova Ziyada Utepovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.20.01

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jarimbetov Qurbanbay Qudaynazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Karlibaeva Gulmira Yermekbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.20.01

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbek tili yordamchi so‘z turkumlarining lisoniy tizimdagi o‘rni va lingvopragmatikasi

F.I.SH.: Pardaev Azamat Baxronovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Suyun Amirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Yassaviylikka doir manbalar va Devoni hikmat» tadqiqi

F.I.SH.: Xasanov Nodirxon Dadaxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Haqqulov Ibrohim Chorievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari

F.I.SH.: Kenjaeva Poshsha Umidovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Naim Fatixovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

XX asr o‘zbek adabiyotining Amerikada o‘rganilishi

F.I.SH.: Mirzaeva Zulxumor Inomovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazarov Baxtiyor Aminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ingliz va o‘zbek nutq madaniyati ritorik aspektining chog‘ishtirma tadqiqi

F.I.SH.: Samigova Xushnuda Botirovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boqieva Gulandom Hisamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning_x000D_ ilmiy-metodik ta'minotini takomillashtirish

F.I.SH.: Turakulov Olim Xolbutaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01

IK muassasa nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish_x000D_ va ularni qayta tayyorlash instituti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rashidov Xikmatulla Fatxullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Donaev Sardor Burxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ergashov Yoqub Suvonovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yengil fullerenlar (S60, S70) eritmalarida molekulalarning klasterlanishi va uning eritmalarning optik hamda nochiziq-optik xossalariga ta'siri

F.I.SH.: Maxmanov Urol Kudratovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Koxxarov Abdulmutallib Mamadjonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori

none

F.I.SH.: Daliev Shoxrux Xojakbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ismanova Odinaxon Tulkinbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Muxamedova Ziyoda Gafurdjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.08.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.03.03

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va Ilmiy texnika markazi» MChJ_x000D_ (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Temir yo‘l ko‘priklari oraliq qurilmalari resursini hisoblash_x000D_ usullarini texnik diagnostika natijalari asosida takomillashtirish

F.I.SH.: Mamajanov Rustam Raximjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.09.01

IK muassasa nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplutasiyasi_x000D_ instituti, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatasiyasi_x000D_ instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ishanxodjaev Abduraxman Asimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor, Akademik

Zamin bilan poydevorlar orasidagi elastik-qovushqoq-plastik o‘zaro_x000D_ ta'sir xususiyatlarini hisobga olgan holda dempfer bilan ulangan yonma-yon binolarning zilzilabardoshligi

F.I.SH.: Yuvmitov Anvar Sayfullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.11.01

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti, Toshkent temir yo‘l_x000D_ muhandislari instituti, Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti va Namangan muhandislik-qurilish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xojmetov Gaibnazar Xadievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Listli metallarni sovuq prokatlash jarayonini takomillashtirish

F.I.SH.: Baxadirov Kudratxon Gayratovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Saydaxmedov Ravshan Xalxodjaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Televizion dasturlarning media kontentini siqishning_x000D_ yuqori samarali tizimlari, sifatini baholash va ularni takomillashtirish uslublari

F.I.SH.: Nosirov Xabibullo_x000D_ Xikmatullo o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.04.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilov Mirzoyan Mirzaaxmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor, Akademik

Neft' konlarini_x000D_ boshqarishda parametrlarni bashorat qilishning komp'yuter_x000D_ modellari

F.I.SH.: Tuxtanazarov Dilmurod Solijonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Axborot-_x000D_ kommunikasiya texnologiyalari ilmiy-innovasion markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimov Ismoildjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Karimov Sardorbek Xojiboevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

HZSM-5 seolitida ion-molekulyar komplekslarni hosil bo‘lish termodinamikasi

F.I.SH.: Yakubov Yo‘ldosh Yusupboevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmatkariev G‘ayrat Ubaydullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

Molekulyar namunalarning rutil va illitda adsorbsiyalanish energetikasi

F.I.SH.: Doliev G‘olibjon Alisherovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmatkariev G‘ayrat Ubaydullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda o‘suvchi Scutellaria L. turkumiga mansub to‘rt tur o‘simliklarning flavonoidlari

F.I.SH.: Karimov Abdurashid Musaxonovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Botirov Erkin Xojiakbarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

none

F.I.SH.: Yo‘ldoshov Sherzod Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Buxoro vohasi florasi tahlili

F.I.SH.: Esanov Husniddin Qurbonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tojibaev Komiljon Sharobitdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Sharqiy Farg‘ona shiralari (Homoptera: Aphidinea) faunasi va morfoekologik xususiyatlari

F.I.SH.: Xusanov Alijon Karimovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedov Madaminbek Xatamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Zararli xasva (Eurygaster integriceps Put.)ning bioekologik xususiyatlari_x000D_ va unga qarshi kurash choralari

F.I.SH.: Xalillaev Sherzod Alimboevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolmatov Baxtiyor Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Avstraliya va Hindi-Xitoy g‘o‘za turlarining filogenetik_x000D_ munosabatlari

F.I.SH.: Sirojidinov Behzod Arabdjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev Abdumavlyan

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

G.herbaceum L. va G.arboreum L. g‘o‘za turlari xilma-xilliklarining turichi hamda turlararo filogenetik munosabatlari

F.I.SH.: Mo‘minov Xasan Aliqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ernazarova Ziraatxan Abdazamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Makkajo‘xorini zararkunandalardan himoya qilishning istiqbolli_x000D_ usullarini yaratish

F.I.SH.: Yuldashev Farruxbek Ergashboevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xo‘jaev Shomil Tursunovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

G‘o‘za, uning asosiy zararkunandasi (Nelicoverpa armigera Hb –_x000D_ g‘o‘za tunlami) holatini prognozlash va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish

F.I.SH.: Abdullaeva Xuriyatxon Zafarbekovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jaligi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yaxyaev Xashim Qasimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jalik fanlari doktori

Qoraqalpog‘iston Respublikasining sho‘rlangan tuproqlarida_x000D_ bug‘doyning fuzarioz kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari

F.I.SH.: Xaytbaeva Nodira Seytjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zuparov Mirakbar Abzalovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, Dosent

Piyoz o‘simliklarida zamburug‘ turlari qo‘zg‘atadigan asosiy kasalliklar va_x000D_ ularga qarshi kurash choralari (Toshkent viloyati misolida)

F.I.SH.: Avazov Sardorjon Erkin o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yaxyaev Xashim Kasimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor

Irrigasion eroziyasi-_x000D_ ga moyil bo‘lgan tuproqlarda g‘o‘zani sug‘orish texnologiyasi ele-_x000D_ mentlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Esanbekov Meyrjan Yusupbekovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bezborodov Yuriy Germanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Dosent

none

F.I.SH.: Raxmanov Baxodir Ubaydulloevich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.09.02

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Zamilova Rimma Ramil'evna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Yulchiev Kaxxor Vaxobovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.05.02

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbek tilida jarayon anglatuvchi_x000D_ terminlarning lingvistik xususiyatlari

F.I.SH.: Narxodjaeva Xurshida Sharipovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Ibrohim Jo‘raevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Badiiy tarjimada lingvokul'turemalarning ifodalanishi (ingliz_x000D_ va o‘zbek tillari misolida)

F.I.SH.: Tuxtaxodjaeva Nargiza Akmalovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamatov Abdumurot Eshonqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Kodeks kumanikus – turkiy xalqlar yozma obidasi

F.I.SH.: Jafarov Botir Sattarovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boqijon To‘xliev

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Alisher Navoiy she'riyatida Qur'on oyatlari va hadislarning badiiy_x000D_ talqini

F.I.SH.: Davlatov Olim Davlatovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.02.03

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muhiddinov Muslihiddin Qutbiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Xalq ta'limi xodimlari malakasini_x000D_ masofadan oshirish tizimini takomillashtirish

F.I.SH.: Askarov Abror Davlatmirzaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmonqulova Nargiz Xodjiakbarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, Dosent

none

F.I.SH.: Ibraymov Askar Yesbosinovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Qodirov Xayot Sharipovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01

IK muassasa nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekiston qishloqlarida landshaft_x000D_ arxitekturasini shakllantirish va rivojlantirishning ustuvor tamoyillari»

F.I.SH.: Balgaeva Shaxida Abdisamatovna

Fan tarmog‘i nomi: Arxitektura fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 18.00.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.A.11.02

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uralov Axtam Sindarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Arxitektura doktori, professor

O‘zbekistonda parlament nazorati institutini demokratlashtirish_x000D_ jarayoni

F.I.SH.: Xasanov Atabek Abdirashidovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Karimov Farhod Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Nurmuxamedova Nargiza Saydillaevna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ Matematika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Xususiy hosilali aralash-tuzilmali turdagi tenglamalarga qo‘yilgan nokorrekt masalalarni tadqiq etish va taqribiy yechish

F.I.SH.: Xajiev Ikrombek Ozodovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,_x000D_ Matematika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fayazov Kudratillo Sadriddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori, professor

Tebranuvchan integrallarning tekis baholari va ularning tatbiqlari

F.I.SH.: Safarov Akbar Raxmanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: PhD.27.06.2017.FM.02.01

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ikromov Isroil Akramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori, professor

Uch klasterli kollinear bo‘linish mexanizmlari

F.I.SH.: Tashxodjaev Rustam Baxodirxodjaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.33.01

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti, Astronomiya instituti, O‘zbekiston Milliy_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nasirov Avazbek Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Si- va C- vakansiyalari oqimida bor va alyuminiyning kremniy karbidiga past haroratli diffuziyasi

F.I.SH.: Juraev Ximmatali Nomozovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Fizika-texnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Atabaev Ilxam Gafurovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori, professor

Tutashuv effektli strukturalar asosida kichik kuchlanishli cheklagichlarning elektrofizikaviy xususiyatlari

F.I.SH.: Abdulxaev Oybek Abdullazizovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti, Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Fizika-texnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Abdulaziz Vaxitovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori, professor

Statik-fazoviy ob'ektlarni aniqlash va tanish monitoringida_x000D_ televizion tasvirlarga raqamli ishlov berish tizimi

F.I.SH.: Djalalov Muzaffar Muxitdinovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.04.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Radjabov Tel'man Dadaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor, Akademik

none

F.I.SH.: Tulyaganov Shuxrat Dilshatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Naqshli trikotaj assortimentini ishlab chiqarishda to‘qima tuzi-_x000D_ lishini o‘zgartirish hisobiga xomashyodan samarali foydalanish

F.I.SH.: Xazratkulov Xamidjon Alikulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik_x000D_ va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muqimov Mirabzal Mirayubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Ipak-nitron to‘qimachilik materiallarini pardozlashning o‘ziga xosligi

F.I.SH.: Rafikov Akrom Adxamovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik_x000D_ va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nabieva Iroda Abdusamatovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

To‘quv mashinalarida yangi ikki qatlamli trikotaj to‘qimalari-_x000D_ ni olish hisobiga trikotaj mahsulotlari sifatini yaxshilash va issiqlik saqlash xususiyatini oshirish

F.I.SH.: Usmonqulov Sharofjon Qodirqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik_x000D_ va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muqimov Mirabzal Mirayubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Izoxinolin alkaloidlari va ularning analoglarini ba'zi karbon kislotalar asosida sintezi

F.I.SH.: Saidov Abdusalom Shomurodovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamadiev Nurali Kurbonalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

Almashingan metoksifenollarni xlorasetillash va xlorasetil mahsulotlar asosida sintezlar

F.I.SH.: Choriev Azimjon Uralovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdushukurov Anvar Kabirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

Organomineral komponentlarni mexanik-kimyoviy modifikasiyalash_x000D_ yo‘li bilan yo‘l qoplamalari uchun deformasion-siljishga bardoshli kompozision asfal'tbeton materiallarni ishlab_x000D_ chiqish

F.I.SH.: Maxkamov Dilshod Ismatillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.03.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti_x000D_ Fan va taraqqiyot» DUK

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti Fan va taraqqiyot» DUK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abed Nodira Soyibjonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Uglevodorod bug‘larini samarali tutib qolish va ularning za-_x000D_ rarli ta'sirini kamaytirish usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Xabibullaev Saidaziz Shoxsuvarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedgaliev Baxtiyor Abdukadirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: kimyo fanlari doktori, professor

Fruktozali sharbatlar asosida parhezbop konservalar ishlab chiqa-_x000D_ rish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Zokirova Mashhura Sodiqjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Dodaev Qo‘chqor Odilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Mahalliy xomashyolar asosida yangi kompozisiyali reduktor surkov_x000D_ moyini olish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Djiyanbaev Sirojiddin Valievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Hamidov Bosit Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Paxta moyini uzluksiz emul'siyali rafinasiyalash texnologiyasini moder-_x000D_ nizasiyalash

F.I.SH.: Pardaev G‘ulomnazar Eshbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Saidakbar Abduraxmanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Mahalliy xomashyolar asosida keramik sirt koshinlar olish_x000D_ texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Matkarimov Zaynobiddin Turdalievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.15

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripova Mastura Xikmatovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: texnika fanlari doktori, professor

Neftegaz quduqlarini burg‘ulashda qo‘llaniladigan og‘irlashtirilgan_x000D_ burg‘ulash eritmalari uchun kompozision kimyoviy reagentlar ishlab chiqish

F.I.SH.: Kobilov Nodirbek Sobirovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.03.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti_x000D_ Fan va taraqqiyot» DUK

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti Fan va taraqqiyot» DUK.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Negmatova Komila Soyibjonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Tikanli artishok (Cynara scolymus_x000D_ L.) xomashyosi va quruq ekstraktini standartlash

F.I.SH.: Mirraximova Tanzila Axrorovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yunusxodjaev Axmatxodja Nigmanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

O‘zbekiston florasidagi Iridaceae oilasi ayrim turlarining bioeko-_x000D_ logik xususiyatlari

F.I.SH.: Turgunov Mirabdulla Dexkanovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Pechenisin Vladimir Petrovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Gossypium L. turkumining diploid va tetraploid vakillarida urug‘ qobig‘i shakllanishida anatomo-morfologik ko‘rsatkichlarini tavsiflash

F.I.SH.: Graboves Nina Viktorovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev Abdumavlon Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, Akademik

O‘zbekiston hayvonlari paraziti Ostertagia Ransom, 1907 avlodi nematodalarining faunasi va sistematikasi

F.I.SH.: Amirov Oybek Olimjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kuchboev Abduraxim Ergashevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori

O‘zbekiston shimoli-sharqiy suv havzalari mollyuskalarida_x000D_ (Gastropoda: Pulmonata) trematoda serkariyalarining faunasi va ekologiyasi

F.I.SH.: Shakarbaev Ulug‘bek Abdulakimovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Akramova Firuza Djaloliddinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori

Qizilqumda tarqalgan Tulipa L. turkumi turlarining biologik xu-_x000D_ susiyatlari va senopopulyasiyalarining holati

F.I.SH.: Abduraimov Ozodbek Sultonqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shomurodov Xabibullo Fayzulloevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi

O‘zbekistonning shimoli-sharqiy suv havzalaridagi Cyprinidae oilasi ba-_x000D_ liqlarining gel'mintlari

F.I.SH.: Safarova Feruza Ergashevna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shakarboev Erkinjon Berdikulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori

G.mustelinum Miers ex Watt turining boshqa poliploid g‘o‘za turlari bilan_x000D_ filogenetik munosabatlarini o‘rganish asosida yangi donorlar olish

F.I.SH.: Rafieva Feruza Umidulloevna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rizaeva Safiya Mamedovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Gidroponika sharoitida soya o‘simligining fiziologik va simbiotik xususiyatlari

F.I.SH.: Jabborova Dilfuza Pushkinovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.07

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Davranov Kaxramon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Balpantog‘ va Yangi-Davon_x000D_ konlarida ma'dan tabiiy turlarining shakllanish xususiyatlari_x000D_ va joylashish qonuniyatlari

F.I.SH.: Alimov Shamsiddin Paxritdinovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.03.04

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti» DK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Soy Vladimir Den'evich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

In vitroda yaratilgan parazit entomofaglarni g‘o‘za agrobiosenozidagi ahamiyati

F.I.SH.: Jumaev Rasul Axmatovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sulaymonov Botir Abdushukirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Oqqanot (Aleyrodidae) bioekologiyasi va biosenozda xo‘jayin-ento-_x000D_ mofag munosabatlarining shakllanishi

F.I.SH.: Sulaymonov Otabek Abdushukirovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kimsanboev Xo‘jamurod Xamraqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori, professor

Bug‘doyni turli ekish usulida so‘ruvchi zararkunandalarga qarshi himoya tizimini ishlab chiqish

F.I.SH.: Urazbaev Akmalbek Aminbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simliklarni himoya qilish ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Po‘latov Zarip Aslamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Yumshoq bug‘doyning respublika cho‘l mintaqalari sharoitida abiotik omil-_x000D_ larga chidamli, hosildor nav va boshlang‘ich manbalarni yaratish

F.I.SH.: Jo‘raev Diyor Turdiqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amanov Amir Amonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

G‘o‘za navlari ko‘saklarining fiziologik yetilishiga defo-_x000D_ liantlar ta'siri

F.I.SH.: Abduraxmanov Ubaydulla Zulfiqorovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari il-_x000D_ miy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshaev Fatullo Jo‘raqulovich,

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Chilpish muddatlari va usullariga bog‘liq holda defoliantlar-_x000D_ ning samaradorligini baholash

F.I.SH.: Allanazarov Sultanbek Reypnazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari il-_x000D_ miy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshaev Fatullo Jo‘raqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Maqbul takroriy ekin turlarini tuproq unumdorligi va kuzgi bug‘doy_x000D_ hosildorligiga ta'siri (Andijon viloyati och tusli bo‘z tuproqlar misolida)

F.I.SH.: Mansurov Abdullo Ma'rufovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti, Don va dukkakli ekinlar_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tellyaev Rixsivoy Shomaxamadovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘zbekiston sharoitida gidroponika usuli bilan pomidor yetishtirish_x000D_ texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Nizomova Maxsuda Usmonqulovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamsiev Akmal Sadirdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

Kartoshka urug‘lik tuganaklarini ekishga tayyorlash texnologiyasini_x000D_ takomillashtirish

F.I.SH.: Xonkulov Xusniddin Xolikulovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: PhD.27.06.2017.Qx.12.01

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Al'sgeymer kasalligini erta shakllarining tashxisotiga yondashishni_x000D_ optimallashtirish (klinik-neyrovizualizasion paralellar)

F.I.SH.: Tolibov Dilshod Sirojovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raximbaeva Gul'nora Sattarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tibbiyot fanlari doktori, professor

Yuqori xatar_x000D_ guruhini tashkil qiluvchi OIV bilan infisirlangan aholi orasida_x000D_ predgipertenziya va arterial gipertenziyaning tarqalishi, klinik kechishi, farmakoterapiyasi, profilaktikasi xususiyatlari

F.I.SH.: Mirsaydullaev Mirzoulug‘bek Mirmahmudovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamasaliev Ne'matjon Solievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tibbiyot fanlari doktori, professor

Ko‘z a'zosining kuyishi bo‘lgan bemorlarni olib borishga zamonaviy yondashuv (klinik-eksperimental tadqiqot)

F.I.SH.: Maksudova Laylo Masxutovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilov Xalidjan Maxamadjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tibbiyot fanlari doktori, professor

Ko‘ruv nervi yallig‘lanishi kasalliklarining klinik-tashxisiy xususiyatlari_x000D_ va kompleks davolashni asoslash

F.I.SH.: Xamraeva Gavxar Xusanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kasimova Muniraxon Sadikjanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, Dosent

O‘zbekiston Respublikasida menopauzadan keyingi osteopo-_x000D_ rozning klinik va epidemiologik xususiyatlari

F.I.SH.: Abbosxujaeva Lola Saydiganixodjaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tib-_x000D_ biyot markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Urmanova Yulduz Maxkamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tibbiyot fanlari doktori, professor

Aholi ovqatlanishida sut va sut mahsulotlarining o‘rnini va ularni_x000D_ ishlab chiqarishda xavfsizligini baholash

F.I.SH.: Normatova Shaxnoza Anvarovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg‘ona filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Baxritdinov Shaxob Samarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tibbiyot fanlari doktori, professor

Reproduktiv yoshdagi ayollarda kichik chanoq a'zolari yallig‘lanish kasal-_x000D_ liklari shakllanishi va rivojlanishining mikrobiologik jihatlari

F.I.SH.: Abdirimova Aziza Dushamovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.50.01

IK muassasa nomi: Respublika immunologiya ilmiy markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Matnazarova Gulbaxor Sultanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Ustrushona chorvadorlarining antik_x000D_ davr madaniyati)

F.I.SH.: Toshboev Furqat Eshboevich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.06

IK raqami: DSс.27.06.2017.Tar.45.01

IK muassasa nomi: Arxeologik tadqiqotlar instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Fanlar akademiyasi Arxeologik tadqiqotlar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Matboboev Boqijon Xoshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Ko‘kayoz botig‘ining toshga ishlov berish ustaxonalari (texnik-tipologik_x000D_ tadqiqot)

F.I.SH.: Ergashev Odil Tursunovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.06

IK raqami: DSс.27.06.2017.Tar.45.01

IK muassasa nomi: Arxeologik tadqiqotlar instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jo‘raqulov Mavlon Jo‘raqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: tarix fanlari doktori, professor

Zardushtiylikda ma'budalarning funksiyalari va ijtimoiy-tarixiy mohiyati

F.I.SH.: Urazova Rano Tashpulatovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01

IK muassasa nomi: Toshkent islom universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ishoqov Mirsodiq Mirsultonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori

Avesto»dagi falsafiy g‘oyalarga_x000D_ sinergetik yondashuv (ontologik va gnoseologik tahlil)

F.I.SH.: Ergasheva Maxbuba Xotambekovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘raev Baxtiyor Omonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Qora metallurgiya sanoati korxonalarida xarajatlarni boshqarish_x000D_ va buxgalteriya hisobini takomillashtirish

F.I.SH.: Abdusalomova Nodira Baxodirovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolbekov Rasul Olimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori

Erkin iqtisodiy zonalarda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish

F.I.SH.: Ostonokulov Azamat Abdukarimovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Hamdamov Baxrom Kasimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, Dosent

O‘zbekiston yengil sanoatida ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil_x000D_ etish va boshqarish samaradorlig

F.I.SH.: Zaxidov Gafurdjan Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Tijorat banklari risklarini boshqarishning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Nafasov Doniyor Baxtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Safar Barnoevning badiiy mahorati

F.I.SH.: Nusratova Hamida Cho‘liboevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.02.03

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedova Shoira Nematovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ingliz va o‘zbek tillaridagi genetik bog‘lanmagan leksik_x000D_ omonimlarning samaradorligi va ularning leksikografik talqini

F.I.SH.: Xudjaeva Ra'no Mutalibjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boqieva Gulandom Xisomovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Erkin A'zam asarlari lingvopoetikasi

F.I.SH.: Toshxujaeva Shoiraxon G‘anievna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Hakimov Muxammad Xo‘jaxonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

O‘zbek tarixiy romanlarining sosiolingvistik tadqiqi

F.I.SH.: Yo‘ldasheva Xalida Qo‘zievna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qurbanova Muxabbat Matyakubovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Badiiy asarda tushning poetik-kompozision vazifalari

F.I.SH.: Istamova Shohida Maxsudovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.02.03

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: O‘raeva Darmon Saidaxmedovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Hajviy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokul'tu-_x000D_ rologik xususiyatlari (ingliz tiliga tarjima qilingan o‘zbek xalq latifalari misolida)

F.I.SH.: Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik_x000D_ instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston_x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mo‘minov Omon Mo‘minovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari nomzodi, Dosent

Amir Hamza Shinvoriy she'riyati va Xaybar adabiy maktabi (an'anaviylik_x000D_ va yangilanish jarayoni

F.I.SH.: Karabaev Sardor Yuldaevich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.28.06.2017.Fil.21.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon_x000D_ tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mannonov Abdurahim Mutalovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi

F.I.SH.: Abduvalieva Dilnoza Akramovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jizzax davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Dadaboev Hamidulla Aripovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek nutqiy muloqotida sistemaviylik va informativlik

F.I.SH.: Toirova Guli Ibragimovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti uni-_x000D_ versiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mengliev Baxtiyor Rajabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Texnikaviy oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o‘qitish sifatini boshqarishni takomillashtirish

F.I.SH.: Saidova Feruza Baxtiyarovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Musurmanova Oynisa Musurmonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: pedagogika fanlari doktori, professor

O‘quv jarayoniga moslashuvchi Web tizimlarni yaratish

F.I.SH.: Fayzieva Maxbubaxon Raximjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mersaid

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: fizika-matematika fanlari doktori, professor

Kasb ta'limi o‘qituvchilarini tayyorlash sifatini ta'minlashda_x000D_ tarmoqlararo integratsiyaning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Abduraimov Sherali Saidkarimovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01

IK muassasa nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sharipov Shavkat Safarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: pedagogika fanlari doktori, professor

Tibbiyot xodimlarida tolerantlikni shakllantirishning_x000D_ ijtimoiy-psixologik mexanizmlari

F.I.SH.: Abidova Ziyoda Askarovna

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Psi.01.07

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shoumarov G‘ayrat Baxromovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori, professor

Talabalar o‘quv faoliyatida mas'uliyatning gender xususiyatlari

F.I.SH.: Sagindikova Nargiza Djubatkanovna

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Psi.01.07

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Safaev Nuriddin Salixovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori

Kuzgi bug‘doyning zang kasalliklarga chidamli boshlang‘ich manbalarini_x000D_ yaratish

F.I.SH.: Ziyaev Zafarjon Mashrapovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Don dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti Qashqadaryo_x000D_ filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amanov Amir

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

O‘rta tolali g‘o‘zaning yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan belgilarni mujassamlashtirgan raqobatdosh seleksion ashyolarni yaratish

F.I.SH.: Kayumov Umid Kayumovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiya-_x000D_ lari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Avtonomov Viktor Aleksandrovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘rta tolali g‘o‘zaning yuqori sifatli seleksion ashyosini yaratishda tiz-_x000D_ malararo murakkab duragaylashdan foydalanish

F.I.SH.: Kurbonov Abrorjon Yorkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiya-_x000D_ lari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Avtonomov Viktor Aleksandrovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Xorazm viloyatining ekstremal tuproq-iqlim sharoitlariga mos g‘o‘za_x000D_ navlarini yaratish

F.I.SH.: Karimov Ravshanbek Allayarovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyala-_x000D_ ri ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedov Djamalxon Xodjaxonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: biologiya fanlari doktori

none

F.I.SH.: Usmanov Rishat Niyazbekovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari_x000D_ universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Nabieva Iroda Abdusamatovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Ramazonov Nurmurod Sheralievich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Karieva Yekut Saidkarimovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Axmedov Jamolxon Xodjaxonovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Kozubaev Shuhrat Sattardjonovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va_x000D_ yetishtirish agrotexnologiyalari_x000D_ ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Amanov Amir

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Mamatov Axmetjon Atajanovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 08.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Guliston davlat universiteti

Qaror soni: 2017 yil 29 noyabrdagi 245/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Yakubov Mirdjalil

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent temir_x000D_ yo‘l muhandislari instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Mirsaatov Ravshanbek Muminovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.03.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Optik ilmiy ishlab chiqarish korxonasi

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Yusupbekov Azizbek Nodirbekovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Musadjanov Maxamadjan Zakirjanovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.08.06

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent avtomobil' yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplauata-_x000D_ siyasi instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Raxmonov Xayridin Qodirovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Sidikov Abdujalol Sidikovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 02.00.04

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Dilmurodov Nasriddin Babakulovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 16.00.02

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik_x000D_ instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Raximova Gulnara Nishanovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 14.00.03

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Bazarova Saodat Djamalovna

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

none

F.I.SH.: Xaydarov Azamat Xaydarovich

Fan tarmog‘i nomi: none

DSc/PhD/Professor: professor

Ixtisoslik shifri: 17.00.06

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Qaror soni: 2017 yil 28 dekabrdagi 247/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: none

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ko‘pfunksional strukturantlar bilan ko‘chma qumlarni mustahkamlashning kolloid-kimyoviy qonuniyatlari

F.I.SH.: Kuldasheva Shaxnoza Abdulazizovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Eshmetov Izzat Dusimbatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

α-Naftol va uning hosilalarini o-nitrozolash

F.I.SH.: Nurmuxammadov Jaloliddin Shermuxammad o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 26 yanvardagi 249/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Toshmuxamedova Oynisa Karimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qizilqumning yem-xashak o‘simliklari va ulardan foydalanish istiqbollari

F.I.SH.: Shomurodov Xabibullo Fayzulloevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xasanov Furkat Orunbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekiston florasida Elaeagnaceae Juss. oilasi

F.I.SH.: Xaydarov Xislat Kudratovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xojimatov Olimjon Qaxxorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qoraqalpog‘iston qushlarining bioxilma-xilligi va ularni muhofaza qilish (faunasi, ekologiyasi, muhofazasi)

F.I.SH.: Ametov Yakub Idrisovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jumanov Muratbay Arepbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘simliklar biosenozida in vitro muhitida yetishtirilgan entomofaglar xo‘jain-parazit munosabatlarining shakllanishi

F.I.SH.: Jumaev Rasul Axmatovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sulaymonov Botir Abdushukirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Chotqol-Qurama mintaqasi plitaichi intruziv magmatizmining ma'dandorligi (O‘rta Tyan'-Shan')

F.I.SH.: Mamarozikov Usmonjon Dovronovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Geologiya va geofizika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axundjanov Raxmadjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori

Markaziy Osiyoning kosmostrukturaviy ob'ektlari va ularning foydali qazilmalar joylashishidagi ahamiyati

F.I.SH.: Zokirov Otabek Tolibjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti DK

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti davlat korxonasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turapov Mirali Kamalovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

Prognozlash va qidirish muammolarini hal qilishda yerni masofadan zondlashning struktura-geodinamik va geologik asoslari (G‘arbiy Tyan'-Shan')

F.I.SH.: Nurxodjaev Anvarbek Karaxodjaevich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.03, 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti DK (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Erni masofadan zondlash va gistexnologiyalar markazi” davlat korxonasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Isaxodjaev Baxtiyor Abdukarimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

Inulinning hosilalari: sintezi, xossalari va ishlatilishi

F.I.SH.: Xusenov Arslonnazar Shernazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmonberdiev Gappar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Rudali konlarni ochiq usulda qazib olishda texnogen resurslarni boshqarish usullari

F.I.SH.: Naimova Rano Shukurovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01.

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti va Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raimjanov Baxadirjan

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

To‘g‘ri tishli silindrik tishli g‘ildiraklarga kesib-dumalatuvchi asboblar yordamida ishlov berishdagi aniqlikni oshirish

F.I.SH.: Mardonov Baxtiyor Teshaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.02.05

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т.03.04.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alikulov Djavlon Yergashovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Fabaccea va Apiaceae oilasiga mansub o‘simliklar turlaridan flavonoidlar va terpenoidlar asosida dori vositalarining substansiyalarini olish texnologiyalarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Xalilov Ravshanjon Muratdjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 martdagi 251/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamatxanov Axmatxon Umarxonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanishning tashkiliy va texnologik asoslarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Koshekov Rashit Majitovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ramazanov Obidjon Ramazanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Markaziy Qizilqum fosforitlaridan oddiy va murakkab o‘g‘itlar olishning rasional texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Tadjiev Sayfitdin Muxitdinovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/Т.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti va Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 martdagi 251/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zakirov Baxtiyor Sobirjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori

Tuproq o‘zanli kanallarda oqim harakati dinamikasi

F.I.SH.: Fatxulloev Alisher Mirzatillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.09.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Latipov Qudrat Sharipovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

G‘o‘zaning turli tup tuzilishiga ega bo‘lgan o‘rta tolali tezpishar navlari seleksiyasi

F.I.SH.: Amanturdiev Alisher Balkibaevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Musaev Djura Azimbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, Akademik

Qorakalpog‘iston Respublikasi sharoitida yumshoq bug‘doy hosili va sifatini oshirishning texnologik asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Sultanova Zul'fiya Sultanovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Atabaeva Xalima Nazarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Piyozning mikobiotasi va ularning keng tarqalgan, eng zararli kasalliklariga qarshi kurash choralari

F.I.SH.: Avazov Sardorjon Erkin o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qх.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yaxyaev Xashim Kasimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bombyx mori L. tut ipak qurtining nosematoz va yadroli poliedrosini oldini olish va nazorat qilish bo‘yicha chora-tadbirlar tizimininig ilmiy asoslari

F.I.SH.: Ismatullaeva Diloram Adilovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.02.04

IK raqami: DSc.30.08.2018.Qх.13.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umarov Shavkat Ramazanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

XVIII asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Surxon vohasi xo‘jaligi

F.I.SH.: Qabulov Eshbolta Atamuratovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Termiz davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tursunov Saypulla Narzullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Jahon yirik muzeylarida O‘zbekistonga oid kolleksiyalarning shakllanishi va ularni komplektlash tamoyillari

F.I.SH.: Kurbonova Dilafruz Abdirashidovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 17.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Milliy rassomlik va dizayn instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismailova Jannat Xamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori

Auditorlik tekshiruvlari jarayonida ichki nazorat tizimini baholash metodologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Ilxamov Shavkat Islamovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: G‘ulomov Saidahror Saidaxmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, Akademik

Iqtisodiyotni modernizasiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari

F.I.SH.: Xankeldieva Go‘zal Sherovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gulyamov Saidaxror Saidaxmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Akademik

Shaxs axloqiy-estetik idealining sinkretikligi va uning institusional, kon-struktiv jihatlari

F.I.SH.: Samadov Aktamkul Rafiqovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.02

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: G‘aybullaev Otabek Muxammadievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Markaziy Osiyodagi polietnik sosiumda millatlararo munosabatlar takomillashuvining falsafiy-funksional tadqiqi

F.I.SH.: Nazarov Nasriddin Ataqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xonazarov Qo‘chqor Xonazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Globallashuv sharoitida O‘zbekistonda ma'naviy yangilanishning o‘ziga xos xususiyatlari

F.I.SH.: Yuldasheva Farida Xujamkulovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Begmatov Abdulla Sirojiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Odil Yoqubov romanlari poetikasi

F.I.SH.: Nasirov Azimidin Normamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umurov Hotam Ikromovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Temuriylar davri turkiy va forsiy aruzga doir risolalar komparativistikasi

F.I.SH.: Yusupova Dilnovoz Rahmonovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01

IK muassasa nomi: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘ychieva Gulxumor Ummatalievna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

Badiiy matn tahririda leksik-semantik tahlil

F.I.SH.: Taxirov Zoir Taxirovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.09

IK raqami: none

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Sharafiddin Ali Yazdiyning Risolai muammo”si tekstologik va qiyosiy-tipologik tadqiqi

F.I.SH.: Djuraev Djaloliddin Alimdjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Davlat adabiyot muzeyi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Hasanov Saidbek Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Mustaqillik davrida o‘zbek, turkman va qoraqalpoq she'riyatida shakliy izlanishlar va ularning uyg‘unligi

F.I.SH.: Gaylieva Ogulbay Kurbanmuradovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 10.00.12

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Orazimbetov Quo‘anishbay Kelimbetovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Jinoyat ishlari bo‘yicha xalqaro hamkorlik mexanizmini takomillashtirish

F.I.SH.: Umarxanova Dildora Sharipxanovna

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 12.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

IK muassasa nomi: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamedov Isa Axlimanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

Qoraqalpog‘iston Respublikasida fuqarolar o‘zini-o‘zi boshqarish organlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari

F.I.SH.: Reymova Zuxra Abatbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 12.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ro‘zmetov Xayrulla Ibodullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori

Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi (texnika oliy ta'lim muassasalarining "Kasb ta'limi" yo‘nalishlari misolida)

F.I.SH.: Ximmataliev Do‘stnazar Omonovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismailova Zuxra Karabaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida tashabbuskorlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmalari

F.I.SH.: Djamilova Nargiza Nuritdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rashidov Xikmatilla Fatxullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Uzluksiz kasb-hunar ta'limi tizimida o‘qitish uzviyligini ta'minlash texnologiyasi

F.I.SH.: Musaeva Nodira Nizomovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: Pedagogik innovasiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruv hamda pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Olimov Qahramon Tanzilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Shok chaqiruvchi jarohatlarda travmatologik muolajalarning vaqti va hajmini takomillashtirish

F.I.SH.: Xakimov Ravshan Nigmatillaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: Dsc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xadjibaev Abduxakim Muminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Bolalardagi qo‘shma jarohatlarda tez tibbiy yordam ko‘rsatishni tashkillashtirish tamoyillarini takomillashtirish

F.I.SH.: Alimova Xilola Pulatovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: Dsc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sharipova Visolat Xamzaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Homiladorlik davrida pestisid bilan zaharlangan quyonlar avlodlari och ichagi immunnoneyroendokrin apparatlarining morfologiyasi

F.I.SH.: Oripov Firdavs Sur'atovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.02, 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi(bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Dexkanov Toshpulot Dexkanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Zaharli ximikatlar va og‘ir metall tuzlarining hujayra morfologiyasi funksional holatiga ta'siri

F.I.SH.: Ochilov Komil Raximovich

Fan tarmog‘i nomi: Veterinariya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 16.00.02

IK raqami: DSC/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ilyasov Aziz Saidmuradovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

Uranni qazib olish texnologiyasini takomillashtirish va radiasiyaga qarshi ekran hosil qilish

F.I.SH.: Petuxov Oleg Fedorovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01.

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sanakulov Kuvondik Sanakulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishninig ustuvor yo‘nalishlari

F.I.SH.: Karimqulov Jasur Imombaevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali soliq tizimi barqarorligini ta'minlash

F.I.SH.: Niyazmetov Islambek Masharipovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01.

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bekmurodov Adxam Sharipovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda tashqi savdoni tartibga solishda soliq siyosatini takomillashtirish

F.I.SH.: Sharipov Farxod G‘oyibovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jo‘raev Abdug‘affor Saforovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Intellektual mulk ob'ektlari hisobi va tahlilini tashkil etish metodologiyasi

F.I.SH.: Rizaev Nurbek Kadirovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017. I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ibragimov Abdugapur Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Qodirov Bobiromon Bekmurodovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 12.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Davlat boshqaruvi akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Husanov Ozod Tillaboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasida yuridik xizmatning nazariy-huquqiy muammolari

F.I.SH.: Otaxonov Foziljon Xaydarovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 12.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Davlat boshqaruvi akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Uzluksiz ta'lim tizimi boshqaruv jarayonini modellashtirish mexanizmlari

F.I.SH.: Ganiev Erkin

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xasanov Baxtiyor Vaxobovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Erta tug‘ruq xavfi yuqori bo‘lgan homiladorlarda diagnostika, davolash va profilaktika chora-tadbirlarini optimallashtirish

F.I.SH.: Ruzieva Nodira Xakimovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Paxomova Janna Yevgen'evna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Onadagi surunkali toksik gepatit sharoitida tug‘ilgan avlodning me'da va ichaklarining qon-tomir va to‘qimalari postnatal taraqqiyoti

F.I.SH.: Adilbekova Dilorom Baxtierovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Periferik va markaziy koxleovestibulyar buzilishlarida kompleks diagnostikasi va ularning reabilitasiya yo‘llarini takomillashtirish

F.I.SH.: Nasretdinova Mahzuna Taxsinovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.04

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karabaev Xurram Esonkulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik bilan assosirlangan arterial gipertenziyaning klinik-patogenetik xususiyatlari va davolashga differensial yondashuv

F.I.SH.: Maxkamova Nargiza Utkurovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.06, 14.00.13

IK raqami: DSc.26.04.2018.Тib.64.01

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidullaeva Gulnoz Abdusattarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Turli yoshdagi ayollarda arterial gipertoniyaning kechish xususiyatlari va davolash rejasini takomillashtirish

F.I.SH.: Talipova Yulduz Shavkatovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tulaboeva Gavxar Mirakbarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Jamoat va davolovchi ovqatlanish uchun maxsus mahsulotlarni tibbiy-biologik asoslash

F.I.SH.: Alimuxamedov Dilshod Shavkatovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.07

IK raqami: DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shayxova Guli Islamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Zararli kasb omillarining markaziy nerv tizimiga ta'sir mexanizmining tekshiruv natijalarini kompleks baholash, davolash-profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Ergasheva Nargiza Obidjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.07, 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Sanitariya, gigiena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamrakulova Mukaddasxon Askarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

O‘zbekiston Respublikasi tibbiyot muassasalaridagi laborator tekshiruvlarining sifat nazorati tizimini shakllantirish

F.I.SH.: Muxamedjanova Nodira Ismaildjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.25

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Orifjon Abdumalikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

O‘zbekistonda yuqori kanserogen xavfli inson papillomavirusning epidemiologiyasi va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni tashkil etish

F.I.SH.: Raxmanova Jamila Amanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.30

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Qaxramon Xaldarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Elektrojarohatlar diagnostikasi va xirurgik davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Tulyaganov Davron Baxtiyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fayazov Abdulaziz Djalilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Miokard infarktning o‘tkir davridagi davolash taktikasiga mos ravishda yurak funksional holatining dinamikasi

F.I.SH.: Tursunov Xursand Muxsumovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimov Doniyor Anvarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Nastoyka va ekstraktlar sifatini ta'minlash va standartlashdagi metodologik yondashuvni takomillashtirish

F.I.SH.: Yunusxodjaeva Nodira Abdulxamitovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 15.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullabekova Viloyatxon Nurillabekovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda xayriya va homiylikning rivojlanish tarixi va istiqbollari

F.I.SH.: Abdullaev Diyorjon Nodirjon o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismoilova Jannat Xamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori

Surunkali buyrak kasalligi kechishining metabolik buzilishlarini hisobga olgan holda prognozlash va tashxislashni optimallashtirish

F.I.SH.: Egamberdieva Dano Abdisamatovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.04/29.12.2019.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Daminov Botir Turg‘unpulatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Tuzga sezuvchan arterial gipertoniyaning, suv va tuzlar almashinuvini boshqaruvchi genlarning ishtirokidagi klinik va farmakogenetik tamoyillari

F.I.SH.: Abdullaeva Guzal' Jaloliddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidullaeva Gul'noz Abdusattarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Bioeruvchan Absorb tomir karkaslarining dori bilan qoplangan ikkinchi avlod stentlarining qiyosiy klinik-angiografik samaradorligi

F.I.SH.: Yuldoshev Nabijon Pirimovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, Akademik

Bolalarda kardiomiopatiyalar (shakllanish, erta tashxislash, bashoratlash mezonlari va korreksiya usullari)

F.I.SH.: Axmedova Nilufar Rasulovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.09

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedova Dilorom Il'xamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

32 haftadan oldin muddatiga yetmay tug‘ilgan chaqaloqlarda ovqat hazm qilish tizimi buzilishlarini tashxislash va davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Xasanova Saida Sabirovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.09

IK raqami: DSс.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilova Altinoy Tursunbaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Bolalarda chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi (ChPJB) kasalliklarining diagnostikasi, profilaktikasi va ortodontik davosi

F.I.SH.: Olimov Siddiq Sharifovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gafforov Sunatullo Amrullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Oyoqlar diabetik gangrenasida kaminvaziv davo usullarini optimallashtirish

F.I.SH.: Matmurotov Quvondik Jumaniyozovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Babadjanov Baxtiyor Duschanbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Kvazianalitik funksiyalar grafiklarining plyuripolyarligi

F.I.SH.: Ibragimov Zafar Shavkatovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: PhD.28.12.2017.FM.55.01.

IK muassasa nomi: Urganch davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Imomkulov _x000D_ Sevdiyor

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Optik bir jinsli bo‘lmagan muhitdagi o‘lchashlarda lazerli geterodinlash va korrelyasion qayta ishlash

F.I.SH.: Eshonqulov G‘ofur Boboqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Vil'danov Ramil' Rifgatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari nomzodi

Km m− fazoda taqribiy integrallash formulasining xatolik funksionali normasini minimizasiyalash

F.I.SH.: Azamov Siroj Sobirovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy Universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti, Matematika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shadimetov Xolmat Maxkamboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Regressiya modellarida shartli funksionallarning statistik baholarini tadqiq etish

F.I.SH.: Abdikalikov Farxad Abdijalievich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy Universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdushukurov Abduraxim Axmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Tebranishlardan himoyalanuvchi taqsimlangan parametrli chiziqlimas sistemalarning ustuvorligi

F.I.SH.: Xodjabekov Muradjon Usarovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.02.01

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01.

IK muassasa nomi: Mexanika va inshootlar seysmik mustaxkamligi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Dusmatov Olim Mamarasulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori

Qobirg‘ali plastinka va sferik qobiqlarning nochiziqli deformasiyalanishi

F.I.SH.: Nishonov O‘tkir Anjiboevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.02.04

IK raqami: DSc.30.08.2018.FM/T.02.09.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalmuradov Rustam Ibragimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Adsorbsiyani va g‘ovak muhitni birjinslimas to‘ldirilishini hisobga olgan holda birjinslimas suyuqliklarning sizishi masalalari

F.I.SH.: Zikiryaev Shavkat Xudoyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.02.05

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01.

IK muassasa nomi: Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xujayorov Baxtiyor

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Tarkibida nikel nanozarralari bo‘lgan kompozit keramik materiallarning elektr xususiyatlari

F.I.SH.: Raximova YayraMaxmudovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.07

IK raqami: DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmonov Umarbek

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Murakkab tizimlarni modellashtirishda interval-analitik usullar

F.I.SH.: Kalxanov Polatbek Jumabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy Universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy Universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Ziyaviddin Xabibovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Ko‘sak qurtiga qarshi keng qo‘llaniladigan insektisidlarning g‘o‘zadagi ayrim faol birikmalar biosinteziga ta'siri

F.I.SH.: Asrorov Akmal Majitovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 martdagi 251/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Salixov Shavkat Ismailovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Medamin va al'bendazolni karboksil guruh tutgan polimerlar bilan ta'sirlashuvining fizik-kimyoviy hususiyatlari

F.I.SH.: Malishev Maksim Svyatoslavovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.04, 02.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy Universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirzaxidov Xayrula Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari nomzodi

Muvozanatdagi faza xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari

F.I.SH.: Muxamadiev Abduqodir Nuralievich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.04

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.K.02.05.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalilov Qadritdin Faxritdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari nomzodi

Yuqori nitrillarning katalitik sintezi

F.I.SH.: Muradova Dilafruz Kadirovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.04

IK raqami: none

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxammadiev Nurali Qurbonalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Elektrolit sistemalar xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari

F.I.SH.: Fazlieva Nigina Tojikulovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.04

IK raqami: PhD.28.02.2018.K.02.05.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxammadiev Nurali Qurbonalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

To‘qimachilik sanoati uchun quyuqlashtiruvchi polimer-kompozision materiallar yaratish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Sultonov Shavkat Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amonov Muxtor Raxmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Turli profildagi fil'trlar tayyorlashning rasional texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Sattorov Laziz Xolmurodovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.15

IK raqami: PhD.29.12.2018.T.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qurbonov Abdurahmi Axmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Og‘ir metallar ta'sirida indusirlangan mitoxondriya disfunksiyasi mexanizmlari va ularni o‘simlik birikmalari bilan korreksiyalash

F.I.SH.: Tojikulova Oysora Jurakulovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.02

IK raqami: DSc.29.12.2018.В.01.13.

IK muassasa nomi: Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaeva Gulbohor Tolibjonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

Helicobacter pylori bakteriyasining virulent faktorlarini genetik jihatdan o‘rganish

F.I.SH.: Abduraximov Abrorjon Akramovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.03

IK raqami: DSc.29.12.2018.В.01.13.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turdikulova Shaxloxon Utkurovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

Sorghum almum Parodining turli o‘stirish sharoitlaridagi fiziologik va biokimyoviy xususiyatlari

F.I.SH.: Avutxonov Burxon Sobirovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.07

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Safarov Karimjon Safarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Toksik anemiya sharoitida o‘sayotgan organizmning ingichka ichagidagi uglevodlar assimiliyasiyasi

F.I.SH.: Kudeshova Gulchexra Tengelbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.08

IK raqami: DSc.29.12.2018.В.01.13.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kuchkarova Lyubov' Salijanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Buxoro vohasi tuproqlarining hozirgi ekologik-genetik holati va ularning biologik faolligi

F.I.SH.: Sharipov Odiljon Bafoevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gafurova Lazizaxon Akramovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Qizilolmasoy oltin-kumush ma'danli maydoni plutonik daykalarining petrologiyasi (Olmaliq-Angren tog‘-ma'danli hududi)

F.I.SH.: Karimova Feruza Baxtiyorovna

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Geologiya va geofizika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axundjanov Raxmadjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori

Boztov-Kokpatas-Oqjetpes trendi chegarasidagi oltin konlarining joylashish sharoitlari va bashoratlov-qidiruv mezonlarini yaratish

F.I.SH.: Tangirov Abdimutal Isamitdinovich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti DK

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Isaxodjaev Baxtiyar Abdukarimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

Graflar nazariyasi asosida marshrutlarni tanlash masalasini echish usul va algoritmlari

F.I.SH.: Allamov Oybek Turabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nishanov Axrom Xasanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Avtokorxona ishchilari maxsus kiyimi uchun himoya qoplamasini bersh texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Xakimova Dilorom Alisherovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qodirov To‘lqin Jumaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Og‘ir neftlar qovushqoqligini kamaytiruvchi moddalar olish texnologiyasini ishlab chiqish va ularning qo‘llanishi

F.I.SH.: Nabiev Akramjon Botirjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Saidakbar Abduraxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Paxta chigitlarini havo oqimi yordamida saralashning camarali texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Tursunov Abdirasul Yulchibaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedxodjaev Xamit Tursunovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Sharnirli tishli borona ishlab chiqish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Abduvaxobov Dilshod Abduvaxidovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash va elektrlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘xtaqo‘ziev Abdusalim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinasining tarkibli qoziqli barabanini takomillashtirish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Daliev Shuxratjon Latibjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon mashinasozlik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Kompozision sorbentlar bilan tabiiy hamda ikkilamchi gazlarni oltingugurt birikmalaridan tozalash texnologiyasini takomillashtirish va modernizasiyalash

F.I.SH.: Aripdjanov Oybek Yusupdjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-t

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurullaev Shavkat Payzievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari nomzodi, professor

Sug‘oriladigan yerlarning suvga talab me'yorlarini asoslash metodikasini takomillashti

F.I.SH.: Amanov Baxodirjon Tuxtasinovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ikramov Raximdjon Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Eruvchan polimerlar asosida gel kompozisiyalar olish texnologiyasi va jarohat bitkazuvchi Timogel'” xamda ul'tratovush tashxisi uchun Polijel' Ul'tra” dori vositalarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Djurabaev Djalol Turgunbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bioorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘raev Abbosxon Sobirxanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor, Akademik

Avtonom ta'minlash manbalarini nazorat va boshqaruv tizimlari uchun o‘zgarmas tok magnitomodulyasion o‘zgartkichlari

F.I.SH.: Ataullaev Nodirjon Odilovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amirov Sulton Fayzullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Tortish elektr ta'minot qurilmalarining boshqaruv tizimlari uchun katta tok induksion datchiklari

F.I.SH.: Rustamov Dilshod Shavkatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amirov Sulton Fayzullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Yigirilgan paxta ipi sifatiga tolalar holatining ta'sirini aniqlash uslubini takomillashtirish

F.I.SH.: Muxtarov Jo‘rabek Reyimberganovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kulmetov Mirpolat Kulmetovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi

To‘quvchilikka yuqori samarali iplar tayyorlash texnologiyasi ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Doniyorov Bektosh Bahodirovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimboev Yerkin Sharipovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi, professor

Mineral o‘g‘itlarni sochadigan markazdan qochma apparatning texnologik jarayonini takomillashtirish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Mambetsheripova Ajargul Abdiganievna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari institututi

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xudayarov Berdirasul Mirzaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Kombinasiyalashgan agregat kesak maydalovchi ishchi qismining parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Raxmonov Xusan Tojievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

IK muassasa nomi: Namangan muhandislik-qurilish instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boyboboev Nabijon G‘ulomovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Qishloq suv ta'minoti majmualarida suv tashish va tarqatish tizimlarining hisob uslublarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ashirova Ol'ga Aleksandrovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Saloxiddinov Abdulhakim Temirxo‘jaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Birgalikda yetishtirilayotgan g‘o‘za va dukkakli ekinlarning ilmiy asoslangan sug‘orish tartibi va texnologiyasi (Andijon viloyati sharoitida)

F.I.SH.: Egamberdieva Shaxnoza Abdurashidovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Serikbaev Bakir Serikbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mahalliy kaliyli o‘g‘itni g‘o‘zada qo‘llash agrotexnologiyalarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ismayilov Jumanazar Ismatovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ibragimov Nazirbay Madrimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Qashqadaryo viloyatining taqir tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doy yetishtirish agrotexnikasining hosildorlik va don sifatiga ta'siri

F.I.SH.: Yodgorov Normumin G‘ulomovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: PhD.27.06.2017.Qx.12.01.

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti Qashqadaryo filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xaliqov Baxodir Melikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

G‘o‘za:g‘alla navbatlab ekishning oraliq muddatida beda yetishtirishning samaradorligi

F.I.SH.: Botirov Mirzoxid Ismonxujaevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ibragimov Odiljon Olimjonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

Andijon-37” g‘o‘za navidan yuqori va sifatli hosil yetishtirish agrotexnikasi elementlarini ishlab chiqish (Andijon viloyati och tusli bo‘z tuproqlar sharoitida)

F.I.SH.: Tursunov Xayrullo Odiljonovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalikov Boxodir Melikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Kartoshkani sug‘orish tartibi va o‘g‘itlash me'yorlarining hosildorlik, saqlanuvchanlik va tuganak sifatiga ta'siri

F.I.SH.: Amanturdiev Ilxom Xolmuminovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: PhD.27.06.2017.Qx.12.01

IK muassasa nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 martdagi 251/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Takroriy ekilgan soya navlarining hosildorligiga ekish usuli va ma'dan o‘g‘itlar me'yorining ta'siri

F.I.SH.: Abitov Ilnur Ildusovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologi-_x000D_ yalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Atabaeva Xalima Nazarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘tloqi-bo‘z tuproqlar sharoitida istiqbolli Paxtakor-1 g‘o‘za navining suvtejamkor texnologiyasi (Jizzax viloyati misolida)

F.I.SH.: Lapasov Xurshid Olimjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Isaev Sabirjan Xusanboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Intensiv bog‘lar uchun kuchsiz o‘suvchi olcha va olxo‘ri ko‘chatlarini yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Xalmirzaev Dilmurad Kamilovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Islamov Soxib Yaxshibekovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Kuzgi arpa hosildorligiga ekish muddatlari va o‘g‘itlash me'yorlarining ta'siri (Qashqadaryo viloyati misolida)

F.I.SH.: Yarkulova Zulayxo Raximovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.08

IK raqami: DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalilov Nasriddin

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Chidamli navlarni tanlash asosida bug‘doyni so‘ruvchi zararkunandalardan himoya qilish tizimini ishlab chiqish

F.I.SH.: Amirqulov Otabek Saydullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti Qashqadaryo filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Po‘latov Zarip Aslamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Bombyx mori L. tut ipak qurtining takroriy boqish uchun naslli urug‘larini tayyorlash va saqlashning yangi texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Jumaniyozov Mansurbek Shomurotovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.02.04

IK raqami: DSc.30.08.2018.Qх.13.02.

IK muassasa nomi: ToshkenToshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umarov Shavkat Ramazanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Katta ilmiy xodim.

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mahalliy kaliyli o‘g‘itni g‘o‘zada qo‘llash agrotexnologiyalarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ismayilov Jumanazar Ismatovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ibragimov Nazirbay Madrimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Alouddin Buxoriy Hayrat-ul-fuqaho” asarining islom manbashunosligida tutgan o‘rni

F.I.SH.: Asrorova Lobar Qobilovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 24.00.01

IK raqami: DSc.26.04.2018.Isl/Tar/F/Fil.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Islomov Zohidjon Mahmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Abul Muin Nasafiy ilmiy merosining Movarounnahr kalom ta'limoti rivojidagi ahamiyati

F.I.SH.: Daminov Irgash Inoyatovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 24.00.03

IK raqami: DSc.27.04.2018.Isl/Tar.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uvatov Ubaydulla Muradovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

XX asr boshida Turkistonda ma'muriy boshqaruv tizimi va ijtimoiy-iqtisodiy ahvol (Senator K.K. Palenning taftish materiallari asosida)

F.I.SH.: Maxmudova Nigora Barotovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedov Shuxrat Baxronovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari nomzodi

Amudaryo bo‘limida siyosiy-ma'muriy boshqaruv va sud-huquq tizimidagi o‘zgarishlar (1873–1924 yy.)

F.I.SH.: Abdullaev Anvar Atamuratovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Nukus davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ziyaeva Dono Xamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Abu Hafs Nasafiyning Aqoid” asari va uning sharhlari tahlili

F.I.SH.: Alloqulov Abdulatif Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 24.00.01

IK raqami: DSc.26.04.2018.IsI.Tar/F/Fil.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Islomov Zohidjon Mahmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Hadislarning diniy aqidaparastlikka qarshi mohiyati

F.I.SH.: Tajiev Aziz Shavkatovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 24.00.01

IK raqami: DSc.26.04.2018.Isl/Tar/F.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Islamov Zaxid Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda sovet hokimiyatining milliy siyosatida davlat idoralarining mahalliylashtirilishi (1918–1933 yy.)

F.I.SH.: Rashidov Oybek Rasulovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rajabov Qahramon Kenjaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

IX–XIII asr boshlarida Samarqand turar joylari va ularning Sug‘d qurilish madaniyatidagi o‘rni

F.I.SH.: Saidov Muminxon Munir o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.45.01.

IK muassasa nomi: Arxeologik tadqiqotlar instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Arxeologik tadqiqotlar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Anarbaev Abdulhamidjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori

Farg‘ona vodiysi aholisining xalq o‘yinlari

F.I.SH.: Yo‘ldoshev Salimjon Valievich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.06

IK raqami: DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

IK muassasa nomi: Tarix instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev Shurzod Majidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Abu Bakr Roziy ilmiy merosida Ahkom al-Qur'on” asarining ahamiyati

F.I.SH.: Axmedov Burxon Abduraxmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 24.00.02

IK raqami: DSc.26.04.2018.Isl/Tar/.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Sug‘urta faoliyatiga axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etishning uslubiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Djanadilov Shaxboz O‘ktamovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: G‘ulomov Saidahror Saidaxmedovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Akademik

Nodavlat notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish

F.I.SH.: Xojiev Mexriddin Sulaymonovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Akram Abbasovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat innovasion rivojidagi salohiyatini oshirishning asosiy yo‘nalishlari (Osiyo-Tinch okeani mintaqasi mamlakatlari misolida)

F.I.SH.: Yoziev G‘olibjon Lutfullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.15, 08.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shodiev Rustam Hamidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish (oliy ta'lim muassasalari misolida)

F.I.SH.: Ibragimov Komildjon Sherkuzievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamdamov Baxrom Kasimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, Dosent

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga turizm sohasi ta'sirini baholash usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Safarova Nilufar Ne'matillaevna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.02, 08.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.15.01.

IK muassasa nomi: Bank-moliya akademiyasi va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Dildora Mirsabitovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Yaylovlardan foydalanuvchi tomorqa xo‘jaliklari uyushmasini tashkil etishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi materiallari misolida)

F.I.SH.: Narbaev Sharafatdin Kengeshovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.10.03.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Chertoviskiy Aleksandr Stepanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Milliy hisoblar tizimi uslubiyati asosida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni statistik hisoblash usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Mirzanov Berdak Joldasbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2016.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: G‘oyibnazarov Bahodir Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni modernizasiyalash jarayonlarida nomoddiy aktivlar hisobi va auditini takomillashtirish masalalari

F.I.SH.: Nurmatov Orifjon Tolibjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismanov Ibroxim Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni modernizasiyalash sharoitida asosiy vositalar hisobi va auditini takomillashtirish

F.I.SH.: Xatamov Kobil Xayrievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ziev Islom Ne'matovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, Dosent

Qoraqalpog‘iston Respublikasini kompleks rivojlantirishning uzoq muddatli harakatlar strategiyasi

F.I.SH.: Madenova El'mira Nzamatdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.12

IK raqami: DSc.29.06.2019.I.84.01.

IK muassasa nomi: Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedov Tursun Muxitovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni modernizasiyalash sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining xarajatlarini boshqarishni takomillashtirish

F.I.SH.: Abipova Gul'mira Salavatdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynutdinov Shavkat Nuritdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Korxonalarning innovasion faoliyatini boshqarishda vertikal integratsiyadan foydalanish samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Mullabaev Baxtiyarjon Bulturbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynutdinov Shavkat Nuritdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda demokratik jamiyat rivojida tinchlik va barqarorlikning o‘rni

F.I.SH.: Bo‘taev Usmon Xayrullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Paxrutdinov Shukritdin Ilyasovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Abduraxmon Jomiy tasavvufiy qarashlarining gumanistik mohiyati

F.I.SH.: Baxrieva Dilfuza Xakimovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.03

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shodiev Rustam Tohirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Maxdumi A'zam Kosoniy ilmiy me'rosi va uning yoshlar tarbiyasiga ta'siri

F.I.SH.: Samatov Xurshid Ulmasjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat chet tillar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Sayimnazar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori

Milliy g‘oya tizimida milliy o‘zlikni anglashning tuzilmaviy-funksional tahlili

F.I.SH.: Saparov Berdiyar Baltabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xo‘jamurodov Ibrohim Ro‘zievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

She'riy tarjimada shoir badiiy niyati va poetik mahoratining qayta ifodalanishi (Oybek, G‘ofur G‘ulom she'rlarining rus tiliga tarjimalari misolida)

F.I.SH.: Salimova Dilnavoz Akmalovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jizzax davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Naim Fatixovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, Akademik

Rus va o‘zbek tillarida psixologiyaga oid terminlarning leksik-semantik xususiyatlari

F.I.SH.: Ergasheva Go‘zal Qurbonalievna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muhammedova Saodat Xudoyberdievna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Husayniy adabiy merosi manbalari va matniy tadqiqi

F.I.SH.: Djuraeva Xusnigul Burievna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Homidov Homidiy

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Hozirgi zamon ingliz tilidagi ish-harakat bildiruvchi polivalent fe'llarning kognitiv jihati

F.I.SH.: Djoldasova Gauxar Batirovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ldoshev Akrom Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Hozirgi nemis tili leksikasida innovasion jarayonlar

F.I.SH.: Axmedov Anvar Botirovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat chet tillar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bushuy Tat'yana Anatol'evna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Nutqiy faoliyat jarayonidagi ruhiy holatlarning o‘zbek tili turli sath birliklari vositasida aks etishi

F.I.SH.: Alpanova Shirinxon Xakimovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shaxobiddinova Shoxida Xoshimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Milliy gazlama dizaynerlik atamalarining semantik-grammatik tadqiqi (o‘zbek va ingliz tillari qiyosida)

F.I.SH.: Alieva Mexrinoza Aybekovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nabieva Diloro Abdulxamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbek tili evfemizmlarining gender xususiyatlari

F.I.SH.: Gulyamova Shaxnoza Kaxramonovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mengliev Baxtiyor Rajabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek tilida ekologik terminlar

F.I.SH.: Djurabaeva Zamira Axmedovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Iskandarova SharifaMamadalievna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek tili terminologiyasida ikkilamchi nomlashlar va ularning motivlashuvi (o‘zbek tili zoonimlari va fitonimlari misolida)

F.I.SH.: Mirsanov Bobomurod Muhammadievich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamsiddinov Hakim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

Adabiyotshunoslikda biografik metod va undan Aziz Qayumovning foydalanish mahorati

F.I.SH.: Adizova Obodon Istamovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

IK muassasa nomi: Qarshi davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: O‘raeva Darmon Saidahmedovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Alisher Navoiy hamd va na't g‘azallarining janriy, mavzuiy va g‘oyaviy-badiiy tahlili

F.I.SH.: G‘aforova Ziyoda Nasrievna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muhiddinov Muslihiddin Qutbiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

XV asr turkiy she'riyatida qasida janri

F.I.SH.: Xasanova Mashxura Jumanovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muhiddinov Muslihiddin Qutbiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Nemis tili zamon shakllari transpozisiyasi

F.I.SH.: Ro‘ziev Yarash Bozorovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti, Andijon davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Begmatov Muxtor

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qoraqalpog‘iston qozoqlari etnografizmlarining lingvomadaniy tahlili

F.I.SH.: Adilova Gulshat Ag‘itaevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdinazimov Shamshetdin Najimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Konseptual axborotni til yordamida voqelantirishning chog‘ishtirma tadqiqi (ingliz va o‘zbek tillari materialida)

F.I.SH.: Bektashev Otabek Qodiralievich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ldoshev Akrom Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Ingliz va o‘zbek tillardagi his-hayajon gaplarning kognitiv-pragmatik talqini (Somerset Moemning asarlari asosida)

F.I.SH.: Kaxarova Iroda Sidikovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshken davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boqieva Gulandom Hisamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

G.E.Lessing ijodida G‘arb va Sharq voqeligining tavsifi (qiyos va tarjima)

F.I.SH.: Mahmudov Alisher Yo‘ldoshevich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: PhD.03/30.12.2019. Fil.72.03.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolbekov Muhammad Nurqosimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Biografik roman janri xususiyatlari (I.Stoun, M.Qoriev va N.Normatov asarlari qiyosida)

F.I.SH.: Xajieva Feruza Melsovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bakaeva Muxabbat Kayumovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori

Bog‘lovchi fe'llarning siyosiy diskursdagi funksional jihatlarining lingvokul'turologik tadqiqi (ingliz va o‘zbek tillari materialida)

F.I.SH.: Ergashev Muhammadjon Raxmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.06

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ldoshev Akrom Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari nomzodi, Dosent

Olamning lisoniy manzarasida makon kategoriyasi va milliy o‘ziga xoslik

F.I.SH.: Ikramova Saida Alimdjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshaboeva Dilfuza Mo‘minovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Qashqadaryo viloyatida mehnat resurslari shakllanishining ijtimoiy-demografik omillari va hududiy xususiyatlari

F.I.SH.: Yuldashev Nurbek Normurodovich

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.G.01.06.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tojieva Zulxumor Nazarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geografiya fanlari doktori, professor

Orol dengizi mintaqasidagi qum va tuproqni qotiruvchi polimer reagentlarni sanoat chiqindilari asosida ishlab chiqish

F.I.SH.: Allamuratov Maxmut Omarovich

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.05

IK raqami: DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedgaliev Baxtiyor Abduqodirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Mahalliy suv manbalaridan rasional foydalanish asosida cho‘llanishga qarshi kurash (Markaziy Qizilqum misolida)

F.I.SH.: To‘xtaeva Xabiba Toshevna

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.G.01.06.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sabitova Noila Ismailovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geografiya fanlari doktori, professor

O‘quvchi-yoshlar ma'naviyatini ommaviy axborot vositalari asosida takomillashtirish (teleko‘rsatuvlar, radioeshittirishlar va internet xabarlari misolida)

F.I.SH.: Taylakova Shaxnoza Norbekovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronov Muhammad Quronovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Ta'limning mobillashuvi sharoitida talabalar o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (kasb ta'limi yo‘nalishi misolida)

F.I.SH.: Raximov Zokir Toshtemirovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: Kasb-hunar ta'limi tizimini innovasion rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'limini individuallashtirish (jismoniy tarbiya misolida).

F.I.SH.: Tuxtaxo‘jaev Xanjarbek Boxodirovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04, 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti(bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sharipova Dilara Djumaniyazovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Innovasion ta'lim sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi

F.I.SH.: Masharipova Umida Abduvoxidovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaeva Barno Sayfutdinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Kichik maktab yoshidagi bolalarning sensitiv davrida jismoniy tarbiya darslarida harakatlar tezkorligini rivojlantirish

F.I.SH.: Xurramov Jasur Kuylievich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Реd.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umarov Djamshid Xasanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Talabalarning loyihalash madaniyatini komp'yuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish

F.I.SH.: Rasulov Inom Muydinovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tolipov O‘tkir Karshievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Umumiy o‘rta ta'lim muassasalari o‘quvchilarida refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish

F.I.SH.: Xakimova Dildora Mashrabjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.07

IK raqami: DSc.30.05.2018.Ped.68.01

IK muassasa nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Bosh ilmiy metodik markazi

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turg‘unov Sobitxon Toshpo‘latovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Xalq ta'limi xodimlarining ehtiyojlariga asoslangan malaka oshirish mexanizmini takomillashtirish (boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari misolida)

F.I.SH.: Pulatova Dildora Turgunovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.28.09.2018.Ped.76.02.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Maqsudjon Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, Dosent

Global internet tarmog‘ida matematika fanidan elektron axborot-ta'lim resurslarini yaratish va undan foydalanish metodikasi

F.I.SH.: Mirsanov Uralboy Muxammadievich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.06

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Informatika va axborot texnologiyalari sohasi pedagoglarining umumkasbiy fanlar integratsiyasida kasbiy kompetentligini shakllantirish

F.I.SH.: To‘raev Botir Zokirovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduqodirov Abduqaxxor Abduvakilevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Oliy ta'lim muassasalari talabalarida ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish

F.I.SH.: Alliyarov Ashraf Dauletyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolikov Azim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik-psixologik jihatlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Kaxarova Dildora Sidikovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida sog‘lom turmush tarzi samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari

F.I.SH.: Mannapova Nargiza Shakirovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sharipova Dilyara Jumaniyazovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Bo‘lajak o‘qituvchilarda badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirish

F.I.SH.: Rabbimova Farida To‘qsanbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Jizzax davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mardonov Shukurullo Qo‘ldoshevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishda integrasion jarayonlar

F.I.SH.: Yulbarsova Xurshidaxon Abdullajonovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.28.09.2018.Ped.76.02.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuzlikaev Farid Rafaelovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Umumiy o‘rta ta'lim maktablarida o‘quvchilarni millatlararo muloqotga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari

F.I.SH.: Yusupova Xabiba Iriskulovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.28.09.2018.Ped.76.02.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Safarova Roxat Gaybillaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Akademik lisey – universitet tizimida matematik analiz asoslarini o‘qitishda uzviylikni ta'minlash metodikasi

F.I.SH.: Allambergenov Ilimpaz Xasanbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti, Urganch davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turg‘unbaev Riskeldi Musamatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Iqtisodiyot yo‘nalishidagi bakalavrlarni tayyorlashda Axborot xavfsizligi» kursini o‘qitish metodikasi

F.I.SH.: Axrarov Baxtiyor Sagdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mirsaid Mirsidiqovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bo‘lajak matematika o‘qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish

F.I.SH.: Berdibaev Maman Sultanmuratovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti, Urganch davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karlibaeva Guljaxan

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Oliy ta'limda Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg‘ulotlarini takomillashtirish vositalari

F.I.SH.: Jalolova Pokiza Muzaffarovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qurbonov Mirzaahmad

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Akademik liseylarda tarix fanini o‘qitishning innovasion texnologiyalarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ismailov Alisher Fayzievich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismoilova Jannat Xamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, Dosent

Umumiy o‘rta ta'lim muassasalarida o‘quv-ishlab chiqarish majmualarini tashkil etishning nazariyasi-amaliyoti va metodikasi (10–11-sinflar misolida)

F.I.SH.: Qoraev Samaridin Barakaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: PhD.28.03.2019.Ped.82.01.

IK muassasa nomi: Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedov Gafurjon Israilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Organik kimyoni o‘qitishning konseptual-tarixiy aspektlari (oliy ta'lim muassasalarining kimyo ta'lim yo‘nalishi misolida)

F.I.SH.: Rajabov Xudayor Madrimovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

IK muassasa nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti, Urganch davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Omonov Hojiqul

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifat monitoringini takomillashtirish

F.I.SH.: Xo‘jaev Alijon Atabekovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.30.05.2018.Ped.68.01.

IK muassasa nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Bosh ilmiy metodik markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamedova Nilufar Azimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Bo‘lajak kasb ta'limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish

F.I.SH.: Karimova Nozima Nurmuxamadovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: Kasb-hunar ta'limi tizimini innovasion rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muslimov Narzulla Alixanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

O‘tkir koronar sindromli/o‘tkir miokard infarktli bemorlarda epidemiologik, davolash-diagnostik va prognostik ko‘rsatkichlarni o‘rganish (registr ma'lumotlari bo‘yicha)

F.I.SH.: Urinov Oybek

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Тib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamutov Refat Shukrievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Trombofiliyaning genetik markerlarini aniqlash asosida to‘r parda venalari trombozining rivojlanish xavfini prognozlashni takomillashtirish

F.I.SH.: Ashirmatova Xatira Seydraximovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilagan ko‘z mikroxirurgiyasi IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Muyassar Xamitovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Neovaskulyar glaukomali bemorlarda ksenokollagen drenaj implantasiyasi bilan chuqur sklerektomiyaning samaradorligini baholash

F.I.SH.: Savranova Tat'yana Nikolaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilagan ko‘z mikroxirurgiyasi IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Muyassar Xamitovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Pastki siydik yo‘llari jarohatlarining diagnostikasi va xirurgik davo taktikasini takomillashtirish

F.I.SH.: Rashidov Maksudxon Mansurxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Son-tizza osti-boldir arterial segmenti okklyuziyalarini jarrohlik yo‘li bilan davolashda in situ autovenoz shuntlash usuli

F.I.SH.: Rasulov Ulug‘bek Abdugafurovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.34

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Baxritdinov Fazlitdin Shamsutdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Operatsiyadan keyingi qorin ichi asoratlarining tashxisi va davolashda dasturlangan videolaparoskopiya

F.I.SH.: Riskiev Umidulla Raxmatullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xadjibaev Abduxakim Muminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali tarqalgan parodontitda endotelial disfunksiya va neoangiogenez markerlarining tashxisi va prognostik ahamiyati

F.I.SH.: Usmanova Shoira Ravshanbekovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21, 14.00.25

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilov Haydar Pazilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Mirizzi sindromi diagnostika va xirurgik taktikasi xususiyatlari

F.I.SH.: Nishanov Maksudjon Shermatovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazirov Feruz Gafurovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor, Akademik

Surunkali buyrak kasalliklari rivojlanishining diagnostik prediktorlari va oldini olish yullari

F.I.SH.: Axmedova Nilufar Sharipovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev Ravshanbek Babajanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Xeyloplastikadan keyingi yuqori labning ikkilamchi deformasiyalarini xirurgik davolash va profilaktikasi

F.I.SH.: Dusmuxamedov Dilshod Maxmudjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Abduazim Abduvalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Metabolik sindromda jigar va buyrakdagi oksidlanish jarayonlariga endoteliy disfunksiyaning ta'siri va uni tiklash yo‘llari

F.I.SH.: Kasimova Gulnoraxon Zulfikarovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Тib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2017 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sobirova Rixsi Abdukadirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda uglevod almashinuvi buzilishlarining tarqalganligini va ularning rivojlanish xavfini o‘rganish

F.I.SH.: Alieva Anna Valer'evna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismailov Saydiganixodja Ibragimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Buyrak usti bezi tug‘ma disfunksiyasi bilan ayollarda klinik-gormonal, metabolik va ijtimoiy xususiyatlar

F.I.SH.: Kalanxodjaeva Shaxnoza Baxtiyarovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xaydarova Feruza Alimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Qandli diabet 2 turi va uning ayrim makro- va mikrotomirli asoratlarini klinik-genetik xususiyatlari

F.I.SH.: Taxirova Feruza Abrarovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Akbarov Zairxodja Sabirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ekologik noqulay Janubiy Orol (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) hududida yashovchi aholi orasida miopiya kasalligining klinik va kechish xususiyatlari

F.I.SH.: Kurbanazarov Muratbay Kunnazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yusupov Amin Abduazizovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘zbek milliy bog‘i me'moriy dasturini yaratishning ilmiy-nazariy va loyihaviy asoslari

F.I.SH.: Mustaev Baxrom Baxodirovich

Fan tarmog‘i nomi: Arxitektura fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 18.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.А.11.02.

IK muassasa nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uralov Axtam Sindarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Arxitektura doktori, professor

Kazusli vaziyatlarda sportchi emosional holatini korreksiyalashning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari

F.I.SH.: Fayziev Zohiddin Xasanboevich

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.05

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Psi.72.06.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Barotov Sharif Ramazonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori, professor

Qoraqalpoq xalqining milliy identiklik xususiyatlari

F.I.SH.: Kadirova Xalima Buvabaevna

Fan tarmog‘i nomi: Sotsiologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 22.00.02

IK raqami: DSc.30/20.2019.S.23.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kalanov Komil Kulaxmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar nomzodi, professor

O‘zbekistonda boshqaruv va rahbar kadrlar tizimining modernizasiyalashish jarayonlari

F.I.SH.: Atamuratov Murat Utepbergenovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ergashev Ibodulla

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Zamonaviy sharoitda siyosiy yetakchi imijining shakllanish jarayoni

F.I.SH.: Qolqanov Nuriddin Tashpulatovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.03

IK raqami: DSc29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Jo‘raev Narzulla Qosimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Jahon ijtimoiy-ekologik muammolarini hal etishda Xitoy Xalq Respublikasining siyosiy roli

F.I.SH.: Nikolaeva Kamila Sergeevna

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.04

IK raqami: DSc.28.12.2017.S.21.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Natal'ya Ermanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotini modernizasiyalashda internet texnologiyalarining o‘rni

F.I.SH.: Allayarov Otabek Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: O‘tamurodov Akbar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari nomzodi, professor

Hozirgi zamon migrasion jarayonlarning Yevropa barqarorligiga ta'siri (GFR misolida)

F.I.SH.: Muydinov Dilshod Najmiddinovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ғ.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muminov Alisher Gafforovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi va Ispaniya Qirolligida fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi (siyosiy tahlil)

F.I.SH.: Muminov Elyor Alisherovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Saidov Akmal Xolmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor, Akademik

O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning mexanizmlari va texnologiyalari

F.I.SH.: Xolmaxmatov Azim Xazratkulovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muminov Alisher Gaffarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

O‘zbekiston yoshlarining siyosiy ongini shakllantirishda milliy mentalitetning ta'sir xususiyatlari

F.I.SH.: Yusupova Eleonora Ferdinandovna

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.03

IK raqami: DSc29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kodirov Anvar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Afg‘on davlatchiligi shakllanishiga xalqaro va mintaqaviy jarayonlarning ta'siri

F.I.SH.: Rashidov Rustam Rasulovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.04

IK raqami: DSc.28.12.2017.Siyos.21.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yovqochev Shuhrat Akmalovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Radiasiyaviy-texnologik kompleksi bazasida tibbiyot va polimer mahsulotlariga, farmasevtika preparatlari xomashyolariga ishlov berish texnologiyalarini yaratish

F.I.SH.: Ismatov Normamat Beknazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tashmetov Mannab Yusupovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

8-bitli mikrokontrollerlar asosida qurilgan optik spektrometrlarni boshqarish, ma'lumotlar to‘plash va qayta ishlashning komp'yuterlashtirilgan tizimlari

F.I.SH.: Nebesniy Anatoliy Fedorovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.01

IK raqami: DSc.26.07.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ashurov Muxsindjan Xurramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

TiCx kub titan karbidining gomogenlik sohasida atomlarning o‘rtacha kvadratik siljishi

F.I.SH.: Parpiev Adxamjon Sobirjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xidirov Irisali

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Bir qator silikat kristallarda strukturaviy va kiritma nuqson markazlarining o‘zaro bog‘liqligi

F.I.SH.: Esanov Zafar Utkirovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nuritdinov Izzatillo

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Bir qator yengil yadrolarda proton radiasion qamrovi va uzatilish reaksiyalarini yadroviy astrofizika muammolarida qo‘llash

F.I.SH.: Tojiboev Olimjon Rustamovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Artemov Sergey Viktorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

GOST 28147-89 algoritmi bardoshliligini chiziqli-differensial va algebraik kriptotahlil usullari yordamida baholash va bardoshliligi yuqori bo‘lgan shifr yaratish

F.I.SH.: Sattarov Alijon Bozorboevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Baxtiyor Fayzievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Charmni pardozlash uchun polimer kompozisiyalar tarkibini olish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Niyozov Alisher Kamilovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amonov Muxtor Raxmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Jigar monooksigenaz tizimi va organizmining tireoid statusi orasidagi o‘zaro bog‘liqlik (eksperimental tadqiqot)

F.I.SH.: Rasulova Moxidil Tursunalievna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.01

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Nasirdjan Muxamedjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Nurota qo‘riqxonasi yuksak o‘simliklari mikromisetlari

F.I.SH.: Mustafaev Ilyor Muradullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: Dsc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nuraliev Xamra Xaydaralievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, Dosent

Introduksiya qilingan ayrim doimiy yashil butalarning vegetativ ko‘payish biologiyasi

F.I.SH.: Raxmatova Nodira Raximovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shtonda Nina Ivanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi

Farg‘ona vodiysi asosiy tip tuproqlarining al'goflorasi

F.I.SH.: Tuxtaboeva Yulduzxon Abdusattorovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: PhD.28.09.2018.B.76.01.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tojiboev Sharobitdin Jamolovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari nomzodi, Dosent

Allium turkumi Melanocrommyum kenja turkumi ayrim vakillarining biomorfologik xususiyatlari

F.I.SH.: O‘ralov Abdumannon Iskandarovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: Dsc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Pechenisin Vladimir Petrovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Xorazm vohasidagi oqish kapalaklar (Lepidoptera: Pieridae) bioekologiyasi va ularni saqlash muammolari

F.I.SH.: Bekchanov Muzaffarbek Xudaybergenovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev Ikram Iskandarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Nurota tog‘-ma'danli hududi yuqori proterozoy yotqiziqlarining biostratigrafiyasi

F.I.SH.: Qoldibekov Oybek Yaxshiboevich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduazimova Zoya Musaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Mahalliy xomashyolar asosida tarkibida epoksi guruh tutgan birikmalar olish va qo‘llash

F.I.SH.: Erkaev Ardasher Mamaraximovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Paxta chigitidan momiq ajratish jarayonida yangi texnologiyani nazariy va amaliy tadqiq qilish

F.I.SH.: Ochilov Maxsudjon Muradullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSс.03/30.12.2019.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xakimov Sherkul Shergozievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Qiyin tozalanuvchan va mashinada terilgan paxta xomashyosi uchun paxta tolasini tozalash yuqori samaradorli texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Umarxodjaev Davron Xakimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Т.66.01.

IK muassasa nomi: Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilikva yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maksudov Erkin Tuxtaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi, professor

Atmosferaning yerga yaqin 500 metrlik qatlamining geodezik o‘lchash ishlariga ta'siri va uni hisobga olishning yangi usullari (O‘zbekiston Respublikasi sharoitida)

F.I.SH.: Suyunov Shuxrat Abdusalievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tashpulatov Sarvar Anvarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi, Dosent

Yangi g‘o‘za navlarini parvarishlashda tuproqqa resurstejamkor, kombinasiyali, minimal ishlov berishning agrotexnologiyalarini takomillashtirish

F.I.SH.: Abduraxmonov Ilxomjon Adxamovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurmatov Shermat Nurmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Jizzax viloyatining o‘tloqlashib borayotgan bo‘z tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doydan yuqori don hosili yetishtirishning agrotadbirlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Bozorov Xolmurod Maxmudovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalikov Baxodir Meylikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Irrigasiya eroziyasiga chalingan yerlarda kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy ekinlar yetishtirishning agrotexnologiyalari

F.I.SH.: Djo‘raev Muqimjon Yaqubjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xoshimov Ibroxim Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Andijon viloyatining och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida yangi g‘o‘za navlarini yetishtirishning resurstejovchi agrotex-nologiyalarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Mamadjonova Nafisaxon Abdimannobovna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon qishloq xo‘jalik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Isashov Anvarjon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

G‘o‘za duragaylarida qimmatli xo‘jalik belgilarining chigit tuki rangiga bog‘liq holda irsiylanishi

F.I.SH.: Jalolov Xurshidbek Xurram o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 26 apreldagi 252/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmonkulov Said-Akbar Raxmonkulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Xorazm vohasi o‘tloqi allyuvial tuproqlarida yangi va istiqbolli bug‘doy navlarining mahsuldorligi

F.I.SH.: Babajanova Sanabar Yuldashbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Satipov Gaipnazar Matvapaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish va sog‘lomlashtirish yo‘lidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar (1991–2018 yy.)

F.I.SH.: Allaberganov Sherali Yo‘ldashevich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Davletov Sanjarbek Rajabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori

Ta'lim sohasida inson taraqqiyoti konsepsiyasining asosiy yo‘nalishlari

F.I.SH.: Salimov Akmal Alimjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.18.01.

IK muassasa nomi: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nabiev Dilmurod Xamidullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, Dosent

Qimmatli qog‘ozlar bozori samaradorligi: derivativlar tahlili va O‘zbekistonda qo‘llash usullari

F.I.SH.: Baqoeva Gulbahor Matyoqubovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Bank-moliya akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bekmurodov Adham Sharipovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

O‘zbekistonda pensiya jamg‘armasining moliyaviy barqarorligini oshirish masalalari

F.I.SH.: Beknazarov Zafarjon Ergashevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rustamov Davron Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investisiyalarni jalb qilishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Karimova Gulbaxor Abdusattarovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xaydarov Nizomiddin Xamraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda qayta sug‘urtaning rolini oshirish

F.I.SH.: Mavrulova Nilufar Abduxalilovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish

F.I.SH.: Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.16.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimardonov Elshod Dilshodovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

Kichik biznes sub'ektlarini kreditlash amaliyotini ilg‘or xorij tajribasi asosida takomillashtirish yo‘llari

F.I.SH.: Rustamov Maqsud Suvonqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qoraliev To‘raboy Mamatqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

O‘zbekistonda fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish

F.I.SH.: Xaydarov Asqarbek

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimardonov Muxammadali Ibragimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Oliy ta'lim muassasalarini nobyudjet manbalar hisobidan moliyalashtirish samaradorligini oshirish yo‘llari

F.I.SH.: Sherov Alisher Bakberganovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.I.17.01

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti.

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ziev Islomjon Ne'matovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash

F.I.SH.: Sholdarov Dilshod Azimiddin o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedov Farxod Tursunbaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

Soliq to‘lovlari hisobi va tahlilini takomillashtirish

F.I.SH.: Abdullaev Abror Bozarboevich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kurbanov Ziyat Niyazovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sug‘urta tashkilotlarini moliyaviy hisobotini tuzish va ularni auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish tartibini takomillashtirish

F.I.SH.: Abduraimova Maftunaxon Axmatovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

IK muassasa nomi: none

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdibaeva Tamara Xaydarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Sug‘urta kompaniyalari buxgalteriya balans ko‘rsatkichlarining kompleks tahlilini takomillashtirish

F.I.SH.: Alimov Baxodir Batirovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shoha'zamiy Shohmansur Shohnazir o‘g‘li

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kichik sanoat zonalarida moliyaviy hisobot axborotlarini xalqaro standartlar asosida kompilyasiya qilish

F.I.SH.: Djumanov Saitmurod Alibekovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01

IK muassasa nomi: none

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xasanov Baxodir Akramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Korxonalar moliyaviy holatini reyting baholash amaliyoti va uni takomillashtirish

F.I.SH.: Kalandarova Nargiza Narimanovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raximov Matnazar Yusupovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

Mintaqada rekreasiya resurslaridan samarali foydalanish (Namangan viloyati misolida)

F.I.SH.: Abdulxakimov Zuxrali Tursunalievich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.12

IK raqami: DSс.03/30.12.2019.I.18.01.

IK muassasa nomi: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aliev Yashnarbek Egamberdievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori

Xizmat ko‘rsatish sohasi asosida mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini takomillashtirish (Toshkent viloyati misolida)

F.I.SH.: Alimova Guzal Alisherovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.12

IK raqami: DSc.30.05.2018.I.01.11.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti,

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maxmudov Nosir Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Mintaqada innovasion boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini rivojlantirish strategiyasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)

F.I.SH.: Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qoraqalpoq davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurimbetov Ravshan Ibragimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bozor munosabatlari sharoitida bank personal boshqaruvini takomillashtirish konsepsiyasi

F.I.SH.: Norinbaev Oybek Kabiljanovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.10.12.2019.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kadirov Abdusattorxo‘ja

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Yengil sanoat korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvni takomillashtirish

F.I.SH.: Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yormatov Ilmiddin Toshmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

O‘zbekistonda kichik biznes iqtisodiy salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Yusupov Boburbek

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.15

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot _x000D_ universiteti.

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: G‘ofurov Ubaydullo Vahobovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Turkiston diniy-siyosiy vaziyatning falsafiy-konseptual tahlili (XX asr oxiri – XXI boshlari)

F.I.SH.: Yusupova Dildora Dilshatovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.04

IK raqami: DSc.26.04.2018.Isl/Tar.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Madaeva Shaxnoza Omonullaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Tafakkur taraqqiyoti tarixida XXI asr Xorazm mutafakirlari ijtimoiy-axloqiy qarashlari

F.I.SH.: Ahmedova Ma'rifat Abdullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Otamuratov Sadulla Otamuratovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Shaxs milliy g‘ururini shakllantirishda fol'klorning roli

F.I.SH.: Arapbaeva Dinara Kurbanovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy _x000D_ universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamashokirov Saidmurod

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Ekologik tolerantlikning ijtimoiy-falsafiy asoslari

F.I.SH.: Samanova Shaxlo Boxtiyarovna

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat _x000D_ universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xajieva Maqsuda Sultanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Yoshlarning innovasion tafakkurini shakllantirishda sharqona ma'naviy-axloqiy imperativlarning o‘rni

F.I.SH.: Xadjiev Umrbek Shonazarovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.30.12.2019.F.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy _x000D_ universiteti..

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xajieva Maqsuda Sultanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Globallashuv sharoitida milliy davlatchilik suverenitetini mustahkamlashning ijtimoiy-falsafiy tahlili

F.I.SH.: Xudaybergenov Abidjon Adilovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xajieva Maqsuda Sultanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

O‘zbek tilida variantdosh birliklarning nutqiy qo‘llanishi va uslubiy xususiyatlari

F.I.SH.: Bazarova Dildor Baxronovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01.

IK muassasa nomi: Qarshi davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qurbonova Muhabbat

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Leksik ma'noning nutqiy voqelanishida substansial va pragmatik omillar hamkorligi

F.I.SH.: Ibragimov Javlon Yormatovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.30.05.2018. Fil.70.01.

IK muassasa nomi: Qarshi davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mengliev Baxtiyor Rajabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek xalq maqollarining lingvopoetik xususiyatlari

F.I.SH.: Turdalieva Dilfuza Soloxidinovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.01

IK raqami: PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

IK muassasa nomi: PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mengliev Baxtiyor Rajabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbek mumtoz adabiyotida hikmatnavislik an'anasi va tadriji

F.I.SH.: Mannopov Islombek Sultonalievich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sayfiddinov Rafiddin Sayfullo o‘g‘li

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari nomzodi

Rus tilida ko‘p cho‘qqili so‘z yasash uyalari

F.I.SH.: Ataeva Ranusha Rashidovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sheremet'eva Anna Gennad'evna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Ikkinchi janubiy slavyan ta'siri va XVI asr epistolyar janrning shakllanish masalalari (leksik-grammatik va stilistik jihatlari)

F.I.SH.: Popov Dmitriy Vladimirovich

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.04

IK raqami: DSc.26.04.2018.Fil.01.10

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti, Andijon davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sheremet'eva Anna Gennad'evna.

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor.

Xorazm xalq lirik qo‘shiqlarida poetik ramzlar tizimi va ularning badiiy-estetik vazifalari

F.I.SH.: Sabirova Nasiba Ergashevna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

IK muassasa nomi: O‘zbek tili, adabiyoti va fol'klori instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ro‘zimboev Saparboy Ro‘zimboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ayol huquqlarini himoya qilishda ichki ishlar organlari ishtirokining huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Inagamova Mafura Muxtarxonovna

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat _x000D_ boshqaruvi akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yakubov Shuxrat Ummatalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori

Sug‘urta bozori professional ishtirokchilari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solish

F.I.SH.: Maxmudov Dilmurod Rozmetovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.03

IK raqami: DSc.30.08.2018.Yu.74.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Harbiy-texnik instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat yuridik universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Narmatov Nuritdin Soatmurodovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori

Uyushmagan yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirish (ichki ishlar organlari faoliyati misolida)

F.I.SH.: G‘ofurov Sherzod Raxmatullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fazilov Ikrom Yusupovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Shartli hukm qilish institutining nazariy, huquqiy va amaliy jihatlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Usmonov Doniyor Maxmudovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.09

IK raqami: DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Taxirov Farxod

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

Ishni sudga qadar yuritishda prosessual xarajatlarni to‘lash mexanizmini takomillashtirish

F.I.SH.: Sultonov Abdulla Azamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.09

IK raqami: DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

Yo‘l transport hodisalarini qayd etishning kriminalistik ta'minoti

F.I.SH.: Xusanov Anvar Djumabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Astanov Istam Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori

Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish

F.I.SH.: Davronova Dildora Saidovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Musurmanova Aynisa

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish (pedagogik amaliyoti misolida)

F.I.SH.: Qodirova Zoxida Sobirovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.03

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Ped.76.02.

IK muassasa nomi: Namangan _x000D_ davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: O‘rinova Nilufar

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish mazmunini takomillashtirish

F.I.SH.: Raximova Surayyo Saloxiddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: PhD.12/30.12.2019.Ped.80.01.

IK muassasa nomi: Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Musurmonova Oynisa Musurmonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Ijtimoiy tahdidlarga moyil oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni barqarorlashtirishning gerontopedagogik asoslari

F.I.SH.: Turgunova Aziza Tashpulatovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: PhD.28.03.2019.Ped.82.01.

IK muassasa nomi: Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kaxxarova Matluba

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori.

Komp'yuter grafikasi fanini o‘qitishda 3D-modellashtirish vositasidan foydalanish metodikasi

F.I.SH.: Nasritdinova Umida Axmadjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kuchkarova Dilorom Fayzullaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Og‘ir atletikachilarning sport takomillashtirish bosqichidagi mashg‘ulot vositalari va yuklamalari hajmini optimallashtirish

F.I.SH.: Arziqulov Muqum O‘ralovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Реd.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘xtaboev Nizom Tursunalievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Kurashda texnik harakatlarga o‘rgatishning uslubiy texnologiyalari

F.I.SH.: Keldiyorov Shuxrat Ergashovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Реd.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Yunus Yusupovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bolalar-o‘smirlar sport maktabi shug‘ullanuvchilarini bar'erlar osha yugurish texnika elementlariga o‘rgatish

F.I.SH.: Ne'matov Bobirbek Ilxomjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tajibaev Soyib Samijonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Dosent

Turli darajadagi ekstremal vaziyatlarda malakali bokschilarning musobaqa faoliyatini individuallashtirish

F.I.SH.: Rajabov G‘ulomjon Qurbonboevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Реd.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdurasulova Gulbahor Burxanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida sog‘lomlashtirishning tashkiliy-uslubiy xususiyatlari

F.I.SH.: Saidov Izzatillo Istamovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kerimov Fikrat Azizovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Qisqa masofaga yuguruvchilarni yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarini rejalashtirishni optimallashtirish

F.I.SH.: Soliev Iqrorjon Roziqovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shakirjanova Klara Tashkenbaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, professor

Malakali voleybolchilar jismoniy ish qobiliyatini musobaqa sikllarida o‘zgarishi va uni tiklash uslubiyati

F.I.SH.: Ummatov Akram Axmedovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boltaev Zayniddin Boltaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakul'teti talabalarining kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarligi pedagogik texnologiyasi

F.I.SH.: Xasanov Axadjon Tursinovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xankel'diev Sher Xakimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Malakali og‘ir atletikachilarda dast ko‘tarish mashqini bajarish texnikasini takomillashtirish

F.I.SH.: Xodjaev Anvar Zakirovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Реd.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Matkarimov Rashid Mashrabovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Maxsus jismoniy mashqlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinasion qobiliyatini rivojlantirish

F.I.SH.: Xolmurodov Laziz Zarifboevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umarov Djamshid Xasanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari nomzodi, Dosent

Bo‘lajak kasb ta'limi pedagoglarni pedagogik ijodiyotga tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Abduazizova Veronika Vadimovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: Kasb-hunar ta'limi tizimini innovasion rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Risboy Xaydarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, Akademik

O‘zbek populyasiyasida postmenapauzal ayollarda osteoporotik buzilishlarni prognoz qiluvchi genlar polimorfizmi

F.I.SH.: Azizova Guzzal Djambulovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alieva Dilfuza Abdullaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktor, professor

O‘smirlarda nospesifik vul'vovaginitlar sitokinoterapiyasining klinik-immunologik jihatlari

F.I.SH.: Smailova Lazat Kenjebekovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Feruza Djavdatovn

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Vazomotor rinitni tashxislash va davolash usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Rasulov Aleksey Borisovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.04

IK raqami: DSс.04/30.12.2019.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Arifov Sayfutdin Saidazimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Revmatoid artritni o‘ziga xos klinik kechishi va davolash samaradorligida MDR1 gen polimorfizmining ahamiyati

F.I.SH.: Abduraxmanova Nargiza Mirza-Baxtiyarxonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedov Xalmurad Sadullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Sog‘liqni saqlash birlamchi tizimida gipertoniya kasalligini davolash va profilaktikasi samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Gulyamova Shaxzada Saypiddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gadaev Abdig‘affor Gadaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

SYuE bor bemorlarda chap qorinchaning diastolik disfunksiyasi (neyrogumoral aspektlari va korreksiyalash yo‘llari)

F.I.SH.: Nuritdinov Nuriddin Anvarxodjaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitasiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilova Umida Kabirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali yurak yetishmovchiligi kamqonlik bilan kechganda klinik xususiyatlari va davolashni muvofiqlashtirish

F.I.SH.: Turakulov Rustam Ismatullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.06

IK raqami: DSc.26.04.2018.Тib.64.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gadaev Abdig‘affor Gadaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali gepatit V bilan og‘rigan bolalarda temir bilan to‘yinish sindromi rivojlanishining ba'zi patogenetik jihatlari

F.I.SH.: Kadirxodjaeva Xilola Marufovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.09

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Inoyatova Flora Il'yasovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor, Akademik

Allergodermatozlarning molekulyar-genetik xususiyatlari va endogen intoksikasiyani hisobga olib, diagnostika va davolash usulini takomillashtirish

F.I.SH.: Alimova Sevara Muradovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Eshakem bilan xastalangan bemorlarda immun va mikrobiologik holatining klinik-diagnostik ahamiyati va davolash usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Mullaxanov Javlon Baxtiyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bexchet kasalligining immunologik va morfologik xususiyatlari hamda davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Radjabova Yulduz Nazimovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirsaidova Munisa Abdushukurovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Keloid chandiqlarining patogenetik mexanizmlari, ularni kompleks davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Toirov Bobur Akbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sabirov Ulug‘bek Yusupxanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Quyosh nuri ta'sirida qarishning patogenetik aspektlari va davolashning zamonaviy usullari

F.I.SH.: Xodjaeva Nigora Baxromovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sabirov Ulug‘bek Yusupxanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Bolalardagi o‘tkir poliradikulonevritlarda kuzatiladigan immunologik ko‘rsatkichlar tahlili va takomillashtirilgan davosi

F.I.SH.: G‘aybiev Akmaljon Axmadjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djurabekova Aziza Taxirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Osteoporoz bilan birga kelgan osteoartritning klinik-genetik xususiyatlari

F.I.SH.: Bobaev Nasimjon Malikovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.16, 14.00.05

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Xamid Yakubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Jigar sirrozida portal gemodinamika va struktur-funksional o‘zgarishlarni baholashda zamonaviy nur tashxis usullari

F.I.SH.: Amirxamzaev Aybek Turabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.19

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Babadjanov Azam Xasanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Surunkali yurak yetishmovchiligiga chalingan bemorlarda tarqalgan parodontitni kompleks davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Abdullaev Dilmurod Sharifovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rizaev Jasur Alimjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati o‘sma oldi kasalliklarini erta tashxislash

F.I.SH.: Kadirbaeva Aliya Aristanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.27.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilov Xaydar Pozilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Tishlar ponasimon nuqsoni profilaktikasi va kompleks davolash samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Muslimov Orifjon Karimberdievich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.27.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Bolalarda gerpetik stomatitni kompleks davolashni klinik-patogenetik asoslash

F.I.SH.: Rizaev Elyor Alimdjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bekjanova Ol'ga Yesenovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘rta og‘irlikdagi tarqoq parodontitni tashxislash va davolashda zamonaviy yondashuv

F.I.SH.: Taxirova Kamolaxon Abrorovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamilov Xaydar Pozilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Ambulator stomatologik qabulida bemorlarning psixoemosional taranglikni tuzatish

F.I.SH.: Fattaxov Ravshan Abdurashidovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘t yo‘llari erta» jarohatlari xirurgiyasida omillar tahlili

F.I.SH.: Askarov Pulat Azadovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqanddavlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Akbarov Mirshavkat Miralimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Xirurgik asoratlar profilaktikasi jihatdan o‘t yo‘llari variantli anatomiyasini tekshirishning zamonaviy usullari

F.I.SH.: Baybekov Renat Ravil'evich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Babadjanov Azam Xasanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Jigar xirurgiyasida Geprosel qon to‘xtatuvchi implantatining samarasini baholash

F.I.SH.: Ismailov Baxodir Abdimusaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sadikov Rustam Abrarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Jigar sirrozi bilan og‘rigan bemorlarda portal gipertenziya xirurgiyasida splenosuprarenal anastomoz

F.I.SH.: Sultanov Sardorbek Azadovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Devyatov Andrey Vasil'evich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali mieloproliferativ kasalliklarda sitogenetik o‘zgarishlarni diagnostik va prognostik ahamiyati

F.I.SH.: Allanazarova Baxtigul Raxmonkulovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.29

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gematologiya va qon quyish ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boboev Kodirjon Tuxtaboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Tajribadagi postnatal tuxumdonlar polikistozi sindromining patogenetik shakllanishi va uning korreksiyasi

F.I.SH.: Maksudova Feruza Tairovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.29

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gematologiya va qon quyish ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Xamid Yaqubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Qon yo‘qotishlar va shok holatida Reomanisol» ni antioksidant tizimini boshqarishga, gemodinamikaga va buyrak yetishmovchiligiga ta'siri

F.I.SH.: Ruziev Umid Saidovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.29

IK raqami: DSc.04/29.12.2019.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gematologiya va qon quyish ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Xamid Yaqubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Surunkali mieloproliferativ kasalliklarda giperkoagulyasiya holatni shakllanishining molekulyar genetik asoslarini o‘rganish

F.I.SH.: Shamsutdinova Dildora Baxramovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.29

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gematologiya va qon quyish ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Boboev Kodirjon Tuxtaboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Endovaskulyar texnologiyalar yordamida homiladorlardagi mitral teshik stenozini davolash taktikasining xususiyatlari

F.I.SH.: Abdullaeva Moxima Abdullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.34

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Mitral klapan yetishmovchiligining xirurgik korreksiyasi va diagnostikasini chap qorincha remodellanishini hisobga olgan holda mukammallashtirish

F.I.SH.: Pulatov Lazizjon Abduxamidovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.34

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aliev Sherzod Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Bolalarda uretraning posttravmatik strikturasi va obliteratsiyasida xirurgik operatsiyaning samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Maxmudov Zafar Mamadjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamsiev Jamshid Azamatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Anorektal nuqsonlar bilan tug‘ilgan bolalarni tashxislash, davolash va reabilitasiyasini takomillashtirish usullari

F.I.SH.: Saidov Murod Sayfulaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamsiev Jamshid Azamatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Jigar exinokokkozining urgent asoratlarini tashxis va davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Anvarov Xikmat Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.40

IK raqami: DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

IK muassasa nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xadjibaev Farxod Abduxakimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Rux saqlovchi biologik faol qo‘shimchalar tarkibi va texnologiyasi

F.I.SH.: Djabbarov Nurilla Abdumaxsudovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Iskandarova Shoxista Fexruzovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, Dosent

Dori vositalari ta'minotida axborot xizmatlarining uslubiy va nazariy asoslarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ziyamuxamedova Rano Mirgiyasovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynutdinov Xikmatulla

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

Qon quyilishiga qarshi Asfinol tabletkasi tarkibi va ishlab chiqish texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Mamasolieva Shaxnoza Askarovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xudoyberdiev Maruf

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Tikanli qovul (Capparis spinosa L.) o‘simligi asosida biologik faol qo‘shimcha texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Mamatqulov Zuxridin Urmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Iskandarova Shoxista Fexruzovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, Dosent

Dekspantenol dori shakllari texnologiyasi va ularni standartlashtirish

F.I.SH.: Xamdamov Mirzabotir Mirzaxaydarovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01, 15.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karieva Yokut Saidkarimovna,

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

Mahalliy dorivor o‘simlik xomashyosi asosida diuretik Ekustim” dori vositasini olish texnologiyasi

F.I.SH.: Xudoyberdiev Olloqul Isaqovich

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Azizov Umarxon Muxtorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda o‘sadigan oqbosh yer ustki qismini farmakognostik o‘rganish

F.I.SH.: Ikramova Mashkura Shuxratovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Komilov Xojiasror Maxsudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Ekma sedana (Nigella sativa L.) moyi va uning asosida olingan Shuniz” fitomoyini standartlash

F.I.SH.: Marifova Zuxra Azatdjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Azizov Ismat Kazimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Farmasevtika fanlari doktori, professor

Favqulodda ekologik holatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining siyosiy-xuquqiy diskursi (qiyosiy tahlil: O‘zbekiston va Rossiya)

F.I.SH.: Azizov Tuxtamish A'zamovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ss.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Juraev Narzulla Qosimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

O‘zbekistonda mustaqillikka erishish va uni mustahkamlashda lider shaxslarning o‘rni va roli

F.I.SH.: Inoyatov Mahmud Bafoevich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.Ss.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quranbaev Qahramon Qo‘chqorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda ijtimoiy sheriklikni takomillashtirish mexanizmlari (ijtimoiy-siyosiy tahlil)

F.I.SH.: Nishanbaeva Enajon Zaripbaevna

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muminov Alisher Gaffarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

O‘zbekistonda jamiyat hayotining demokratlashuvida fuqarolarning siyosiy faolligini oshirish masalalari (Buyuk Britaniya misolida qiyosiy tahlil)

F.I.SH.: Raximov Sherzod Saidovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘chqorov Vahob Hoshimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini baholashning konseptual asoslari

F.I.SH.: Yusupov Abror Bag‘ibekovich

Fan tarmog‘i nomi: Siyosiy fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 23.00.02

IK raqami: DSc.29.08.2017.S.01.08.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Berdiqulov Sirojjon Nasipkulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori

Magniy pal'mitati, oleati va stearatining amidlar bilan koordinasion birikmalari

F.I.SH.: Xolmatov Dilshod Sattorjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.01

IK raqami: PhD.28.06.2018.K.72.01.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Azizov Toxir Azizovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Past oktanli benzinni ekologik va ekspluatasion xossalarini yaxshilash uchun uni kolloid-kimyoviy modifikasiyalash

F.I.SH.: Maxmudov Muxtor Jamolovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Narmetova Gul'nara Rozikulovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Shimoliy Farg‘ona vodiysi tik mintaqalari tuproq yuza qatlamlarida tuproq suvo‘tlarining tarqalish xususiyatlari

F.I.SH.: Xusanova Onarxon Gaybullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Botanika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimjanova Xolisxon Alimjanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Generator tipidagi foto qabul qiluvchi qurilmani yaratish

F.I.SH.: Nurdinova Raziyaxon Abdixalikovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 0

IK raqami: PhD.30.08.2018.FM/Т.01.12.

IK muassasa nomi: Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kasimaxunova Anarxan Mamasadikovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor, Akademik

Mahalliy xomashyolar asosida poliuretanlar olish va qo‘llash texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Qiyomov Sharifjon Nozimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djalilov Abdulaxat Turapovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor, Akademik

Mahalliy xomashyolar asosida neft' mahsulotlarida eruvchi korroziya ingibitorlarini olish va amaliyotda qo‘llash

F.I.SH.: Narzullaev Akmal Xollinorovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSc.30.08.2019.К/Т.87.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Beknazarov Xasan Soyibnazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Mahalliy xomashyolar asosida tarkibida kremniy saqlovchi oligomer va polimerlarni olish va qo‘llash texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Sottiqulov Elyor Sotimboevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Mas'ud Ubaydulla o‘g‘li

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

Dizel' moylarining kolloid-ximmotologik xususiyatlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Yarbabaev Azamat Asrorovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidov Basit Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Yuqori qovushqoqli neft' konlarida jadallashgan tarzda suyuqlik olish samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Qarshiev Abduhoshim Xo‘jaqulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Agzamov Avaz Hamidullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Arrali jinlarning tarkibli qayishqoq elementli kolosniklari konstruksiyalarini ishlab chiqish va hisoblash uslublarini yaratish

F.I.SH.: Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

IK muassasa nomi: Namangan muhandislik-qurilish instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yunusov Salohiddin Zununovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Dosent

Mahalliy xomashyolardan foydalangan holda payvand chokning sifatini oshirish uchun maxsus keramik podkladkalarni yaratish, tadqiq qilish va ishlab chiqarishni tashkil etish

F.I.SH.: Yusupov Sardorbek Ma'rufovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.05

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.T.03.04.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sotvoldiev Abdusalom Egamberdievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Piroliz qurilmalari asosida gelioissiqxonalarning energiya samarador isitish tizimini ishlab chiqish

F.I.SH.: Davlonov Xayrulla Allamurotovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.05.06

IK raqami: DSc.30.05.2018.FM/T.34.01.

IK muassasa nomi: Fizika-texnika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uzoqov G‘ulom Norboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Lokal turbulizatorlardan foydalanib quvurchali issiqlik almashinuvi qurilmasining ishlash samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Ibragimov Umidjon Xikmatullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.05.06

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.Т.03.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muhiddinov Djaloliddin Nosirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

G‘o‘za qator oralarida bo‘ylama pol olish qurilmasining texnologik ish jarayoni va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Olimov Hamid Haydarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Murodov Nusrat Murtazoevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saralash texnologiyasi va texnik vositalarini takomillashtirish orqali saralash sifatini oshirib, ularni tashish xarajatlarini kamaytirish

F.I.SH.: Umarov Bexzod Turg‘unpo‘latovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.08.01

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

IK muassasa nomi: Namangan muhandislik-qurilish instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Baxadirov G‘ayrat Atahanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Shimoli-g‘arbiy Qizilqum sharoitida qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining etologik xususiyatlari

F.I.SH.: Urimbetov Axmet Abdirazakovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.02.03

IK raqami: PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01.

IK muassasa nomi: Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bobokulov Nasullo Asadovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimi asosiy yo‘nalishlarining rivojlanishi tarixi (1991–2015 yy.)

F.I.SH.: Djumanov Sanjarbek Abdurazakovich

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Saidov Ilxom Muxiddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tarix fanlari doktori, professor

Kibermakon va islom bilan bog‘liq diniy-ma'naviy jarayonlar

F.I.SH.: Abdullaeva Moxira Zaxidjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tarix fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 07.00.04

IK raqami: DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent islom universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Munavvarov Zohidullo Inomxodjaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Siyosiy fanlar doktori, professor

Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo‘nalishlari

F.I.SH.: Baxtiyorov Bobur Baxodir o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.02

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.I.01.11,

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekistonda davlat va korporativ xaridlar jarayonini takomillashtirish

F.I.SH.: Gofurov Doston Boxromovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Pulatov Dilshod Xaqberdievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Salimov Baxodir Baxtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.28.02.2019.I.03.06.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Burxanov Aktam Usmanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Korporativ moliyani boshqarishda moliyaviy ta'minotni samarali tashkil etish yo‘llari

F.I.SH.: Tursunova Nargiza Raximovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Toshmurodova Busvsara gamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda bank infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari

F.I.SH.: Umarova Malika Baxtiyarovna

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: TDIU huzuridagi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Norboy Ganievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aksiyadorlik jamiyatlar moliyaviy resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari

F.I.SH.: Shomirov Azizbek Abdurashidovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Omonov Akrom Abdinazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida korxonalarning kreditga layoqatliligi tahlili va baholashni takomillashtirish

F.I.SH.: Mavlanov Normo‘min Normamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.17.01.

IK muassasa nomi: Toshkent moliya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent moliya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ziev Islomjon Ne'matovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori

To‘qimachilik sanoat korxonalarida ishchanlik faolligini boshqarishni takomillashtirish

F.I.SH.: Maxmudov Sherzod Sur'atovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent _x000D_ davlat iqtisodiyot _x000D_ universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maxmudov Nosir Maxmudovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yengil sanoat korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish tizimini takomillashtirish

F.I.SH.: Toshpulatov Ikboljon Adiljonovich

Fan tarmog‘i nomi: Iqtisodiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 08.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.I.16.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona politexnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ikramov Murat Akramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Tarixiy romanlarda badiiy zamon muammosi (O.Yoqubov va P.Qodirov romanlari misolida)

F.I.SH.: To‘raeva Bahor Bahriddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 maydagi 253/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shodiev Narzulla

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

Milliy o‘zlikni qayta yaratish tarjimaning mosligi me'yori sifatida (A.Qodiriyning O‘tkan kunlar” romanini rus tarjimalari misolida)

F.I.SH.: Xabibullaeva Feruzaxon Kazimjanovna

Fan tarmog‘i nomi: Filologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 10.00.07

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Quronov Dilmurod Haydaralievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekistonning xavfli o‘piriladigan ko‘llari (genezis, morfometriya va hududiy tarqalishi)

F.I.SH.: Dergacheva Irina Viktorovna

Fan tarmog‘i nomi: Geografiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.G.47.01.

IK muassasa nomi: Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Gidrometeorologiya ilmiy tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Myagkov Sergey Vladimirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

O‘zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatining samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish

F.I.SH.: Israilova Zarina Sadriddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.02

IK raqami: DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat yuridik universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Davlat boshqaruvi akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ismailova Gulnoza Saidganixodjaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, Dosent

Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini takomillashtirish (Ichki ishlar organlari faoliyati misolida)

F.I.SH.: Xujakulov Siyovush Baxtiyorovich

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fazilov Ikrom Yusupovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlari doktori, Dosent

Jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda avtomatlashtirilgan daktiloskopik identifikasion tizimlaridan foydalanish

F.I.SH.: Yugay Lyudmila Yur'evna

Fan tarmog‘i nomi: Yuridik fanlar

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 12.00.09

IK raqami: DSc.31/30.12.2019.Yu.25.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Pulatov Baxtiyor Xalilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlari doktori, professor

Xalq ta'limi rahbar va mutaxassis xodimlarining malakasini oshirishda ta'lim sifati monitoringi va baholash texnologiyalarini takomillashtirish

F.I.SH.: Axmedov Murodjon Ubaydullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.01

IK raqami: DSc.30.05.2018.Ped.68.01.

IK muassasa nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Bosh ilmiy metodik markazi

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmankulova Nargiz Xadjiakbarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Akademik liseylarda matematika o‘qitishni rivojlantirish metodikasi

F.I.SH.: Abduvalieva Dilsora Nodirjon qizi

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Ped.82.01.

IK muassasa nomi: Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yunusova Dilfuza Israilovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori

Uzluksiz ta'limda texnologiya fani uzviyligini optimallashtirish va zamonaviy ta'lim vositalari asosida integratsiyalash metodikasi

F.I.SH.: Jo‘raev Akmal Razzoqovich

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

IK muassasa nomi: Pedagogik innovasiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qahhorov Siddiq Qahhorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini axborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish

F.I.SH.: Ro‘zikulova Nigora Shuxratovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.22/30.12.2019.Т/Ped.99.01.

IK muassasa nomi: Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft' va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali

Qaror soni: 2020 yil 30 iyuldagi 283/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxitdinova Nodira Mamalatifovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Akademik liseylarning fizika sohasiga tegishli maxsus kurslarni yaratish va o‘quv jarayoniga joriy qilish

F.I.SH.: Sodiqova Shohida Mirzaahmadovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Otajonov Shavkat

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy tasavvurini rivojlantirish

F.I.SH.: Usmanova Umida Aybekovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.02

IK raqami: PhD.28.09.2018.Ped.76.02.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaeva Barno Cayfutdinovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Bo‘lajak kasb ta'limi o‘qituvchilarining konstruktorlik-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasi

F.I.SH.: Rajabova Sadoqat Yusufovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.05

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01

IK muassasa nomi: Pedagogik innovasiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muslimov Narzulla Alixanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, professor

Innovasion ta'lim sharoitida nofilologik ta'lim yo‘nalishidagi talabalarning ijtimoiy-madaniy kontekstida nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish

F.I.SH.: Ilxamova Iroda Nuritdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Pedagogika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 13.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Urazova Marina Batirovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Pedagogika fanlari doktori, Dosent

Bemorlarning asosiy davoga tarafdorlik darajasini xavotir-depressiv holatlarni yaqqollik prediktorlariga bog‘liq ravishda o‘rganish

F.I.SH.: Abdumalikova Feruza Baxtiyarovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.05

IK raqami: DSc 04/30.12.2019.Tib.30.02.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurillaeva Nargiza Muxtarxanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, Dosent

Gen-modifikasiyalangan oziq-ovqat mahsulotlarining tibbiy-biologik xavfsizligini baholashni ilmiy asoslash (soya misolida)

F.I.SH.: Sobirova Dildora Ravshanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 31 maydagi 265/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Sanitariya, gigiena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Usmanov Ravshanbek Djaxongirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Klinik va molekulyar-genetik tadqiqotlar asosida miopiyani rivojlanishi va zo‘rayishini prognozlashtirish

F.I.SH.: Ikramov Otabek Azizbekovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.08

IK raqami: DSс.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat tibbiyot instituti, _x000D_ Gematologiya va qon quyish ilmiy-tekshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimova Muyassar Xamidovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Bolalarda salomatlik determinantlariga ko‘ra kardiomiopatiyalarning klinik-funksional xususiyatlari

F.I.SH.: Ruzmatova Dilfuza Mirzabaevna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.09

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot _x000D_ instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedova Dilorom Ilxamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Rozaseaning rivojlanishida klinik-genetik va biokimyoviy mexanizmlari va davolash usulini takomillashtirish

F.I.SH.: Yakubov Abdulaziz Abdujabbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.11

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

IK muassasa nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sabirov Ulugbek Yusupxanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Bolalarda migrenning klinik-nevrologik va immunologik xususiyatlari

F.I.SH.: Alidjanova Durdona Abdullajonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Madjidova Yokutxon Nabievna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Lab va tanglayning tug‘ma yoriqlari bo‘lgan bolalar kompleks reabilitasiyasida karies profilaktikasi

F.I.SH.: Shamsiev Ravshan Azamatovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.21

IK raqami: DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat stomatologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rizaev Jasur Alimjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Portal gipertenziya bilan bemorlarda azigoportal kollektorning total ajratish usulini takomillashtirish

F.I.SH.: Salimov Umid Ravshanovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.27

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya IATM

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazirov Feruz Gafurovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor, Akademik

O‘zbekiston Respublikasida yolg‘iz keksalarga tibbiy-ijtimoiy xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish

F.I.SH.: Inakov Sherzodbek Alisherovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.33

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01.

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamatkulov Baxrom Mamatkulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Bolalarda tug‘ma yurak nuqsonlarida immun-endokrin ko‘rsatkichlarning klinik-diagnostik va istiqbolli ahamiyati

F.I.SH.: Sa'dulloeva Iroda Qurbonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.36, 14.00.09

IK raqami: DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

IK muassasa nomi: Immunologiya va inson genomikasi instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Navro‘lova Shakar Istamovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Professional sportchilarda nafas yo‘li va somatotip ko‘rsatkichlarning o‘zaro bog‘liqligini tizimli o‘rganish

F.I.SH.: Maxmudov Dilshodbek Ergashbekovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.38

IK raqami: DSc.30.05.2018.Tib.69.01.

IK muassasa nomi: Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Marif Shakirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Sportchi-futbolchilarda somato-psixologik holatlarning o‘ziga xosligi va funksional bog‘liqligini aniqlash

F.I.SH.: Yulchiev Sunnatulla Tuychibaevich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.38

IK raqami: DSc.30.05.2018.Tib.69.01.

IK muassasa nomi: Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mavlyanov Iskandar Raximovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Antibovasin dori vositasi texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Zakirova Ruxsona Yunusovna

Fan tarmog‘i nomi: Farmasevtika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 15.00.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aminov Sobirjon Nigmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Bo‘lajak pedagoglarning kreativ o‘zini boshqarishini shakllantirishning sosial-psixologik xususiyatlari

F.I.SH.: Musinova Ruxshona Yunusovna

Fan tarmog‘i nomi: Psixologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 19.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxamedova Dilbar Gafurdjanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Psixologiya fanlari doktori, professor

Spin-qayta orientasiyalanuvchi fazaviy o‘tishlar sohasida nodir yer ferrit-granatlarining domen strukturasi va magnitooptik xossalari

F.I.SH.: Sharipov Mirzo Zokirovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.09

IK raqami: DSc.30.05.2018.FM/T.65.01.

IK muassasa nomi: Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Davron Raxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

4.2 A GeV/s impul'sli p,d, 4He, 12C(12C)-va 12C181Ta-to‘qnashuvlarida manfiy pionlar va ∆0(1232)-rezonanslar hosil bo‘lishi

F.I.SH.: Olimov Xusniddin Kosimovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti, Astronomiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Fizika-quyosh IIChB Fizika texnika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Lutpullaev Sagdulla Lutfullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Gidrogenizasiyalangan amorf yarimo‘tkazgichlarning optik yutilish koeffisienti spektral xarakteriktikasi

F.I.SH.: Ikramov Rustamjon G‘ulomjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.28.02.2018.FM/T.03.05.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik texnologiya universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynobiddinov Sirojiddin

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor, Akademik

G‘ovak-elastik muhitda bir o‘lchovli nochiziqli to‘g‘ri, teskari dinamik masalalarni modellashtirish va tadqiq qilish

F.I.SH.: Xolmurodov Abdulxamid Erkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/T.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Imomnazarov Xolmatjon Xudoynazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Texnologik jarayonlarni komp'yuter algoritmlash bilan boyitish fabrikalaridagi flotasiya apparatlarini rivojlantirish

F.I.SH.: Nosirova Shoira Normuradovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.16

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bozorov Mamurjon Bo‘ronovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

O‘zbekiston arid hududlarining to‘g‘riqanotli hasharotlari

F.I.SH.: Medetov Maxsetbay Japakovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.B.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Akramova Feruza Jaloliddinova

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

O‘zbekiston o‘rta va past tog‘laridagi eroziya jarayonlarini geoaxborot tahlili (Chotqol va Turkiston tog‘lari tuproqlari misolida)

F.I.SH.: Djalilova Gulnora Tulkunovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Gafurova Lazizaxon Akramovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Markaziy Farg‘onaning sabzavot-poliz ekinlari hasharotlari faunasi va ekologiyasi

F.I.SH.: Zokirov Islomjon Ilxomjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Azimov Djaloliddin Azimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Janubiy O‘zbekiston to‘g‘riqanotsimon hashoratlari

F.I.SH.: Xolmatov Baxtiyor Rustamovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Zoologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Azimov Djaloliddin Azimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

O‘zbekistonda bug‘doy va yovvoyi boshoqli o‘simliklar nematodalari

F.I.SH.: Xurramov Alisher Shukurovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.B.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Termiz davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mavlonov Ochil Mavlonov

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

G‘o‘za navlarining sho‘rlanishga moslashish va chidamliligining fiziologik asoslari

F.I.SH.: Norboeva Umida Toshtemirovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.07

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xo‘jaev Jo‘raqul Xo‘jaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Buxoro vohasi tuproqlarining evolyusiyasi, ekologik holati va unumdorligi

F.I.SH.: Artikova Hafiza Tuymurodovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

IK muassasa nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘ziev Ramazon Qo‘zievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

G‘o‘zaning fitoxrom A1 geni RNK interferensiyasining genetik hujayraviy asoslari va gen-nokaut Porloq” navlarining fiziologik biokimyoviy tadqiq qilish

F.I.SH.: Ubaydullaeva Xurshida Abdullaevna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 03.00.14

IK raqami: DSc.29.08.2017.B.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genomika va bioinformatika markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Adilova Azada Teshabaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Aconitum va Delphinium turkum o‘simliklari diterpenoid alkaloidlarining neyroprotektor, antinosiseptiv va spazmolitik faolligi

F.I.SH.: Tursunxodjaeva Firuza Muratovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti (bir maratalik kegash)

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djaxangirov Farxad Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Buxoro-Xiva regioni paleozoy yotqiziqlarining neftgazlilik istiqbollari

F.I.SH.: Bogdanov Aleksandr Nikolaevich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

IK muassasa nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti, O‘zbekiston neft'-gaz sanoati ilmiy-tadqiqot va loyihalash instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, Rossiya davlat neft' va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Neft' va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti» AJ

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abdullaev G‘aybulla Sayfullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-minerologiya fanlari doktori, professor

Tuproqqa ishlov beradigan va sabzavot ekinlarini ekadigan kombinasiyalashgan mashinani ishlab chiqishning ilmiy-texnik yechimlari

F.I.SH.: Turdaliev Voxidjon Maxsudovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Stasionar oqimlardagi deformasiyalanadigan yirik o‘zanlarni prognozlash

F.I.SH.: Eshev Sobir Samatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.09.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti,_x000D_ Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Arifjonov Aybek Muxamedjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Elektroenergetika ob'ektlarining ishonchliligini tadqiq qilishning kompleks metodini ishlab chiqish

F.I.SH.: Jalilov Rashid Babakulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: DSc.03/10.12.2019.Т.03.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sitdikov Rashid Abduraxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Sr(VI) tutgan sanoat chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Erkabaev Furqat Il'yasovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Axmedov Ulug‘ Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Tuproqni poliz ekinlari ekish uchun tayyorlashning energiya, resurstejamkor texnologiyalari va texnik vositalarini shakllantirishning ilmiy-texnikaviy yechimi

F.I.SH.: Chuyanov Dustmurod Shodmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamatov Farmon Murtozevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Fosfogips chiqindixonasi konstruksiyasini, hisobiy asoslash usulini va barpo etish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Fayziev Xomitxon

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.09.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Majidov Inom Urushovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Qimmatbaho komponentlarni ajratib olish bilan past navli fosforit rudalarini kompleks qayta ishlashning samarali texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Doniyarov Nodirjon Abdixakimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 04.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01.

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent davlat texnika universieti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Naoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sanakulov Kuvondik Sanakulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Tabiiy ipak iplarini qayta o‘rash o‘ramasi shakllanishining nazariyasini rivojlantirish va texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Valiev Gulam Nabidjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 05.06.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston tabiiy tolalar ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: none

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Piyozning (Allium cepa L.) mikobiotasi va uning keng tarqalgan, zararli kasalliklariga qarshi kurash choralari

F.I.SH.: Avazov Sardorjon Erkin o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Marupov Abbosxon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘simliklar biosenozida in vitro muhitida yetishtirilgan entomofaglar xo‘jayin-parazit munosabatlarining shakllanishi

F.I.SH.: Jumaev Rasul Axmatovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.09

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sulaymonov Botir Abdushukirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Farg‘ona vodiysi tuproq iqlim sharoitiga mos tolasi IV-V tipga mansub o‘rta tolali g‘o‘za navlarini yaratish

F.I.SH.: Qosimov Abdurashid

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiya-lari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Teshaev Shuxrat Jo‘raqulovi

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Markaziy Osiyoning sug‘oriladigan sharoitida resurstejamkor qishloq xo‘jaligiga asoslanib qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish

F.I.SH.: Nurbekov Aziz Israilovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.01, 06.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti G‘allaorol ilmiy-tajriba stansiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalilov Nasriddin Xalilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

G‘o‘za va kuzgi bug‘doyni turli tejamkor sug‘orish usullarida suv iste'molining ilmiy-amaliy asoslari

F.I.SH.: Suvanov Boymurod Uralovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

IK muassasa nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidov Muxammadxon Xamidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

G‘o‘zani G.hirsutum L. turini zararlovchi Fusarium va Verticillium avlodi patogenlariga chidamli bo‘lgan seleksion ashyolarni yaratish

F.I.SH.: Kurbonov Abrorjon Yorkinovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 yanvardagi 275/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiya-lari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Avtonomov Viktor Aleksandrovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

Yuqori qimmatli xo‘jalik belgilariga ega bo‘lgan o‘rta tolali g‘o‘za navlarini yaratish va joriy etish

F.I.SH.: Xojambergenov Nasim Mamenovich

Fan tarmog‘i nomi: Qishloq xo‘jaligi fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 06.01.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat agrar universiteti

Qaror soni: 2019 yil 10 dekabrdagi 272/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiya-lari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Namazov Shadman Ergashovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati: hozirgi holati va istiqbollari (ijtimoiy-falsafiy jabxalari)

F.I.SH.: Usmanov Marifdjon Shakirovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSс.27.06.2017.F.01.05.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raxmankulov Mirakbar Xojiakbarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Yuridik fanlar doktori, professor

Ijtimoiy ong shakllarining jamoatchilik fikrini tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishdagi funksional ahamiyati

F.I.SH.: Yazdonov Ulug‘bek Toshmurotovich

Fan tarmog‘i nomi: Falsafa fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 09.00.04

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mamashokirov Saidmurod

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Falsafa fanlari doktori, professor

Bolalarda tarqalgan appendikulyar peritonitning diagnostikasi va xirurgik davolashni takomillashtirish

F.I.SH.: Yusupov Shuxrat Abdurasulovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.35

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

IK muassasa nomi: Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Shamsiev Azamat Muxitdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Immunokompromentiv bemorlarda chuqur mikozlar: klinika, tashxislash, davolash va oldini olish

F.I.SH.: Tilavberdiev Shuxrat Artikovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ITI

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Klimko Nikolay Nikolaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Ikkilamchi umurtqa kanali stenozida nevrologik buzilishlar (klinika, diagnostika va davolash)

F.I.SH.: Adambaev Zufar Ibragimovich

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

IK muassasa nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kilichev Ibodulla Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

Jigar yallig‘lanishi patogenezida nitrergik va monooksigenaza sistemasini o‘zaro funksional bog‘liqligi

F.I.SH.: Sayfullaeva Saida Akramjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.16

IK raqami: DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Karimov Xamid_x000D_ Yoqubovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori, professor

O‘zbekistonda yuqori kanserogen xavfli inson papillomavirusning epidemiologiyasi va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar tashkil etish

F.I.SH.: Raxmanova Jamila Amanovna

Fan tarmog‘i nomi: Tibbiyot fanlari

DSc/PhD/Professor: DSc

Ixtisoslik shifri: 14.00.30

IK raqami: DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01.

IK muassasa nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Qaxramon Xaldarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Uch va ikki o‘lchamli elektronlar sistemalarida ko‘p fotonli yutilish va siljishli fotogal'vanik effektlarning nazariy tadqiqi

F.I.SH.: Eshboltaev Iqbol Mamirjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: PhD.28.02.2018.FM.60.01.

IK muassasa nomi: Andijon davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rasulov Rustam Yavkachovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

G‘ovak muhitlarda cho‘kma hosil bo‘lishining ko‘p bosqichli kinetikasi asosida sizish va modda ko‘chishi jarayonlarini modellashtirish

F.I.SH.: Fayziev Bekzodjon Murtazaevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xujayorov Baxtiyor

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Bir va ikki zarrachali diskret Shredinger operatorlarining quyi spektri haqida

F.I.SH.: Quljonov O‘tkir Nematovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: PhD.27.06.2017.FM.02.01.

IK muassasa nomi: Samarqand davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Laqaev Saidaxmat Norjigitovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor, Akademik

Aylananing kritik akslantirishlari uchun termodinamik formalizm va tushish vaqtlarining limit teoremalari

F.I.SH.: Poshaxodjaeva Gulnora Djabborxanovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 sentyabrdagi 269/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djalilov Axtam Abduraxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Uchinchi va beshinchi tartibli karrali xarakteristikali tenglamalar uchun chegaraviy masalalar

F.I.SH.: Juraev Abdulla Xatamovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.02

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.FM.05.04.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik qurilish universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Apakov Yusufjon Pulatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori

Singulyar koeffisientli elliptikogiperbolik va elliptiko-parabolik tipdagi tenglamalar uchun nolokal masalalar

F.I.SH.: Nishonova Shaxnozaxon Toxirjon qizi

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.02

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.FM.05.04.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: O‘rinov Ahmadjon Qo‘shaqovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Singulyar koeffisientli aralash turdagi tenglamalar uchun chegaraviy va ichki xarakteristikalarda siljishli masalalar

F.I.SH.: Chorieva Sanam Tojievna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.02

IK raqami: DSc.30.09.2019.FM.01.01.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Termiz davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Mirsaburov Miraxmat

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Umumlashtirilgan yechimli nostasionar jarayonlarni sonli modellashtirish uchun ayirmali sxemalar

F.I.SH.: Utebaev Dauletbay

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mirsaid Mirsidikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Leybnis algebralarining lokal va 2-lokal differensiallashlari

F.I.SH.: Yusupov Baxtiyor Baxrombek o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.01.06

IK raqami: DSc.02/30.12.2019.FM.86.01.

IK muassasa nomi: Matematika _x000D_ instituti

Qaror soni: 2020 yil 28 avgustdagi 285/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ayupov Shavkat Abdullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor, Akademik

Birjinslimas suyuqliklarning g‘ovak muhitlarda anomal sizishi modellarini tuzish va tadqiq qilish

F.I.SH.: Djiyanov Tursunpulot Ortikovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.02.05

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01.

IK muassasa nomi: Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti va Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xo‘jayorov Baxtiyor Xo‘jayorovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

TLInSe2 monokristallarining va ular asosidagi qattiq eritmalarning tenzorezistiv xususiyatlari

F.I.SH.: Ashurov Jasur Djuraevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01.

IK muassasa nomi: Yadro fizikasi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Yadro fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nuritdinov Izzatillo

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori

Kremniyda kirishma atomlar klasterini shakllantirishning fizik va texnologik asoslari

F.I.SH.: Abduraxmanov Baxromjon Abdukaxxarovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.28.02.2017.FM/Т.03.05

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zikrillaev Xayrulla Fatxullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Yarimo‘tkazgichli Quyosh elementlarining fotogal'vanik xarakteristikalarini optimallashtirish shartlari

F.I.SH.: Alinazarova Maxfuza Alisherovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: DSc.31.01.2019.FM/Т.03.05.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ikramov Rustamjon G‘ulomjonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Amorf yarimo‘tkazgicharning spektral' xarakteristikalari va ulardan kelib chiqadigan natijalar

F.I.SH.: Jalalov Ravshanbek Maxmudxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: PhD.30.08.2018.FM/T.01.12

IK muassasa nomi: Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 oktyabrdagi 270/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Zaynobiddinov Sirojiddin

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor, Akademik

Maydoniy tranzistor asosidagi ko‘p funksiyali datchikning kanali kambag‘allashgan rejimdagi sezgirlik xususiyatlari

F.I.SH.: Turaev Akmal Ataevich

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 01.04.10

IK raqami: PhD.28.02.2018.FM.60.01.

IK muassasa nomi: Andijon davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Davron Raxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Yuqori tartibli differensial tenglamalar uchun ichki va chegaraviy masalalarni tadqiq qilish va sonli yechish algoritmi

F.I.SH.: Abdullaeva Zamira Shamshaddinovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fayazov Kudratillo Sadriddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Bir jinsli bo‘lmagan muhitda infil'tratsiya yoki bug‘lanish va konvektiv ko‘chish ishtirokidagi chiziq chizfilt'ratsiya jarayonlarini sonli modellashtirish

F.I.SH.: Xojimurodova Madinaxon Baxromovna

Fan tarmog‘i nomi: Fizika-matematika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mersaid

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Ferrosen karbon kislotalarning ayrim hosilalari sintezi va ularni sinflash

F.I.SH.: To‘lakov Nurilla Qosimovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.09

IK raqami: PhD.27.06.2017.K.05.01.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Asqarov Ibroxim Rahmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Polikondensasion turdagi termo-kimyoviy barqaror ionitlar olish, tadqiq qilish va qo‘llash usullarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Igitov Farrux Baxtiyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 11.00.05

IK raqami: DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnodogiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Turobjonov Sadritdin Maxamatdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

To‘qimachilik sanoati uchun quyuqlashtiruvchi polimer-kompozision materiallar yaratish texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Sultonov Shavkatjon Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.01

IK raqami: PhD.29.12.2018.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amonov Muxtor Raxmatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Ayrim 3d-metallarning ketoal'degid va ketoefirlar hosilalari asosidagi komplekslari; ularning tuzilishi va xossalari

F.I.SH.: Tursunov Murod Amonovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.01

IK raqami: PhD.28.06.2018.K.72.01.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Umarov Baqo Bafoevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Grin'yar reaksiyasi bo‘yicha dibenzo-18-kraun-6 ning yangi hosilalari sintezi va xossalari

F.I.SH.: Kozinskaya Lyubov' Konstantinovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.К.01.03.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tashmuxamedova Aynisa Karimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Akrilonitrildan akril kislotasi sintezi va u asosidagi superabsorbentlar

F.I.SH.: Abrarova Ziyoda Muxitdinovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSс.27.06.2017.K/FM/T.36.01.

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kudishkin Valentin Olegovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

To‘qimachilik sanoatining bo‘yash va pardozlash jarayonlarida hosil bo‘ladigan oqava suvlarini tozalash texnologiyasini takomillashtirish

F.I.SH.: Amonova Matluba Muxtarovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: PhD.28.06.2018.К.72.01.

IK muassasa nomi: Buxoro davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Ravshanov Kozoqmurod Asadovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari nomzodi

Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasi quyimolekulyar politelen chiqindisini kompleks qayta ishlash texnologiyasi

F.I.SH.: Madiev Ruslan Xaitkulovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01.

IK muassasa nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kudishkin Valentin Olegovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Pulicaria uliginosa va Inula caspica o‘simliklarining terpenoid va fenol moddalari

F.I.SH.: Komilov Baxrom Jamoldinovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Eshbakova Komila Alibekovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari nomzodi, Katta ilmiy xodim

Tuzli stress sharoitida o‘stirilgan saflor va uch turdagi krambe urug‘larining lipidlari

F.I.SH.: Yuldasheva Nigora Karimovna

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: PhD.27.06.2017.K.05.01.

IK muassasa nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Glushenkova Anna Ivanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Asetilenni gidratlab aseton va asetaldegidni birgalikda olish uchun yangi katalitik sistemalar yaratish

F.I.SH.: Ro‘ziev Dilshod Ubaydullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxiddinov Baxodir Faxriddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Mahalliy xomashyo asosida neft' yoqilg‘ilarini fizik-kimyoviy xossalarini rostlovchi modifikatorlar olish texnologiyasi va amaliyotda qo‘llash

F.I.SH.: Umirov Nurbek Norbo‘taevich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: PhD.03/30.12.2019.Т.78.01.

IK muassasa nomi: Termiz davlat universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Geterogen katalitik usulda asetilen spirtlari sintezi va ularning xossalari

F.I.SH.: Umrzoqov Abdulla Toshtemirovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Muxiddinov Baxodir Faxriddinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Metall tutgan qo‘shimchalar bilan poliolefinlarni modifikatsiya qilish va ular asosida nanokompozitlar olish

F.I.SH.: Yusupov Muzafar Orifjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Kimyo fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.16/30.12.2019.Т.87.01.

IK muassasa nomi: Toshkent _x000D_ kimyo-texnologiya ilmiy-_x000D_ tadqiqot instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, Katta ilmiy hodim

G‘o‘za genetik kolleksiyasidagi o‘rta tolali liniyalarda sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi korrelyasion bog‘lanishlar

F.I.SH.: Ergashev Ma'rufjon Maxammatjanovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Guliston davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Narimanov Abdujalil Abdusamatovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

Zarafshon vodiysida yashovchi emizikli ayollarda essensial gemopoetik mikroelement – temir almashinuvi

F.I.SH.: Ruziev Yunus Samandarovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.В.38.01.

IK muassasa nomi: Mikrobiologiya instituti va O‘zbekiston _x000D_ Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Miraxmedov Anvar Karimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

G‘o‘zaning UAK populyasiyasi asosida tola sifat belgilarini QTL kartalashtirish

F.I.SH.: Turaev Ozod Sunnatalievich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.03

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genomika va bioinformatika markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Adilova Azadaxon Teshabaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

DNK markerlariga asoslangan seleksiya (MAS) texnologiyasi yordamida yangi Ravnaq-1 va Ravnaq-2 g‘o‘za navlarini yaratish

F.I.SH.: Darmanov Muxtor Muxammadovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.14

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genomika va bioinformatika markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmonov Ibroxim Yulchievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Transgenomika, to‘qima kul'turasi, biotexnologiya va navlarni takomillashtirish: yangi sintetik oligonukleotidlar yordamida g‘o‘za PHYB geni RNK interferensiyasi

F.I.SH.: Ayubov Mirzakamol Sobitjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.14

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genomika va bioinformatika markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmonov Ibroxim Yulchievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

Bug‘doyning zamburug‘li kasalliklariga tabiiy triterpenoidlar ta'sirini baholash

F.I.SH.: Ablakulova Nodira Abduvaxobovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Guliston davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qo‘shiev Habibjon Hojiboboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Etanol bilan zaharlanishda bosh miyada neyromediator sistemasining buzilishi va uni o‘simlik preparatlari bilan davolash

F.I.SH.: Abdullaeva Mashxura Ikromjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.01

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston milliy universiteti _x000D_ huzuridagi Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Inoyatova Feruza Xidoyatovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Ohangaron daryosi havzasining o‘simliklar qoplami

F.I.SH.: Azimov Ibragimjon Toshpulatovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tojiboev Komiljon

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor, Akademik

O‘zbekiston janubi sharoitida Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevskining bioekologik xususiyatlari

F.I.SH.: Bo‘ranova Muhayyo Oralovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: DSc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yuldashev Akramjon Sultanmuradovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Zarafshon daryosi o‘rta oqimi havzasi yo‘sinlari

F.I.SH.: Jalov Xolmurod Hakimovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: Dsc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Botanika instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 noyabrdagi 258/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Samarqand davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Haydarov Xislat Qudratovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

Silybum marianum va Onopordum acanthium ning biologiyasi, fitosenologiyasi va tabiiy zahiralari

F.I.SH.: Nigmatullaev Baxtiyor Alimovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: Dsc.27.06.2017.B.39.01.

IK muassasa nomi: Biofizika va biokimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raximova Toshxon Toymetovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Shoximardonsoy – Marg‘ilonsoy al'goflorasi

F.I.SH.: Yuldasheva Muattarxon Pulatovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.05

IK raqami: PhD.28.09.2018.B.76.01.

IK muassasa nomi: Namangan davlat universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Farg‘ona davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Alimjanova Xolisxon Alimjanovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Surxon-Sherobod vodiysi va uning atrofini o‘rab turgan tog‘lardagi quruqlik mollyuskalarining biologik xilma-xilligi

F.I.SH.: Abdulazizova Shoira Karimovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Guliston davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Pazilov Abduvasit

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Surxondaryo viloyati anor agrosenozlari fitonematodalarining ekologik-faunistik tahlili va parazit turlariga qarshi integrallashgan kurash choralarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Bekmurodov Abdujabbor Sattorovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Termiz davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xurramov Shukur Xurramovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori, professor

Buxoro viloyatida ovlanadigan hayvon turlari: faunasi, ekologiyasi va barqaror foydalanilishi

F.I.SH.: Raxmonov Rashit Raximovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.06

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.52.01.

IK muassasa nomi: Zoologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xolboev Faxriddin Rahmonqulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

Yumshoq bug‘doyning geografik uzoq shakllari duragaylarida miqdoriy belgilarning irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi

F.I.SH.: Qulmamatova Dilafruz Erkinovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.09

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Baboev Saidmurod Kimsanboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

RNK interferensiya texnologiyasi asosida yangi biotexnologik g‘o‘za navlari yaratish

F.I.SH.: Ruziboev Xaydarali Sobirjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 03.00.14

IK raqami: DSc.29.08.2017.В.53.01.

IK muassasa nomi: Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Genomika va bioinformatika markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Buriev Zabardast Tojiboevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Biologiya fanlari doktori

Sachratqi va yernok asosida olingan yangi dori vositalarining farmakologik-toksikologik xususiyatlari

F.I.SH.: Usmanova Zakira Usmanovna

Fan tarmog‘i nomi: Biologiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 14.00.17

IK raqami: DSc.27.06.2017.Far.32.01.

IK muassasa nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent farmasevtika instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Fayzieva Ziyoda To‘raevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Tibbiyot fanlari doktori

Qizilqum janubiy qismining (Ovminzatov va Kuljuqtov tog‘lari) geologik tuzilishi va foydali qazilmalari

F.I.SH.: Omonov Xayitboy Axmadalievich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti DK

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduazimova Zoya Musaevna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Farg‘ona vodiysi yer osti suvlari rejimiga iqlim o‘zgarishining ta'siri

F.I.SH.: Soliev Iqboljon Rahmonberdievich

Fan tarmog‘i nomi: Geologiya-mineralogiya fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Namangan davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Kamolov Bahodir Asomovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geografiya fanlari doktori

Megapolis sharoitida mobil' aloqa stansiyalarining elektromagnit maydoni sathlarining taqsimot modellari

F.I.SH.: Shaxobiddinov Alisher Shopatxiddinovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.04.02

IK raqami: DSc.28.12.2017.Т.07.02.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazarov Abdulaziz Muminovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Kichik daryo havzalari suv resurslarini gidravlik boshqarish usullari

F.I.SH.: Kuchkarova Dilafruz Xurramovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: TIQXMMI qoshidagi Irrigasiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maxmudov Ernazar Jumaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Iste'molchilarga suvni diskret yetkazib berish sharoitida irrigasiya tizimi kanallarida suv taqsimlashni optimal boshqarish

F.I.SH.: Seytov Aybek Jumabaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 fevraldagi 262/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: TIQXMMI qoshidagi Irrigasiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Raximov Shavkat Xudargenovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Diollar asosida vinil efirlar olish texnologiyasi va ularning xossalari

F.I.SH.: Yusupova Lola Azimovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent kimyo-texnodogiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nurmonov Suvonqul Erxonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Gruntning namligini va noelastik xususiyatlarini hisobga olgan holda gruntli to‘g‘onlarning kuchlanganlik-deformasiya holatlarini baholash va prognozlash usullarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Yuldoshev Baxtiyor Shodmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.06, 01.02.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sultanov Taxirjon Zakirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori

Yigiruv mashinalari diskretlash zonasi ishchi organlarini yuqori samarali konstruksiyalarini takomillashtirish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Mirzaev Otabek Abdukarimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Dala rel'efiga moslanuvchan tishli borona ishlab chiqish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Abduvaxobov Dilshod Abduvaxidovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.07.01

IK raqami: DSс.27.06.2017.Т.10.01.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash va elektrlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘xtaqo‘ziev Abdusalim

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Organik bog‘lovchi asosida donadorlangan molibdenit konsentratini olish va qayta ishlash texnologiyasi

F.I.SH.: Safarov Yodgorjon Toyirovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11, 05.02.01

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo _x000D_ instituti (bir martalik ilmiy _x000D_ kengash)

Qaror soni: 2018 yil 28 iyundagi 254/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Guro Vitaliy Pavlovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, Katta ilmiy xodim

O‘zbekiston temir yo‘llarida paketli kommutasiyani qo‘llagan holda tezkor texnologik aloqa tizimlarini takomillashtirish

F.I.SH.: Mirsagdiev Orifjon Alimovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.04.01

IK raqami: DSc.28.12.2017.Т.07.02.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xalikov Abdulxak Abdulxairovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Induksion pechlarni issiqlik rejimlari va ularni energetik samaradorligini oshirish

F.I.SH.: Po‘latov Abror Obidovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika _x000D_ universiteti va Ilmiy-_x000D_ texnika markazi» MChJ

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xashimov Aripdjan Adilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Paxtani yirik chiqindilardan tozalagichning tebranuvchan plastmassali kolosnik konstruksiyasini ishlab chiqish va parametrlarini asoslash

F.I.SH.: Murodov Orif Jumaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.03

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.08.01.

IK muassasa nomi: Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Djuraev Anvar Djuraevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Aritmiyaga qarshi N-dezasetillap-pakonitin va allapinin dori vositalarining samarali texnologiyalari

F.I.SH.: Valiev Ne'matjon Valijon o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 31 yanvardagi 261/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sagdullaev Shamansur Shaxsaidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Aconitum soongaricum ildiz tuganaklaridan yuqori tozalikdagi akonitin alkaloidini olish texnologiyasi

F.I.SH.: Juraev Obidjon Tuxlievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2020 yil 13 maydagi 278/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sagdullaev Shamansur Shaxsaidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Qishloq suv ta'minoti majmualarida suv tashish va tarqatish tizimlari hisob uslublarini takomillashtirish

F.I.SH.: Ashirova Ol'ga Aleksandrovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 06.01.02, 05.09.04

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Saloxiddinov Abdulxakim Temirxujaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Bir tomonlama poymali daryolarda ko‘ndalang dambalarni hisobiy asoslash usullarini takomillashtirish

F.I.SH.: Hayitov Xolmurod Jamardovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 30 avgustdagi 255/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Bakiev Masharif Ruzmetovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Temir kukuni asosli g‘ovak singib o‘tkazuvchan materiallarni ekspluatasion xossalarini oshirish maqsadida ko‘p komponentli termodiffuzion legirlash

F.I.SH.: Shakirov Shuxrat Musaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.01

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т.03.04.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika _x000D_ universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Norxudjaev Fayzulla Ramazanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori

Transport vositalarining gidravlik tizimlari to‘siq elementlari yeyilish bardoshliligi

F.I.SH.: Aliboev Baxtiyor Abduraxmonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.02

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т.03.04.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika _x000D_ universiteti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Maxkamov Qobul Xamdamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Sug‘orish tizimlaridagi markazdan qochma nasoslarning yangi konstruktiv parametrlarini va ishlash rejimlarini ishlab chiqish

F.I.SH.: Rustamov Sherzod Rustamovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Glovaskiy Oleg Yakovlevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

GAT dan foydalangan xolda irrigasiya tizimlarida suv resurslarini gidravlik hisobini yuritishni takomillashtirish

F.I.SH.: Akmalov Shamshodbek Baxtiyarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.09.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.10.02.

IK muassasa nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Qaror soni: 2018 yil 28 sentyabrdagi 256/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizasiyalash muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Arifjanov Aybek Muxammedjanovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Qimmatbaho metallarni ajralishini oshirishni ta'minlab beradigan mis, mis-molibden rudalarini boyitishning kompleks texnologiyasini tadqiq qilish, ishlab chiqish va joriy etish

F.I.SH.: Arustamyan Armen Mixaylovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.14

IK raqami: DSc.27.06.2017.T.06.01.

IK muassasa nomi: Navoiy davlat konchilik _x000D_ instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Navoiy davlat konchilik instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sanakulov Kuvondik Sanakulovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Kabel ishlab chiqarishning energiyatejamkor tortish jihozlarini modernizasiyalash usullari

F.I.SH.: Sipkina Viktoriya Vyacheslavovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.05.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va Ilmiy-texnika markazi» MChJ

Qaror soni: 2018 yil 30 oktyabrdagi 257/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xashimov Aripdjan Adilovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Samarali antikorrozion kompozision materiallar va ular asosida qoplamalar yaratish

F.I.SH.: Babaxanova Madina Avazovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.07

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika _x000D_ universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 sentyabrdagi 286/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Fan va taraqqiyot DUK

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Negmatova Komila Soyibjonovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Mahalliy neft' xomashyosidan transformator moyini olish texnologiyasi

F.I.SH.: Abdunazarov Axliddin Abdurashitovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Xamidov Bosit Nabievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Staxidrin, donaksin gidroxloridi, likorin gidroxloridi va platifillin gidrotartrati substansiyalarining rasional texnologiyalarini yaratish

F.I.SH.: Botirov Ro‘zali Anvarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.10

IK raqami: DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

IK muassasa nomi: Bioorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sagdullaev Shamansur Shaxsaidovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Og‘ir neftlarning yuqori turg‘un suv neftli emul'siyalarini parchalashda qo‘llaniladigan deemul'gatorlar kompozisiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Ochilov Abduraxim Abdurasulovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Saidakbar Abduraxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Yuqori harorat va tuzlarga chidamli burg‘ilash eritmalarini olishda navbahor gilmoyalaridan polimineral kompoziyasiyalar yaratish

F.I.SH.: Toshev Sherzod Orzievich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.11

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraximov Saidakbar Abduraxmonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Karbamid va nitrat ammoniy asosida tarkibida fiziologik faol modda saqlagan suyuq azotli o‘g‘it olish

F.I.SH.: Abdullaeva Marg‘uba Tolibjonovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Narxodjaev Abduqaxxor Xakimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Fosforitlarni nitrat kislota bilan parchalash va karbamid asosida murakkab o‘g‘itlar olish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Yo‘lbarsova Mashxuraxon Vaxobovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tadjiev Sayfitdin Muxitdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlar doktori, professor

Import o‘rnini bosuvchi alyumosilikatli olovbardosh materiallarning tarkiblari va olish texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Pirmatov Rashid Xusanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13, 02.00.15

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo _x000D_ instituti _x000D_ (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Qodirova Zulayho Raimovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Kimyo fanlari doktori, professor

Mikroelementli (Cu, Zn, Mo) superfosfat va nitrofos olishning rasional texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: O‘ktamov Dilmurod Aminjonovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.13

IK raqami: DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

IK muassasa nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Tadjiev Sayfitdin Muxitdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

O‘simlik mahsulotlarini samarali quritish texnologik jarayonini modellashtirish va quritish apparatini takomillashtirish

F.I.SH.: Masharipova Zulxumar Atabekovna

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.16

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qaror soni: 2018 yil 29 dekabrdagi 260/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Artiqov Askar Artikovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Fazalar gidrodinamik oqimlari takomillashtirish orqali paxta yog‘i missellasini yakuniy distillyasiyalash jarayonini jadallashtirish

F.I.SH.: Xabibov Faxriddin Yusupovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 02.00.16

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Т.04.01.

IK muassasa nomi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti (bir martalik ilmiy kengash)

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Abduraxmonov Olim Rustamovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: none

Rudali konlarda impregnirlangan olmos koronkalari bilan burg‘ilashning rasional texnologiyasini yaratish

F.I.SH.: Muratov Nuritdin Djabbarovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 04.00.15

IK raqami: DSc.27.06.2017.GM.40.01.

IK muassasa nomi: Mineral resurslar instituti DK

Qaror soni: 2019 yil 30 apreldagi 264/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mineral resurslar instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Rozikov Odiljon Toxirjonovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Geologiya-mineralogiya fanlari nomzodi

Radioaloqa tizimlarini boshqarish masalalarida geomagnit faollikni tashxislash modellari va algoritmlari

F.I.SH.: Ibrohimov Bahrom Sobirjon o‘g‘li

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.02

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: TATU huzuridagi Axborot-kommunikasiya texnologiyalari limiy-innovasion markazi

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazarov Alisher Iskanderovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi

Oliy ta'limda o‘zbek komp'yuter lingvistikasiga oid interaktiv dasturiy vositalar yaratish texnologiyasi

F.I.SH.: Norov Abdisait Muradovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.04

IK raqami: DSс.13/30.12.2019.T.07.01

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Aripov Mirsaid

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Tarqoq parametrli va qo‘zg‘aluvchan elektromagnit ekranli magnit zanjirlarini tadqiq etish

F.I.SH.: Boltaev Otabek Tashmuxammatovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.03.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va Ilmiy-texnika markazi» MChJ

Qaror soni: 2019 yil 30 avgustdagi 268/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Amirov Sulton Fayzullaevich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Avtomatik boshqaruv tizimlarining intellektual elektromagnit mexatron modullari

F.I.SH.: Matyoqubov Nurbek Rustamovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.06

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 29 iyundagi 266/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Nazarov Xayriddin Nuritdinovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari nomzodi

Ob'ektlarning ichki strukturalarini integral berilganlar bo‘yicha tiklash masalalarini maxsus egri chiziqlar oilasida modellashtirish

F.I.SH.: Djaykov Gafur Muratbaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.FM.01.02.

IK muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 28 martdagi 263/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Uteuliev Nietbay Uteulievich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari doktori, professor

Mashinalar gidrotizimlari tebranishlarini stabillashtirish jarayonlarini matematik modellashtirish

F.I.SH.: Igamberdiev Kerimberdi Abdullaevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.07

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.07.01.

IK muassasa nomi: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qaror soni: 2020 yil 27 fevraldagi 277/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Annakulova Gulsara Kuchkarovna

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Fizika-matematika fanlari nomzodi, Katta ilmiy hodim

Gaz yoquvchi pechlardagi yonish jarayonini nazorat qilish va boshqarish

F.I.SH.: Bobomurodov Nasriddin Xasanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: DSc.03/30.12.2019.Т.03.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2020 yil 30 iyundagi 281/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Yusupbekov Nodirbek Rustambekovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor, Akademik

Paxtani qayta ishlash jarayoni texnologik parametrlarini avtomatlashtirilgan monitoring qilishning axborot-tahlil tizimi

F.I.SH.: Setmetov Ne'matjon Urunboevich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.01.08

IK raqami: DSc.27.06.2017.Т.03.02.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: Sidikov Ilxomjon Xakimovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Mashinasozlik detallariga ishlov berishda yuza sifatini ta'minlaydigan dastgoh konstruksiyasini takomillashtirish va texnologiyasini ishlab chiqish

F.I.SH.: Abduraxmonov Xusniddin Zakirxanovich

Fan tarmog‘i nomi: Texnika fanlari

DSc/PhD/Professor: PhD

Ixtisoslik shifri: 05.02.01

IK raqami: DSc.28.02.2018.Т.03.04.

IK muassasa nomi: Toshkent davlat texnika universiteti va O‘zbekiston Milliy universiteti

Qaror soni: 2019 yil 30 dekabrdagi 273/1

Ish bajarilayotgan tashkilot nomi: Toshkent davlat texnika universiteti

Ilmiy rahbar F.I.SH.: To‘raxodjaev Nodir Djaxangirovich

Ilmiy rahbari Ilmiy darajasi: Texnika fanlari doktori, professor

Ru